Nordeas ekonomiska utsikter: I väntan på medvind

Lehdistötiedote | 11-06-2013 10:00

- Draghjälpen från övriga världen har varit klen. Ekonomin har utvecklats svagare än väntat i tillväxtländerna, i synnerhet i Kina, som har fungerat som draglok för den globala ekonomin. Finlands viktiga exportland Ryssland har problem med tillväxten. Recessionen i eurozonen har visserligen lättat men ser i stället ut att dra ut på tiden, säger Nordeas chefsekonom Roger Wessman.

Den inhemska efterfrågan genererar ingen tillväxt utan krymper alltjämt. Företagen är slöa på att investera när exporten inte drar. Konsumtionen växer obefintligt eftersom den allt svagare sysselsättningen och skattehöjningarna tär på konsumenternas köpkraft.

- För att den finska ekonomin varaktigt ska återhämta sig måste också exporten öka. Återhämtningen kan inte enbart basera sig på inhemsk efterfrågan när ekonomin redan nu uppvisar underskott, säger Wessman.

Den långsamma vändningen i eurozonen kommer dock sakta att dra euroekonomierna uppåt mot slutet av året. Kreditläget har varit stramt på grund av eurokrisen och den striktare regleringen, men nu har läget lättat och bromsar inte längre upp ekonomin i samma grad som tidigare. Återhämtningen i eurozonen är dock fortfarande instabil och kräver bland annat stöd av den globala ekonomin. En eventuell fortsatt stärkning av euron kan leda till bakslag.

- I Europas kölvatten kommer också den finska ekonomin att gå svagt uppåt mot slutet av året. Enligt Nordeas nya prognos kommer ekonomin i Finland trots det att krympa med 0,5 procent i år. Nästa år blir tillväxten måttlig, 1,5 procent, säger ekonom Pasi Sorjonen. I mars var Nordeas tillväxtprognos 0,5 procent för i år och 2,2 procent nästa år.

Ingen luft i bostadspriserna

Trots recessionen har bostadspriserna varit stabila och till och med stigit en aning. De senaste årens prisuppgång på bostäder tyder dock inte på någon bubbla.

- Under det senaste årtiondet har bostadspriserna stigit hand i hand med tillgängliga inkomster eller hyror. Kostnaderna för bostadsköp har sjunkit betydligt om räntenedgången beaktas, konstaterar Nordeas forskningschef Aki Kangasharju.

Ingen stor svacka i bostadspriserna är i sikte, trots att affärerna klart har avtagit. Bostadsbyggandet har minskat, vilket också har begränsat utbudet. En räntestegring skulle kunna sänka priserna men det kommer inte att hända förrän ekonomin i eurozonen tydligt återhämtar sig. I det skedet kommer förbättrade ekonomiska utsikter att backa upp bostadspriserna.

Ytterligare uppgifter:

Roger Wessman, chefsekonom, 09-165 59930
Pasi Sorjonen, ekonom, 09-165 59942
Aki Kangasharju, forskningschef, 09-165 59952
Anni Kuusisto, koncernkommunikation 09-165 42320

Rapporten kan laddas ned på nordeamarkets.com

Nordeas vision är att vara en ”great European bank”, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 11 miljoner kunder, cirka 1 000 kontor och är en av Europas tio största fullservicebanker mätt i börsvärde. Nordeaaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.

www.nordea.com

Documents