Tervetuloa Nordean varsinaiseen yhtiökokoukseen 14. maaliskuuta 2013

Pörssitiedotteet | 01-02-2013 15:00

Nordea Bank AB:n (publ) hallitus kutsuu osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 14. maaliskuuta 2013 klo 13.00 Ruotsin aikaa Tukholman yliopiston Aula Magnassa oheisen yhtiökokouskutsun mukaisesti.

Kutsu sisältää muun muassa nimitysvaliokunnan ehdotukset hallituksen jäseniksi ja hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi, hallituksen ehdotukset omien osakkeiden hankkimista koskevaksi valtuutukseksi ja vaihtokelpoisten sijoitusinstrumenttien liikkeeseen laskemista koskevaksi valtuutukseksi sekä ehdotuksen konsernijohdolle maksettavia palkkioita koskevista periaatteista. Näissä periaatteissa esitellään Nordean konsernijohdolle suunnattu uusi kannustinohjelma, joka korvaa kaksi Nordeassa aiemmin käytössä ollutta järjestelmää: muuttuvat palkanosat ja pitkäaikaisen kannustinohjelman.

Muutoksen tavoitteena on tehdä ohjelmasta aiempaa yksinkertaisempi ja selkeämpi sekä vähentää uusista säännöksistä johtuvaa monimutkaisuutta. Uuden ohjelman on tarkoitus toimia samanlaisena kannustimena kuin kaksi aiempaa ohjelmaa ilman että osanottajille maksettavien korvausten tai Nordealle koituvien kulujen taso muuttuu.

Yhtiökokouskutsu julkaistaan Post- och Inrikes Tidningar -lehdessä ja Nordean verkkosivuilla osoitteessa www.nordea.com.

Kutsun julkaisemisesta ilmoitetaan Dagens Nyheter- ja Svenska Dagbladet -lehdissä 7. helmikuuta 2013.

   
Lisätietoja:

Jan Larsson, konserniviestintä, +46 8 614 79 16
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 8 614 78 80

Documents