Nordean johdon osavuotinen selvitys – kolmas neljännes 2015

Pörssitiedotteet | 21-10-2015 07:00

Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti:
”Yritysten ja markkinoiden aktiviteetti oli kesäkuukausina vaisua kuten aina. Syksyllä toiminta yleensä vilkastuu, mutta niin ei nyt tapahtunut. Talletusmarginaaleihin kohdistui edelleen paineita, ja luotonannon kasvu oli hidasta. Rahoituskate pysyi kuitenkin hyvällä tasolla liiketoiminta-alueilla. Säästämisen ja sijoittamisen tuotteisiin saatiin yhä runsaasti uutta varallisuutta, vaikka varallisuusarvot laskivat. Tämä todistaa, että liiketoimintamme on vahvaa. Hoidossa oleva varallisuus on kasvanut vuoden aikana 19 miljardia euroa eli 7 prosenttia, kun uutta varallisuutta on saatu hoidettavaksi runsain mitoin. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä heikkeni, kun likviditeetti oli vähäistä rahoitusmarkkinoilla ja luottoriskimarginaalit levenivät. Tuotot supistuivat paikallisissa valuutoissa laskettuna 3 prosenttia edellisvuoden kolmannesta neljänneksestä. Nordea jatkoi tehostamissuunnitelmansa toteuttamista, ja kulut laskivat 3 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna. Luottojen laatu pysyi vakaana. Ydinvakavaraisuussuhde parani edellisvuoden kolmannesta neljänneksestä 0,70 prosenttiyksikköä 16,3 prosenttiin.

Syyskuussa allekirjoitimme sopimuksen uuden peruspankkijärjestelmän toimittajien kanssa. Uusi järjestelmä parantaa pitkällä aikavälillä Nordean joustavuutta ja kykyä vastata asiakkaiden tuleviin tarpeisiin. Lisäksi se tehostaa toimintaamme sekä lisää tietotekniikan toimivuutta ja varmuutta.”

(Lisää konsernijohtajan kommentteja johdon osavuotisen selvityksen sivulla 2.)

Vertailu Q3/2015 vs. Q3/2014 (1–9/2015 vs. 1–9/2014)[1], [2]:

  • Rahoituskate pieneni 9 % 1 272 miljoonaan euroon. Paikallisissa valuutoissa se pieneni 5 % (4 %).
  • Liiketoiminnan tuotot[2] supistuivat 5 % 2 253 miljoonaan euroon. Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne supistuivat 3 % (kasvoivat 4 %).
  • Liiketoiminnan kulut[2] pienenivät 6 % 1 108 miljoonaan euroon. Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne pienenivät 3 % (2 %).
  • Liikevoitto[2] laski 5 % 1 033 miljoonaan euroon. Paikallisissa valuutoissa laskettuna se laski 3 % (parani 13 %).
  • Ydinvakavaraisuussuhde koheni 15,6 prosentista 16,3 prosenttiin (koheni 0,70 prosenttiyksikköä 15,6 prosentista).
  • Kulu/tuotto-suhde[2] parani 0,2 prosenttiyksikköä 49,2 prosenttiin (parani 3,1 prosenttiyksikköä 46,4 prosenttiin).
  • Nettomääräiset luottotappiot pysyivät aiemmalla tasollaan, ja niitä oli 112 miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne kasvoivat 2 % (vähenivät 15 %).
  • Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta nousi 0,12 prosentista 0,13 prosenttiin (laski 0,02 prosenttiyksikköä 0,13 prosenttiin).
  • Oman pääoman tuotto[2] laski 11,2 prosentista 10,4 prosenttiin (nousi 1,2 prosenttiyksikköä 12,6 prosenttiin).
  • Osakekohtainen tulos laimennusvaikutuksen jälkeen (toiminnot yhteensä) heikkeni 0,23 eurosta 0,19 euroon (parani 0,61 eurosta 0,70 euroon).

Tuloslaskelmassa vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä käytetyt valuuttakurssit: DKK 7,46, NOK 8,81 ja SEK 9,37.
[1] Jatkuvien toimintojen tunnusluvut (eivät sisällä Puolan myytyä pankki-, henkivakuutus- ja rahoitustoimintaa).
[2] Pl. kertaluonteiset erät (Q2/2014: uudelleenjärjestelykulut 190 milj. euroa, Q3/2014: Netsin myynnistä saatu voitto 378 milj. euroa ja aineettoman omaisuuden arvonalentumiskirjaus 344 milj. euroa).

Tiedoksi medialle ja sijoittajille:
-  Lehdistötilaisuus, jossa on paikalla johdon edustajia, pidetään 21. lokakuuta klo 10.00 CET osoitteessa Smålandsgatan 17, Tukholma. Tilaisuudessa käytettävä kieli on englanti. Tilaisuutta voi seurata Internetissä osoitteessa www.nordea.com.
-  Analyytikoille tarkoitettu kansainvälinen puhelinkonferenssi, johon osallistuu johdon edustajia, pidetään 21. lokakuuta klo 14.30 CET. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viimeistään 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44(0)20 3427 1900, confirmation code 2803094#. Lisäksi tilaisuudesta laaditaan editoitu versio, joka on saatavana osoitteesta www.nordea.com. Konferenssia voi seurata 28. lokakuuta saakka uudelleen numerosta +44(0)20 3427 0598, access code 2803094#.

Lisätietoja:
Christian Clausen, konsernijohtaja, +46 8 614 7804
Torsten Hagen Jørgensen, konsernin talousjohtaja, +45 5547 2200
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 165 42320

Viimeisin neljännesvuositulos

Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980) ja/tai Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti.

Documents