Nordea myy pankki-, henkivakuutus- ja rahoitustoimintansa Puolassa PKO Bank Polskille

Pörssitiedotteet | 12-06-2013 20:30

- Olemme kymmenen viime vuoden aikana luoneet vahvan liiketoiminnan Puolaan. Nyt toteutettava kauppa on kaikkien osapuolten kannalta järkevä rakenteellinen muutos.
Se vaikuttaa positiivisesti Nordean pitkän aikavälin tunnuslukutavoitteisiin ja antaa pankille mahdollisuuden kehittää liiketoimintaa ja palveluja edelleen. Samalla asiakkaamme ja henkilöstömme Puolassa saavat pankikseen johtavan puolalaisen pankin, Nordean konsernijohtaja Christian Clausen sanoo.

Kaupasta saataneen pieni myyntivoitto ja se vaikuttanee jonkin verran tuloslaskelmaan. Lisäksi Nordean ydinvakavaraisuussuhde nousee kaupan seurauksena noin 0,5 prosenttiyksikköä, josta noin puolen odotetaan realisoituvan heti, kun kauppa saadaan päätökseen[2].

Puolalaisia pankkeja koskevia hallintoon ja toimintaan liittyviä säännöksiä on tiukennettu viime vuosina. Yksi uusista vaatimuksista edellyttää, että vähintään 25 prosenttia pankin osakkeista noteerataan Varsovan pörssissä. Nordea Bank Polskan julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden määrä on nykyisin 0,8 prosenttia. Puolan uudet säännökset vaikeuttavat Nordean yhtenäisen toimintamallin toteuttamista. Lisäksi Puolan yhdentyvillä pankkimarkkinoilla toimiminen vaatisi jatkossa mittavia investointeja.

- Kauppa on Nordean strategian mukainen. Muodostamme tulevaisuuden pankkitoimintamallia, jonka pohjana on vakaus. Se voidaan saavuttaa vain, jos oman pääoman tuotto on alan parhaiden joukossa, pääomarakenne on vahva ja ailahtelut ovat vähäisiä. Nyt toteutettava kauppa antaa Nordealle mahdollisuuden toimia kannattavasti pankin kaikilla osa-alueilla, yksiköissä ja segmenteissä, Christian Clausen sanoo.

Kauppa odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2013 aikana, ja sen toteutuminen edellyttää viranomaisten lupaa. Nordea-konserniin kuuluva Nordea Bank Polska vastaa asiakkaiden palvelemisesta, kunnes lopulliset viranomaisluvat on saatu.

PKO Bank Polski tekee julkisen ostotarjouksen Nordea Bank Polska S.A.:n osakkeista paikallisen pörssin säännösten mukaisesti.

Nordea-konserni raportoi Puolan toimintansa lopetettuna liiketoimintana todennäköisesti vuoden 2013 toisen neljänneksen osavuosikatsauksesta lähtien.

Kauppa ei vaikuta Lodzissa toimivaan Nordea Operations Centreen eikä Nordean Puolassa toimivaan eläkeyhtiöön.


Lisätietoja:

Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 8 614 78 80
Anni Kuusisto, konserniviestintä, 09 165 42653


[1] Kauppahinnasta noin 5 miljoonaa euroa kuuluu Nordea Bank Polska S.A.:n vähemmistöomistajille tämänhetkisen Puolan zlotyn eurokurssin (4,08) mukaan laskettuna.
[2] Nordea osallistuu siirtymävaiheessa kaupan kohteena olevien yhtiöiden riskien jakamiseen ja varainhankintaan, mutta tämä ei vaikuta olennaisesti konsernin tuloslaskelmaan. Loppuosa positiivisesta vaikutuksesta ydinvakavaraisuussuhteeseen realisoituu, kun riskien jakaminen ja varainhankinnan tukeminen lopetetaan. Pääosa positiivisesta pääomavaikutuksesta perustuu riskipainotettujen saamisten pienenemiseen omaisuuden siirtyessä sekä pääomaan, joka vapautuu kun siirtymävaiheen riskien jakaminen ja varainhankinnan tukeminen lopetetaan.

Documents