Nimitysvaliokunnan ehdotukset Nordean varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2015

Pörssitiedotteet | 27-01-2015 19:35

Nordea Bank AB:n (publ) nimitysvaliokunta perustettiin vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä. Siihen kuuluvat Torbjörn Magnusson, Sampo Oyj:n nimittämä, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja; Mogens Hugo, Nordea-fondenin nimittämä; Per Frennberg, Alectan nimittämä; Monica Caneman, Fjärde AP-fondenin nimittämä, ja Björn Wahlroos, Nordean hallituksen puheenjohtaja. Nimitysvaliokunta julkistaa 19. maaliskuuta 2015 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettävät asiat tänään. Ehdotukset esitetään myös yhtiökokouskutsussa.

Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että kaikki hallituksen jäsenet valitaan uudelleen lukuun ottamatta Elisabeth Griegiä, joka on kieltäytynyt uudelleenvalinnasta, ja että uusiksi jäseniksi valitaan Silvija Seres ja Birger Steen. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Björn Wahlroos.

Nimitysvaliokunta ehdottaa siten, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valitaan uudelleen Björn Wahlroos, Marie Ehrling, Tom Knutzen, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell ja Kari Stadigh ja että uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valitaan Silvija Seres ja Birger Steen. Lisäksi ehdotetaan, että Björn Wahlroos valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Silvija Seresiä ja Birger Steeniä ehdotetaan hallituksen uusiksi jäseniksi
Silvija Seres on syntynyt vuonna 1970. Hän on suorittanut MBA-tutkinnon INSEAD-kauppakorkeakoulussa, filosofian tohtorin tutkinnon matematiikassa Oxfordin yliopistossa ja maisterin tutkinnon tietotekniikassa Oslon yliopistossa. Silvija Seres on osakas TechnoRocks AS:ssä ja toimii sijoittajana, neuvonantajana ja hallituksen jäsenenä IT-, tietoliikenne-, media- ja energia-alan yhtiöissä. Hän työskenteli TechnoRocks AS:n toimitusjohtajana vuosina 2011–2015. Vuosina 2008–2011 hän työskenteli liiketoiminnasta vastaavana johtajana Microsoft Norge AS:ssä ja vuosina 2004–2008 Services Strategic Development-, Product Marketing- ja Strategic Development -yksiköiden varajohtajana Fast Search & Transfer ASA:ssa Bostonissa Yhdysvalloissa ja Oslossa. Aiemmin hän työskenteli eri yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa, muun muassa tutkijana, ohjaajana ja luennoitsijana Oxfordin yliopistossa vuosina 1997–2003, vierailevana tutkijana Kiinan tiedeakatemiassa Pekingissä vuonna 2003, apulaisprofessorina ja ohjelmavastaavana Dar Al Hekma University -yliopistossa Jeddassa Saudi-Arabiassa vuonna 2002, vierailevana tutkijana DEC/Compaq Systems Research Centerissä Palo Altossa Yhdysvalloissa vuonna 1999 ja tutkijana Norsk Regnesentralissa Oslossa vuosina 1996–1997. Vuosina 1994–1996 hän työskenteli IT-konsulttina Skrivervik Datassa Oslossa.

Silvija Seres on Norsk Tipping AS:n hallituksen varapuheenjohtaja ja Enoro AS:n, The North Alliance AS:n, Academedia AB:n, Syncron AB:n, Kezzler AS:n, Camo AS:n, Buypass AS:n, Electronic Chart Centre AS:n, Eidsiva Vekst AS:n, Simula Research Laboratory AS:n ja Transparency International Norgen hallitusten jäsen. Hän toimii lisäksi Norjan teknologianeuvoston jäsenenä, asiantuntijana Norjan tutkimusneuvostossa, Sintef IKT -tutkimuslaitoksen laitosneuvoston jäsenenä sekä Telenor ASA:n hallintotoimielimen jäsenenä ja nimitysvaliokunnan jäsenenä. Silvija Seres käy parhaillaan läpi tehtäviään, jotta hallitustehtävien enimmäismäärää koskevat säännökset täytetään varsinaisen yhtiökokouksen ajankohtana, ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin.

Silvija Seres ei omista Nordean osakkeita.

Birger Steen on syntynyt vuonna 1966. Hän on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon tietotekniikassa Norjan teknis-luonnontieteellisessä yliopistossa ja MBA-tutkinnon INSEAD-kauppakorkeakoulussa. Birger Steen työskentelee Seattlessa Yhdysvalloissa toimivan kansainvälisen ohjelmistoyhtiö Parallels Holdings Ltd:n toimitusjohtajana. Vuosina 2002–2010 hän työskenteli Microsoftin palveluksessa: vuosina 2009–2010 hän toimi Worldwide SMB & Distribution ‑yksikön varajohtajana Microsoft Corporationissa, vuosina 2004–2009 Microsoftin Venäjän yksikön johtajana ja vuosina 2002–2004 Microsoft Norge AS:n johtajana. Vuosina 2000–2002 hän työskenteli Scandinavia Online AS:n toimitusjohtajana, vuosina 1996–1999 Schibsted ASA:n liiketoiminnan kehittämisestä vastaavana varatoimitusjohtajana, vuosina 1993–1996 konsulttina McKinsey & Companyssä ja vuosina 1992–1993 öljykaupasta vastaavana ja toimitusjohtajana Norwegian Oil Trading AS:ssä.

Birger Steen on Schibsted ASA:n hallituksen jäsen ja Seattlessa toimivan Nordic Heritage Museumin säätiön hallituksen jäsen.

Birger Steen ei omista Nordean osakkeita.

Riippumattomuus yritysten hyvää hallintotapaa koskevien ruotsalaisten säännösten mukaan
Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan pitää riippumattomina yhtiöstä ja yhtiön johdosta. Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan Björn Wahlroosia ja Kari Stadighia lukuun ottamatta pitää riippumattomina yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Vähintään kaksi hallituksen jäseniksi ehdotettua henkilöä, jotka ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön johdosta, ovat siten riippumattomia myös yhtiön suurimmista osakkeenomistajista.

Nimitysvaliokunnan riippumattomuutta koskeva näkemys perustuu seuraavaan: Björn Wahlroos toimii hallituksen puheenjohtajana ja Kari Stadigh konsernijohtajana Sampo Oyj:ssä, joka omistaa yli kymmenen prosenttia Nordea Bank AB:n (publ) kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilintarkastajan valinta
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valitaan uudeksi tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 279 000 euroa, varapuheenjohtajalle 132 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 86 250 euroa. Lisäksi hallituksen palkkiovaliokunnan, tarkastusvaliokunnan ja riskivaliokunnan työhön osallistumisesta maksetaan 35 000 euron palkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja 25 000 euron palkkio kullekin muulle jäsenelle. Nordea-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta korvauksia.

Kaikille hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita korotetaan ehdotuksen mukaan 7,5 prosenttia. Valiokuntien työhön osallistumisesta valiokuntien puheenjohtajille maksettavan palkkion korotus on 64 prosenttia ja kullekin muulle jäsenelle maksettavan palkkion korotus 65 prosenttia. Palkkioita korotetaan ehdotuksen mukaan kaiken kaikkiaan 15,5 prosenttia. Nimitysvaliokunta toteaa, että hallitustyöskentely Nordeassa on tullut entistä monimuotoisemmaksi ja vie yhä enemmän aikaa. Hallituksen valiokunnilta vaaditaan myös yhä laajempaa valmistelutyötä. Nimitysvaliokunta on lisäksi tehnyt vertailuja muihin pohjoismaisiin pankkeihin. Uudet hallitustehtävien enimmäismäärää koskevat säännökset ovat johtaneet siihen, että useat hallituksen jäsenet ovat kieltäytyneet tai luopuneet muista hallitustehtävistä. Näin ollen 15,5 prosentin korotus on perusteltu.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Nimitysvaliokunnan perustaminen
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että perustetaan uusi nimitysvaliokunta, jonka tehtävänä on esittää vuonna 2016 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja tilintarkastajien valintaa koskevia ehdotuksia sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioita koskevia ehdotuksia.

Lisätietoja:
Torbjörn Magnusson, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja, +46 8 792 81

Documents