Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 31 uutta turbowarranttisarjaa 13.01.2016 (sarja 2016:1 FI)

12-01-2016 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 31 uutta turbowarranttisarjaa 13.01.2016. Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), ja YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), ja YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi.
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti:(Loppukurssi – Lunastushinta) x KerroinJos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x KerroinJos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000 – 500 000
Markkinapaikka Nasdaq OMX Helsinki Oy
Markkinatakaaja Nordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.fortum.com, www.metso.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.outotec.com, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, www.wartsila.com, www.yit.com ja www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
kaupankäynti
-tunnus
Turbowarrantin
ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
ISIN-koodi
TDAX6O10000NDS FI4000182175 DAX DE0008469008
TDAX6O10200NDS FI4000182183 DAX DE0008469008
TDAX6O10400NDS FI4000182191 DAX DE0008469008
TDAX6O10600NDS1 FI4000182209 DAX DE0008469008
TDAX6O10800NDS1 FI4000182217 DAX DE0008469008
TFUM6O 14NDS1 FI4000182225 Fortum Oyj FI0009007132
TMEO6C 16NDS FI4000182233 Metso Oyj FI0009007835
TMEO6C 18NDS1 FI4000182241 Metso Oyj FI0009007835
TMEO6O 20NDS FI4000182258 Metso Oyj FI0009007835
TMEO6O 21NDS FI4000182266 Metso Oyj FI0009007835
TNOK6C 63NDS FI4000182274 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6C 64NDS FI4000182282 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6C 65NDS FI4000182290 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6C 66NDS FI4000182308 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6C 67NDS1 FI4000182316 Nokia Oyj FI0009000681
TNRE6C 24NDS FI4000182324 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TNRE6O 30NDS FI4000182332 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TNRE6O 32NDS FI4000182340 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TNRE6O 34NDS1 FI4000182357 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TOTE6C 26NDS FI4000182365 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE6C 28NDS FI4000182373 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE6O 34NDS FI4000182381 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE6O 36NDS1 FI4000182399 Outotec Oyj FI0009014575
TSAM6O 46NDS FI4000182407 Sampo Oyj FI0009003305
TSTE6O 85NDS FI4000182415 Stora Enso Oyj FI0009005961
TUPM6O 17NDS FI4000182423 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TWRT6B 34NDS FI4000182431 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT6B 38NDS1 FI4000182449 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT6N 40NDS FI4000182456 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT6N 42NDS1 FI4000182464 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TYTY6N 52NDS FI4000182472 YIT Oyj FI0009800643

TAULUKKO 2

Turbo
warrantin
kaupankäynti
-tunnus
Lunas
-tus
hinta
Raja
taso
C/P
*
Kerroin Liikkeeseen
laskupäivä
Erääntymis
-päivä
TDAX6O10000NDS 10000 10000 P    1/150 2016-01-13 2016-03-18
TDAX6O10200NDS 10200 10200 P    1/150 2016-01-13 2016-03-18
TDAX6O10400NDS 10400 10400 P    1/150 2016-01-13 2016-03-18
TDAX6O10600NDS1 10600 10600 P    1/150 2016-01-13 2016-03-18
TDAX6O10800NDS1 10800 10800 P    1/150 2016-01-13 2016-03-18
TFUM6O 14NDS1 14,00 14,00 P    1/2 2016-01-13 2016-03-18
TMEO6C 16NDS 16,00 16,00 C    1/5 2016-01-13 2016-03-18
TMEO6C 18NDS1 18,00 18,00 C    1/5 2016-01-13 2016-03-18
TMEO6O 20NDS 20,00 20,00 P    1/5 2016-01-13 2016-03-18
TMEO6O 21NDS 21,00 21,00 P    1/5 2016-01-13 2016-03-18
TNOK6C 63NDS 6,30 6,30 C 1       2016-01-13 2016-03-18
TNOK6C 64NDS 6,40 6,40 C 1       2016-01-13 2016-03-18
TNOK6C 65NDS 6,50 6,50 C 1       2016-01-13 2016-03-18
TNOK6C 66NDS 6,60 6,60 C 1       2016-01-13 2016-03-18
TNOK6C 67NDS1 6,70 6,70 C 1       2016-01-13 2016-03-18
TNRE6C 24NDS 24,00 24,00 C    1/5 2016-01-13 2016-03-18
TNRE6O 30NDS 30,00 30,00 P    1/5 2016-01-13 2016-03-18
TNRE6O 32NDS 32,00 32,00 P    1/5 2016-01-13 2016-03-18
TNRE6O 34NDS1 34,00 34,00 P    1/5 2016-01-13 2016-03-18
TOTE6C 26NDS 2,60 2,60 C    1/2 2016-01-13 2016-03-18
TOTE6C 28NDS 2,80 2,80 C    1/2 2016-01-13 2016-03-18
TOTE6O 34NDS 3,40 3,40 P    1/2 2016-01-13 2016-03-18
TOTE6O 36NDS1 3,60 3,60 P    1/2 2016-01-13 2016-03-18
TSAM6O 46NDS 46,00 46,00 P    1/5 2016-01-13 2016-03-18
TSTE6O 85NDS 8,50 8,50 P 1       2016-01-13 2016-03-18
TUPM6O 17NDS 17,00 17,00 P 1       2016-01-13 2016-03-18
TWRT6B 34NDS 34,00 34,00 C    1/5 2016-01-13 2016-02-19
TWRT6B 38NDS1 38,00 38,00 C    1/5 2016-01-13 2016-02-19
TWRT6N 40NDS 40,00 40,00 P    1/5 2016-01-13 2016-02-19
TWRT6N 42NDS1 42,00 42,00 P    1/5 2016-01-13 2016-02-19
TYTY6N 52NDS 5,20 5,20 P    1/2 2016-01-13 2016-02-19

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 12.01.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

www.nordea.fi/warrantit

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet