Nordean tavoitteet vuosille 2016 - 2018

Pörssitiedotteet | 27-05-2015 09:45

Nordealla on tänään Lontoossa pääomamarkkinapäivä, jossa kerrotaan vuosille 2016 - 2018 asetetut tunnuslukutavoitteet. Lisäksi kerrotaan miten tulevaisuuden pankin rakentaminen etenee.

Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti:

- Olemme viime vuosina toteuttaneet menestyksellä 2015-suunnitelmaamme. Pääomaa on kasvatettu uusien säännösten vaatimalle tasolle ja pääoman tuottoa on pystytty kasvattamaan. Meillä on nyt vahva perusta, jolle rakennamme tulevaisuuden pankin.

- Kustannustehokkuus ja pääoman tehokas käyttö ovat jatkossakin liiketoimintamallimme keskeisiä tekijöitä. Niiden ansiosta voimme kohdentaa resursseja tuleviin investointeihin. Ne ovat myös edellytys sille, että voimme saada aikaan houkuttelevaa ja vakaata pääoman tuottoa nykyisessä hitaan kasvun ympäristössä. Investoimme yksinkertaistamishankkeeseen, jonka avulla luomme Nordealle skaalautuvan, kestävän ja joustavan alustan. Näin voimme luoda tulevaisuuden pankin, joka tarjoaa 11 miljoonalle asiakkaallemme täysin digitalisoituja palveluja ja henkilökohtaista neuvontaa. Investoimme myös riskienhallintaan ja compliance-toimintaan. Näin vahvistamme asemaamme turvallisena ja luotettavana kumppanina. Vahvistamme asiantuntemustamme myös kasvualueillamme, konsernijohtaja Christian Clausen sanoo.

Nordean hallitus on päättänyt seuraavista tunnuslukutavoitteista vuosille 2016 - 2018.

Tunnuslukutavoitteet vuosille 2016 - 2018
- Kulut kasvavat keskimääräin alle prosentin vuodessa[1].
- Osinkoa maksetaan vähintään 75 prosenttia tuloksesta.
- Oman pääoman tuotto on suurempi kuin pohjoismaisessa vertailuryhmässä keskimäärin[2].
- Riskipainotetut erät pysyvät lähes muuttumattomina.
- Vakavaraisuudelle on asetettu tavoite, jonka mukaan ydinvakavaraisuussuhde ylittää 0,50 - 1,50 prosenttiyksiköllä viranomaisten vähimmäisvaatimuksen.

Tämä tarkoittaa, että maksettavien osinkojen odotetaan kasvavan yli 10 prosenttia vuodessa.

Vuosille 2016 - 2018 asetetut tunnuslukutavoitteet perustuvat tällä hetkellä tiedossa oleviin säännöksiin.
[1] Pois lukien valuuttakurssimuutokset ja tulosperusteiset palkkiot. Perustana käytetään vuoden 2015 kuluja, joita arvioidaan kertyvän noin 4,7 miljardia euroa. Tästä 100 miljoonaa euroa liittyy tulosperusteisten palkkioiden odottamattomaan kasvuun sekä uusien säännösten noudattamisesta vuonna 2015 syntyviin lisäkustannuksiin.
[2] Painotettu Nordean toiminnan maantieteellisen jakauman mukaan.

Nordean tänään 27. toukokuuta 2015 Lontoossa järjestämässä pääomamarkkinapäivässä esitellään Nordean strateginen suunta, hankkeet, tunnuslukutavoitteet, riskienhallinta sekä kolme liiketoiminta-aluetta. Tilaisuus pidetään klo 9.00 - 12.00 paikallista aikaa osoitteessa The Berkeley, Wilton Place, Knightsbridge, London. Tilaisuutta voi seurata reaaliajassa osoitteessa www.nordea.com/ir ja esitysmateriaali on saatavana samasta osoitteesta.

Lisätietoja:
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 (0) 722350515

Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980) ja/tai Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti.

Documents