Nordean tilinpäätöstiedote 2015

Lehdistötiedote | 27-01-2016 08:00

Konsernijohtaja Casper von Koskullin kommentti:
”Vuosi 2015 oli haastava. Tilanteeseen vaikuttivat poikkeuksellisen matalat korot, markkinoiden myllerrykset ja geopoliittiset jännitteet. Näissä markkinaoloissa voimme olla tyytyväisiä siihen, että Nordean tuotot kasvoivat 3 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna[2]. Lisäksi kulut pienenivät tavoitteemme mukaisesti 4,7 miljardiin euroon ja luottojen laatu parani vuoden aikana. Näiden tekijöiden ansiosta liikevoitto kasvoi 7 prosenttia[2]. Ydinvakavaraisuussuhde parani 0,80 prosenttiyksikköä 16,5 prosenttiin. Nordean hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,64 euroa osakkeelta. Vuodelta 2014 osinkoa maksettiin 0,62 euroa osakkeelta.

Toteutamme kolmen seuraavan vuoden aikana muutosohjelman, jonka tavoitteena on aidosti digitaalinen pankki. Käynnistämme useita hankkeita, joilla pyrimme hallitsemaan siirtymävaiheen mahdollisimman tehokkaasti. Siksi kirjasimme vuoden viimeisellä neljänneksellä 263 miljoonan euron uudelleenjärjestelyvarauksen. Muutosohjelma ja samaan aikaan tehtävät investoinnit peruspankkijärjestelmään yksinkertaistavat rakenteita ja vähentävät hallinnon monimutkaisuutta. Tästä hyötyvät asiakkaat, henkilöstö ja sijoittajat. Näin Nordeasta tulee aidosti ”yksi Nordea”.”

Vertailu 1–12/2015 vs. 1–12/2014 (Q4/2015 vs. Q4/2014)[1]:

 • Rahoituskate pieneni 7 % 5 110 miljoonaan euroon (8 %). Paikallisissa valuutoissa se pieneni 4 % (6 %).
 • Liiketoiminnan tuotot kasvoivat 1 %[2] 9 964 miljoonaan euroon pois lukien kertaluonteiset erät[2] (laskivat 2 %[2]). Paikallisissa valuutoissa ne kasvoivat 3 %[2] (pysyivät aiemmalla tasollaan[2]).
 • Liiketoiminnan kulut pienenivät 4 %[2] 4 694 miljoonaan euroon pois lukien kertaluonteiset erät[2] (2 %[2]). Paikallisissa valuutoissa ne pienenivät 1 %[2] (pysyivät aiemmalla tasollaan[2]).
 • Tulos ennen luottotappioita kasvoi 5 %[2] 5 270 miljoonaan euroon pois lukien kertaluonteiset erät[2] (pieneni 2 %[2]). Paikallisissa valuutoissa se kasvoi 7 %[2] (pysyi aiemmalla tasollaan).
 • Nettomääräiset luottotappiot vähenivät 10 % 479 miljoonaan euroon (kasvoivat 10 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne vähenivät 8 % (kasvoivat 12 %).
 • Liikevoitto kasvoi 7 %[2] 4 791 miljoonaan euroon pois lukien kertaluonteiset erät[2] (pieneni 4 %[2]). Paikallisissa valuutoissa se kasvoi 9 %[2] (pieneni 2 %[2]).
 • Ydinvakavaraisuussuhde nousi 15,7 prosentista 16,5 prosenttiin.
 • Kulu/tuotto-suhde parani 49,3 prosentista[2] 47,1 prosenttiin[2] (heikkeni 0,2 prosenttiyksikköä 48,9 prosentista[2]).
 • Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta laski 0,15 prosentista 0,14 prosenttiin (nousi 0,02 prosenttiyksikköä 0,17 prosenttiin).
 • Oman pääoman tuotto nousi 11,5 prosentista[2] 12,3 prosenttiin[2] (laski 0,3 prosenttiyksikköä 11,5 prosenttiin).
 • Osakekohtainen tulos laimennusvaikutuksen jälkeen (toiminnot yhteensä) parani 0,83 eurosta 0,91 euroon (laski 0,22 eurosta 0,21 euroon).
 • Osinkoa ehdotetaan maksettavaksi 0,64 euroa osakkeelta. Vuodelta 2014 osinkoa maksettiin 0,62 euroa osakkeelta.

Tuloslaskelmassa vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä käytetyt valuuttakurssit: DKK 7,46, NOK 8,94 ja SEK 9,35.
[1] Jatkuvien toimintojen tunnusluvut (eivät sisällä Puolan myytyä pankki-, henkivakuutus- ja rahoitustoimintaa).
[2] Pois lukien kertaluonteiset erät (Q2/2014: uudelleenjärjestelykulut 190 milj. euroa, Q3/2014: Netsin myynnistä saatu voitto 378 milj. euroa ja aineettoman omaisuuden arvonalentumiskirjaus 344 milj. euroa, Q4/2015: voitto, joka saatiin kauppiaspalvelutoiminnan myynnistä Netsille, 176 milj. euroa ennen veroja ja uudelleenjärjestelyvaraus 263 milj. euroa).

Lisätietoja:
Casper von Koskull, konsernijohtaja, +46 10 1571020
Torsten Hagen Jørgensen, konsernin operatiivinen johtaja, +45 5547 2200
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 165 42320

Viimeisin neljännesvuositulos

Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980) ja/tai Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti.

 

 

Documents

Lehdistötiedotteet