Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 152 uutta warranttisarjaa 01.02.2016 (sarja 2016:2 FI)

29-01-2016 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 152 uutta warranttisarjaa 01.02.2016. Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Warrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi.
Käteissuorituksen määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä
Erääntymispäivä Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2
Vertailulähde Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 warrantti
Warranttien kokonaismäärä 1 500 000 – 10 000 000
Markkinapaikka Nasdaq OMX Helsinki Oy
Markkinatakaaja Nordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohde-etuudesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.fortum.com, www.kone.com, www.metso.com, www.nesteoil.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, www.wartsila.com ja www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKOT 1

Warrantin kaupankäynti-tunnus Warrantin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
DAX6C10000NDS FI4000184486 DAX DE0008469008
DAX6D10000NDS FI4000184494 DAX DE0008469008
DAX6Q8750NDS FI4000184502 DAX DE0008469008
DAX6Q9000NDS FI4000184510 DAX DE0008469008
DAX6Q9250NDS FI4000184528 DAX DE0008469008
DAX6Q9500NDS FI4000184536 DAX DE0008469008
DAX6E10000NDS FI4000184544 DAX DE0008469008
DAX6E10250NDS FI4000184551 DAX DE0008469008
DAX6E10500NDS FI4000184569 DAX DE0008469008
DAX6E10750NDS FI4000184577 DAX DE0008469008
DAX6E11000NDS FI4000184585 DAX DE0008469008
DAX6E11250NDS FI4000184593 DAX DE0008469008
DAX6E11500NDS FI4000184601 DAX DE0008469008
NOK6Q 52NDS FI4000184619 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6Q 54NDS FI4000184627 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6Q 56NDS FI4000184635 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6Q 58NDS FI4000184643 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6Q   6NDS FI4000184650 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6Q 62NDS FI4000184668 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6Q 64NDS FI4000184676 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6E 68NDS FI4000184684 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6E   7NDS FI4000184692 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6E 72NDS FI4000184700 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6E 74NDS FI4000184718 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6E 76NDS FI4000184726 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6E 78NDS FI4000184734 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6E   8NDS FI4000184742 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6E 82NDS FI4000184759 Nokia Oyj FI0009000681
FUM6R 11NDS FI4000184767 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6R 12NDS FI4000184775 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6F 14NDS FI4000184783 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6F 15NDS FI4000184791 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6F 16NDS FI4000184809 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6U 11NDS FI4000184817 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6U 12NDS FI4000184825 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6I 14NDS FI4000184833 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6I 15NDS FI4000184841 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6I 16NDS FI4000184858 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6X 10NDS FI4000184866 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6X 12NDS FI4000184874 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6L 15NDS FI4000184882 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6L 17NDS FI4000184890 Fortum Oyj FI0009007132
KNE6P 36NDS FI4000184908 Kone Oyj FI0009013403
KNE6R 34NDS FI4000184916 Kone Oyj FI0009013403
KNE6R 36NDS FI4000184924 Kone Oyj FI0009013403
KNE6F 40NDS FI4000184932 Kone Oyj FI0009013403
KNE6F 42NDS FI4000184940 Kone Oyj FI0009013403
KNE6U 34NDS FI4000184957 Kone Oyj FI0009013403
KNE6U 36NDS FI4000184965 Kone Oyj FI0009013403
KNE6I 40NDS FI4000184973 Kone Oyj FI0009013403
KNE6I 42NDS FI4000184981 Kone Oyj FI0009013403
KNE6X 34NDS FI4000184999 Kone Oyj FI0009013403
KNE6X 36NDS FI4000185004 Kone Oyj FI0009013403
KNE6L 40NDS FI4000185012 Kone Oyj FI0009013403
KNE6L 42NDS FI4000185020 Kone Oyj FI0009013403
MEO6R 16NDS FI4000185038 Metso Oyj FI0009007835
MEO6F 20NDS FI4000185046 Metso Oyj FI0009007835
MEO6F 22NDS FI4000185053 Metso Oyj FI0009007835
MEO6U 16NDS FI4000185061 Metso Oyj FI0009007835
MEO6I 20NDS FI4000185079 Metso Oyj FI0009007835
MEO6I 22NDS FI4000185087 Metso Oyj FI0009007835
MEO6I 24NDS FI4000185095 Metso Oyj FI0009007835
MEO6X 14NDS FI4000185103 Metso Oyj FI0009007835
MEO6X 16NDS FI4000185111 Metso Oyj FI0009007835
MEO6L 20NDS FI4000185129 Metso Oyj FI0009007835
MEO6L 24NDS FI4000185137 Metso Oyj FI0009007835
NES6P 26NDS FI4000185145 Neste Oil Oyj FI0009013296
NES6R 24NDS FI4000185152 Neste Oil Oyj FI0009013296
NES6R 26NDS FI4000185160 Neste Oil Oyj FI0009013296
NES6F 28NDS FI4000185178 Neste Oil Oyj FI0009013296
NES6F 30NDS FI4000185186 Neste Oil Oyj FI0009013296
NES6F 32NDS FI4000185194 Neste Oil Oyj FI0009013296
NES6U 24NDS FI4000185202 Neste Oil Oyj FI0009013296
NES6U 26NDS FI4000185210 Neste Oil Oyj FI0009013296
NES6I 30NDS FI4000185228 Neste Oil Oyj FI0009013296
NES6I 32NDS FI4000185236 Neste Oil Oyj FI0009013296
NES6X 22NDS FI4000185244 Neste Oil Oyj FI0009013296
NES6X 26NDS FI4000185251 Neste Oil Oyj FI0009013296
NES6L 30NDS FI4000185269 Neste Oil Oyj FI0009013296
NES6L 32NDS FI4000185277 Neste Oil Oyj FI0009013296
NRE6R 25NDS FI4000185285 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE6R 275NDS FI4000185293 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE6F 325NDS FI4000185301 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE6F 35NDS FI4000185319 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE6U 25NDS FI4000185327 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE6U 275NDS FI4000185335 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE6I 325NDS FI4000185343 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE6I 35NDS FI4000185350 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE6X 225NDS FI4000185368 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE6X 25NDS FI4000185376 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE6L 325NDS FI4000185384 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE6L 375NDS FI4000185392 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
SAM6C 44NDS FI4000185400 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6D 44NDS FI4000192513 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6R 40NDS FI4000192521 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6R 42NDS FI4000192539 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6F 44NDS FI4000192547 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6F 46NDS FI4000192554 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6F 48NDS FI4000192562 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6U 40NDS FI4000192570 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6U 42NDS FI4000192588 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6I 44NDS FI4000192596 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6I 46NDS FI4000192604 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6I 48NDS FI4000192612 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6X 40NDS FI4000192620 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6L 46NDS FI4000192638 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6L 48NDS FI4000192646 Sampo Oyj FI0009003305
STE6P 65NDS FI4000192653 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6D   8NDS FI4000192661 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6R 65NDS FI4000192679 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6R   7NDS FI4000192687 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6F   8NDS FI4000192695 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6F 85NDS FI4000192703 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6F   9NDS FI4000192711 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6U 65NDS FI4000192729 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6U   7NDS FI4000192737 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6I   8NDS FI4000192745 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6I 85NDS FI4000192752 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6I   9NDS FI4000192760 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6X   6NDS FI4000192778 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6X   7NDS FI4000192786 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6L 85NDS FI4000192794 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6L 95NDS FI4000192802 Stora Enso Oyj FI0009005961
UPM6O 13NDS FI4000192810 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6P 13NDS FI4000192828 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6D 16NDS FI4000192836 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6R 12NDS FI4000192844 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6R 13NDS FI4000192851 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6F 15NDS FI4000192869 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6F 16NDS FI4000192877 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6F 17NDS FI4000192885 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6U 12NDS FI4000192893 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6U 13NDS FI4000192901 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6I 15NDS FI4000192919 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6I 17NDS FI4000192927 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6X 12NDS FI4000192935 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6X 13NDS FI4000192943 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6L 16NDS FI4000192950 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6L 18NDS FI4000192968 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
WRT6R 32NDS FI4000192976 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6R 35NDS FI4000192984 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6F 40NDS FI4000192992 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6F 42NDS FI4000193008 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6U 32NDS FI4000193016 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6U 35NDS FI4000193024 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6I 40NDS FI4000193032 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6I 42NDS FI4000193040 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6I 45NDS FI4000193057 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6X 32NDS FI4000193065 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6X 35NDS FI4000193073 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6L 42NDS FI4000193081 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6L 45NDS FI4000193099 Wärtsilä Oyj FI0009003727

TAULUKOT 2

Warrantin
kaupankäynti
-tunnus
Lunas
-tus
hinta
C/P
*
Ker
-roin
Warranttien
kokonais-määrä
Liikkeeseen
-laskupäivä
Erääntymis
-päivä
DAX6C10000NDS 10 000 C    1/150 3 000 000 2016-02-01 2016-03-18
DAX6D10000NDS 10 000 C    1/150 3 000 000 2016-02-01 2016-04-15
DAX6Q8750NDS 8 750 P    1/150 3 000 000 2016-02-01 2016-05-20
DAX6Q9000NDS 9 000 P    1/150 3 000 000 2016-02-01 2016-05-20
DAX6Q9250NDS 9 250 P    1/150 3 000 000 2016-02-01 2016-05-20
DAX6Q9500NDS 9 500 P    1/150 3 000 000 2016-02-01 2016-05-20
DAX6E10000NDS 10 000 C    1/150 3 000 000 2016-02-01 2016-05-20
DAX6E10250NDS 10 250 C    1/150 3 000 000 2016-02-01 2016-05-20
DAX6E10500NDS 10 500 C    1/150 3 000 000 2016-02-01 2016-05-20
DAX6E10750NDS 10 750 C    1/150 3 000 000 2016-02-01 2016-05-20
DAX6E11000NDS 11 000 C    1/150 3 000 000 2016-02-01 2016-05-20
DAX6E11250NDS 11 250 C    1/150 3 000 000 2016-02-01 2016-05-20
DAX6E11500NDS 11 500 C    1/150 3 000 000 2016-02-01 2016-05-20
NOK6Q 52NDS 5,20 P    1/5 10 000 000 2016-02-01 2016-05-20
NOK6Q 54NDS 5,40 P    1/5 10 000 000 2016-02-01 2016-05-20
NOK6Q 56NDS 5,60 P    1/5 10 000 000 2016-02-01 2016-05-20
NOK6Q 58NDS 5,80 P    1/5 10 000 000 2016-02-01 2016-05-20
NOK6Q   6NDS 6,00 P    1/5 10 000 000 2016-02-01 2016-05-20
NOK6Q 62NDS 6,20 P    1/5 10 000 000 2016-02-01 2016-05-20
NOK6Q 64NDS 6,40 P    1/5 10 000 000 2016-02-01 2016-05-20
NOK6E 68NDS 6,80 C    1/5 10 000 000 2016-02-01 2016-05-20
NOK6E   7NDS 7,00 C    1/5 10 000 000 2016-02-01 2016-05-20
NOK6E 72NDS 7,20 C    1/5 10 000 000 2016-02-01 2016-05-20
NOK6E 74NDS 7,40 C    1/5 10 000 000 2016-02-01 2016-05-20
NOK6E 76NDS 7,60 C    1/5 10 000 000 2016-02-01 2016-05-20
NOK6E 78NDS 7,80 C    1/5 10 000 000 2016-02-01 2016-05-20
NOK6E   8NDS 8,00 C    1/5 10 000 000 2016-02-01 2016-05-20
NOK6E 82NDS 8,20 C    1/5 10 000 000 2016-02-01 2016-05-20
FUM6R 11NDS 11,00 P    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-06-17
FUM6R 12NDS 12,00 P    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-06-17
FUM6F 14NDS 14,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-06-17
FUM6F 15NDS 15,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-06-17
FUM6F 16NDS 16,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-06-17
FUM6U 11NDS 11,00 P    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-09-16
FUM6U 12NDS 12,00 P    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-09-16
FUM6I 14NDS 14,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-09-16
FUM6I 15NDS 15,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-09-16
FUM6I 16NDS 16,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-09-16
FUM6X 10NDS 10,00 P    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-12-16
FUM6X 12NDS 12,00 P    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-12-16
FUM6L 15NDS 15,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-12-16
FUM6L 17NDS 17,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-12-16
KNE6P 36NDS 36,00 P    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-04-15
KNE6R 34NDS 34,00 P    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-06-17
KNE6R 36NDS 36,00 P    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-06-17
KNE6F 40NDS 40,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-06-17
KNE6F 42NDS 42,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-06-17
KNE6U 34NDS 34,00 P    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-09-16
KNE6U 36NDS 36,00 P    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-09-16
KNE6I 40NDS 40,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-09-16
KNE6I 42NDS 42,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-09-16
KNE6X 34NDS 34,00 P    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-12-16
KNE6X 36NDS 36,00 P    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-12-16
KNE6L 40NDS 40,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-12-16
KNE6L 42NDS 42,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-12-16
MEO6R 16NDS 16,00 P    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-06-17
MEO6F 20NDS 20,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-06-17
MEO6F 22NDS 22,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-06-17
MEO6U 16NDS 16,00 P    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-09-16
MEO6I 20NDS 20,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-09-16
MEO6I 22NDS 22,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-09-16
MEO6I 24NDS 24,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-09-16
MEO6X 14NDS 14,00 P    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-12-16
MEO6X 16NDS 16,00 P    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-12-16
MEO6L 20NDS 20,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-12-16
MEO6L 24NDS 24,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-12-16
NES6P 26NDS 26,00 P    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-04-15
NES6R 24NDS 24,00 P    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-06-17
NES6R 26NDS 26,00 P    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-06-17
NES6F 28NDS 28,00 C    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-06-17
NES6F 30NDS 30,00 C    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-06-17
NES6F 32NDS 32,00 C    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-06-17
NES6U 24NDS 24,00 P    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-09-16
NES6U 26NDS 26,00 P    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-09-16
NES6I 30NDS 30,00 C    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-09-16
NES6I 32NDS 32,00 C    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-09-16
NES6X 22NDS 22,00 P    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-12-16
NES6X 26NDS 26,00 P    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-12-16
NES6L 30NDS 30,00 C    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-12-16
NES6L 32NDS 32,00 C    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-12-16
NRE6R 25NDS 25,00 P    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-06-17
NRE6R 275NDS 27,50 P    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-06-17
NRE6F 325NDS 32,50 C    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-06-17
NRE6F 35NDS 35,00 C    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-06-17
NRE6U 25NDS 25,00 P    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-09-16
NRE6U 275NDS 27,50 P    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-09-16
NRE6I 325NDS 32,50 C    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-09-16
NRE6I 35NDS 35,00 C    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-09-16
NRE6X 225NDS 22,50 P    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-12-16
NRE6X 25NDS 25,00 P    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-12-16
NRE6L 325NDS 32,50 C    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-12-16
NRE6L 375NDS 37,50 C    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-12-16
SAM6C 44NDS 44,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-03-18
SAM6D 44NDS 44,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-04-15
SAM6R 40NDS 40,00 P    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-06-17
SAM6R 42NDS 42,00 P    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-06-17
SAM6F 44NDS 44,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-06-17
SAM6F 46NDS 46,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-06-17
SAM6F 48NDS 48,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-06-17
SAM6U 40NDS 40,00 P    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-09-16
SAM6U 42NDS 42,00 P    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-09-16
SAM6I 44NDS 44,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-09-16
SAM6I 46NDS 46,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-09-16
SAM6I 48NDS 48,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-09-16
SAM6X 40NDS 40,00 P    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-12-16
SAM6L 46NDS 46,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-12-16
SAM6L 48NDS 48,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-12-16
STE6P 65NDS 6,50 P    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-04-15
STE6D   8NDS 8,00 C    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-04-15
STE6R 65NDS 6,50 P    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-06-17
STE6R   7NDS 7,00 P    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-06-17
STE6F   8NDS 8,00 C    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-06-17
STE6F 85NDS 8,50 C    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-06-17
STE6F   9NDS 9,00 C    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-06-17
STE6U 65NDS 6,50 P    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-09-16
STE6U   7NDS 7,00 P    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-09-16
STE6I   8NDS 8,00 C    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-09-16
STE6I 85NDS 8,50 C    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-09-16
STE6I   9NDS 9,00 C    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-09-16
STE6X   6NDS 6,00 P    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-12-16
STE6X   7NDS 7,00 P    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-12-16
STE6L 85NDS 8,50 C    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-12-16
STE6L 95NDS 9,50 C    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-12-16
UPM6O 13NDS 13,00 P    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-03-18
UPM6P 13NDS 13,00 P    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-04-15
UPM6D 16NDS 16,00 C    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-04-15
UPM6R 12NDS 12,00 P    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-06-17
UPM6R 13NDS 13,00 P    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-06-17
UPM6F 15NDS 15,00 C    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-06-17
UPM6F 16NDS 16,00 C    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-06-17
UPM6F 17NDS 17,00 C    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-06-17
UPM6U 12NDS 12,00 P    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-09-16
UPM6U 13NDS 13,00 P    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-09-16
UPM6I 15NDS 15,00 C    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-09-16
UPM6I 17NDS 17,00 C    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-09-16
UPM6X 12NDS 12,00 P    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-12-16
UPM6X 13NDS 13,00 P    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-12-16
UPM6L 16NDS 16,00 C    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-12-16
UPM6L 18NDS 18,00 C    1/5 3 000 000 2016-02-01 2016-12-16
WRT6R 32NDS 32,00 P    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-06-17
WRT6R 35NDS 35,00 P    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-06-17
WRT6F 40NDS 40,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-06-17
WRT6F 42NDS 42,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-06-17
WRT6U 32NDS 32,00 P    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-09-16
WRT6U 35NDS 35,00 P    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-09-16
WRT6I 40NDS 40,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-09-16
WRT6I 42NDS 42,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-09-16
WRT6I 45NDS 45,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-09-16
WRT6X 32NDS 32,00 P    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-12-16
WRT6X 35NDS 35,00 P    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-12-16
WRT6L 42NDS 42,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-12-16
WRT6L 45NDS 45,00 C    1/5 1 500 000 2016-02-01 2016-12-16

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 29.01.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

www.nordea.fi/warrantit

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet