Nimitysvaliokunnan ehdotukset Nordean varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2014

Pörssitiedotteet | 28-01-2014 19:25

Nordea Bank AB:n (publ) nimitysvaliokunta perustettiin vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä. Siihen kuuluvat Torbjörn Magnusson, Sampo Oyj:n nimittämä, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja; Mogens Hugo, Nordea-fondenin nimittämä; Peder Hasslev, AMF:n nimittämä; Monica Caneman, Fjärde AP-fondenin nimittämä, ja Björn Wahlroos, Nordean hallituksen puheenjohtaja. Nimitysvaliokunta julkistaa 20. maaliskuuta 2014 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettävät asiat tänään. Ehdotukset esitetään myös yhtiökokouskutsussa.

Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että kaikki hallituksen jäsenet valitaan uudelleen lukuun ottamatta Peter F Braunwalderia, joka on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten, ja että uudeksi jäseneksi valitaan Robin Lawther. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Björn Wahlroos.

Nimitysvaliokunta ehdottaa siten, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valitaan uudelleen Björn Wahlroos, Marie Ehrling, Elisabeth Grieg, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell ja Kari Stadigh ja että uudeksi hallituksen jäseneksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valitaan Robin Lawther. Lisäksi ehdotetaan, että Björn Wahlroos valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Robin Lawtheria ehdotetaan hallituksen uudeksi jäseneksi
Robin Lawther on syntynyt vuonna 1961. Hän on suorittanut Bachelor Honours -tutkinnon taloustieteessä University of North Carolina at Chapel Hill -yliopistossa Yhdysvalloissa sekä valmistunut laskentatoimen ja rahoituksen maisteriksi London School of Economics -yliopistosta Isossa-Britanniassa. Robin Lawther on työskennellyt J.P. Morganissa vuosina 1985–2012 useissa johtotehtävissä, esimerkiksi Yhdysvaltain kaakkoisosista vastaavan Wealth Management -yksikön johtajana, Pohjoismaista vastaavan Investment Banking -yksikön johtajana ja eurooppalaisista finanssipalveluyrityksistä vastaavan Mergers & Acquisitions Execution -yksikön johtajana. Hän on Ison-Britannian valtionhallinnon Shareholder Executive -yksikön hallituksen jäsen. Robin Lawther ei omista Nordean osakkeita.

Riippumattomuus yritysten hyvää hallintotapaa koskevien ruotsalaisten säännösten mukaan
Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan pitää riippumattomina yhtiöstä ja yhtiön johdosta. Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan Björn Wahlroosia ja Kari Stadighia lukuun ottamatta pitää riippumattomina yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Vähintään kaksi hallituksen jäseniksi ehdotettua henkilöä, jotka ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön johdosta, ovat siten riippumattomia myös yhtiön suurimmista osakkeenomistajista.

Nimitysvaliokunnan riippumattomuutta koskeva näkemys perustuu seuraavaan: Björn Wahlroos toimii hallituksen puheenjohtajana ja Kari Stadigh konsernijohtajana Sampo Oyj:ssä, joka omistaa yli kymmenen prosenttia Nordea Bank AB:n (publ) kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilintarkastajan valinta
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että KPMG AB valitaan uudelleen tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 259 550 euroa, varapuheenjohtajalle 123 250 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 80 250 euroa. Lisäksi hallituksen palkkiovaliokunnan, tarkastusvaliokunnan ja riskivaliokunnan työhön osallistumisesta maksetaan 21 350 euron palkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja 15 150 euron palkkio kullekin muulle jäsenelle. Nordea-konsernin palveluksessa oleville jäsenille ei makseta korvauksia.

Kaikille hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita korotetaan ehdotuksen mukaan kolme prosenttia lukuun ottamatta varapuheenjohtajalle maksettavaa palkkiota, jota korotetaan 14 prosenttia. Valiokuntien työhön osallistumisesta maksettavan palkkion korotus on kolme prosenttia. Palkkioita korotetaan ehdotuksen mukaan kaiken kaikkiaan neljä prosenttia.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Nimitysvaliokunnan perustaminen
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että perustetaan uusi nimitysvaliokunta, jonka tehtävänä on esittää vuonna 2015 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja tilintarkastajien valintaa koskevia ehdotuksia sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioita koskevia ehdotuksia.

Lisätietoja:
Torbjörn Magnusson, +46 8 792 81 12

Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään. ”Teemme sen mahdolliseksi” - autamme asiakkaitamme pääsemään tavoitteisiinsa tarjoamalla heille laajan valikoiman pankkitoimintaan, varallisuudenhoitoon ja vakuutuksiin liittyviä palveluja. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta ja konttoreita noin 900 toimipaikassa. Markkina-arvolla mitattuna Nordea on kymmenen suurimman kattavia finanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa Euroopassa. Nordea noteerataan NASDAQ OMX:n pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa.

Documents