Nordean osavuosikatsaus – 1. neljännes 2013

Pörssitiedotteet | 24-04-2013 08:00

Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti:
”Nordea esitteli maaliskuussa pidettynä pääomamarkkinapäivänä tavoitteet tuleville vuosille. Ensimmäisen neljänneksen tulos oli näiden tavoitteiden mukainen. Olen todella tyytyväinen siihen, että olemme pystyneet pitämään kulut samalla tasolla jo 10 peräkkäisen neljänneksen ajan. Ydinvakavaraisuussuhde nousi muutetun IAS 19 ‑standardin negatiivisesta vaikutuksesta huolimatta 13,2 prosenttiin, kun pääoman käyttöä tehostettiin.

Korkotaso oli matala ja kysyntä yrityssektorilla oli vaimeaa. Tämän vaikutukset saatiin kuitenkin minimoitua tuottoja kasvattavilla toimenpiteillä. Niitä jatketaan, ja uskomme, että ne kasvattavat tuottoja edelleen.

Luottosalkun laatu pysyi vahvana. Luottojen laatu osoittaa vakaantumisen merkkejä Tanskassa ja shipping-toiminnassa. Odotamme suotuisan kehityksen jatkuvan vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2012.”

(Lisää konsernijohtajan kommentteja s. 2)

Vertailu Q1/2013 vs. Q1/2012 (Q1/2013 vs. Q4/2012):

  • Tuotot kasvoivat 1 % (laskivat 3 %).
  • Liikevoitto nousi 2 % (0 %).
  • Ydinvakavaraisuussuhde nousi 11,6 prosentista 13,2 prosenttiin (Q4: 13,1 %).
  • Kulu/tuotto-suhde heikkeni 50 prosentista 51 prosenttiin (Q4: 50 %).
  • Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta laski 0,26 prosentista 0,23 prosenttiin (Q4: 0,29 %).
  • Oman pääoman tuotto laski 11,9 prosentista 11,3 prosenttiin (Q4: 12,3 %).      
           
Keskeiset tunnusluvut,
milj. euroa
Q1
2013
Q4
2012
Muutos,
%
Q1
2012
Muutos,
%
Rahoituskate 1 400 1 429 -2 1 420 -1
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2 558 2 630 -3 2 531 1
Tulos ennen luottotappioita 1 259 1 303 -3 1 255 0
Luottotappiot, netto -199 -244 -18 -218 -9
Luottotappiotaso (vuositasolla), pistettä 23 29   26  
Liikevoitto 1 060 1 059 0 1 037 2
Riskisopeutettu tulos 863 882 -2 829 4
Osakekohtainen tulos, laimennus-vaikutuksen jälkeen, euroa 0,20 0,21   0,19  
Oman pääoman tuotto, % 11,3 12,3   11,9  

    
Lisätietoja:

Christian Clausen, konsernijohtaja, +46 8 614 7804
Torsten Hagen Jørgensen, konsernin talousjohtaja, +46 8 614 7814
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 8 614 7880 (tai +46 72 235 05 15)
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 165 42320

Siirry Investor relations-sivuille

Documents