Nordean osavuosikatsaus – 2. neljännes 2015

Pörssitiedotteet | 16-07-2015 09:00

Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti:
”Nordean rahoituskate vakaantui vuoden poikkeuksellisen alun jälkeen. Asiakkaiden aktiviteetti pääomamarkkinoilla väheni toisella neljänneksellä hieman, ja säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvä toiminta jatkui vilkkaana. Liiketoiminnan tuotot kasvoivat tammi-kesäkuussa 7 % paikallisissa valuutoissa. Kulut vähenivät paikallisissa valuutoissa yli prosentin. Kulu/tuotto-suhde parani siten yli 4 prosenttiyksikköä. Luottojen laatu pysyi vakaana, ja luottotappioiden määrä oli reilusti alle 10 vuoden keskiarvon. Oman pääoman tuotto koheni 2,1 prosenttiyksikköä 13,7 prosenttiin. Ydinvakavaraisuussuhde nousi 16,0 prosenttiin.

Yksinkertaistamishanke ja työ tulevaisuuden pankin rakentamiseksi etenevät suunnitelmien mukaan. Uuden maksuliikejärjestelmän kautta tuodaan ensimmäiset tuotteet markkinoille tulevina neljänneksinä. Nordea on käynnistänyt keskustelut konsernin juridisen rakenteen muuttamisesta viranomaisten kanssa Pohjoismaissa. Valmistelutyö on osa pankin yksinkertaistamiseen tähtääviä hankkeita.”

Vertailu 1–6/2015 vs. 1–6/2014 (Q2/2015 vs. Q2/2014)[1]:

  • Rahoituskate pieneni 5 % 2 597 miljoonaan euroon. Paikallisissa valuutoissa se pieneni 3 % (3 %).
  • Liiketoiminnan tuotot kasvoivat 6 % 5 242 miljoonaan euroon. Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne kasvoivat 7 % (4 %).
  • Liiketoiminnan kulut[2] pienenivät 3 % 2 373 miljoonaan euroon. Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne pienenivät 1 % (1 %).
  • Liikevoitto[2] kasvoi 19 % 2 644 miljoonaan euroon. Paikallisissa valuutoissa laskettuna se kasvoi 21 % (12 %).
  • Ydinvakavaraisuussuhde koheni 15,2 prosentista 16,0 prosenttiin (Q2/2014: 15,2 %).
  • Kulu/tuotto-suhde[2] parani 49 prosentista 45 prosenttiin (Q2/2015: 47 %, Q2/2014: 49 %).
  • Nettomääräiset luottotappiot vähenivät 23 % 225 miljoonaan euroon. Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne vähenivät 22 % (23 %).
  • Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta laski 0,17 prosentista 0,13 prosenttiin (Q2/2015: 0,12 %, Q2/2014: 0,16 %).
  • Oman pääoman tuotto[2] nousi 11,6 prosentista 13,7 prosenttiin (Q2/2015: 13,1 %, Q2/2014: 11,9 %).
  • Osakekohtainen tulos laimennusvaikutuksen jälkeen (toiminnot yhteensä) parani 0,38 eurosta 0,51 euroon (Q2/2015: 0,24 euroa, Q2/2014: 0,17 euroa).

Tuloslaskelmassa vuoden 2015 tammi-kesäkuussa käytetyt valuuttakurssit: DKK 7,46, NOK 8,65 ja SEK 9,34.
1) Jatkuvien toimintojen tunnusluvut (eivät sisällä Puolan myytyä pankki-, henkivakuutus- ja rahoitustoimintaa).
2) Pois lukien 190 milj. euron uudelleenjärjestelykulut vuoden 2014 toisella neljänneksellä.

Tiedoksi medialle ja sijoittajille:
-  Lehdistötilaisuus, jossa on paikalla johdon edustajia: 16. heinäkuuta klo 10.30 CET osoitteessa Smålandsgatan 17, Tukholma. Tilaisuudessa käytettävä kieli on englanti. Tilaisuutta voi seurata Internetissä osoitteessa www.nordea.com.
-  Analyytikoille tarkoitettu kansainvälinen puhelinkonferenssi, johon osallistuu johdon edustajia: 16. heinäkuuta klo 14.30 CET.
Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viimeistään 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon
+44(0)20 3427 1904, confirmation code 6812385#. Konferenssia voi seurata reaaliajassa osoitteessa www.nordea.com. Lisäksi tilaisuudesta laaditaan editoitu versio, joka on saatavana samasta osoitteesta. Konferenssia voi seurata 23. heinäkuuta saakka uudelleen numerosta +44 (0)20 3427 0598, access code 6812385#.

Lisätietoja:
Christian Clausen, konsernijohtaja, +46 8 614 7804             
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15             
Torsten Hagen Jørgensen, konsernin talousjohtaja, +45 5547 2200
Kati Tommiska, konserniviestintä, 050 382 1391

Viimeisin neljännesvuositulos

Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980) ja/tai Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti.

Documents