Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 43 uutta turbowarranttisarjaa 22.02.2016 (sarja 2016:4 FI)

19-02-2016 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 43 uutta turbowarranttisarjaa 22.02.2016. Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil   Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec   Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene   Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT) osake tai DAX-indeksi.
Käteissuorituksen määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX   Helsinki OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000 – 500 000
Markkinapaikka Nasdaq OMX Helsinki Oy
Markkinatakaaja Nordea Pankki   Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.fortum.com, www.metso.com, www.nesteoil.com, www.nokia.com, www.outotec.com, www.upm-kymmene.com, www.valmet.com, ja www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään   warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin   tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
  ISIN-koodi
TDAX6C8800NDS1 FI4000193321 DAX DE0008469008
TDAX6C9000NDS1 FI4000193339 DAX DE0008469008
TDAX6C9200NDS1 FI4000193347 DAX DE0008469008
TDAX6C9400NDS1 FI4000194766 DAX DE0008469008
TDAX6O9600NDS2 FI4000193354 DAX DE0008469008
TDAX6O9800NDS2 FI4000193362 DAX DE0008469008
TFUM6C 11NDS1 FI4000193370 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM6O 13NDS FI4000193388 Fortum Oyj FI0009007132
TMEO6C 18NDS3 FI4000193396 Metso Oyj FI0009007835
TMEO6C 19NDS1 FI4000193404 Metso Oyj FI0009007835
TNES6C 26NDS2 FI4000193412 Neste Oil Oyj FI0009013296
TNES6O 30NDS1 FI4000193438 Neste Oil Oyj FI0009013296
TNOK6C 51NDS1 FI4000193446 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6C 52NDS1 FI4000193453 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6C 53NDS1 FI4000193461 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6C 54NDS1 FI4000193479 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6C 55NDS1 FI4000194709 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6O 56NDS FI4000193487 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6O 57NDS FI4000193495 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6O 58NDS FI4000193503 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6O 59NDS FI4000194519 Nokia Oyj FI0009000681
TNRE6C 30NDS1 FI4000194527 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
TNRE6C 32NDS FI4000194535 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
TOTE6C   2NDS FI4000194717 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE6C 22NDS FI4000194550 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE6C 24NDS FI4000194568 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE6C 26NDS1 FI4000194725 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE6O 28NDS FI4000194576 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE6O   3NDS FI4000194584 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE6O 32NDS FI4000194592 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE6O 34NDS2 FI4000194733 Outotec Oyj FI0009014575
TSAM6C 36NDS FI4000194600 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM6C 38NDS1 FI4000194618 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM6C 40NDS1 FI4000194741 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM6O 42NDS FI4000194626 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM6O 44NDS1 FI4000194634 Sampo Oyj FI0009003305
TSTE6C 65NDS1 FI4000194642 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE6C   7NDS1 FI4000194659 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE6C 75NDS1 FI4000194758 Stora Enso Oyj FI0009005961
TUPM6C 14NDS1 FI4000194667 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM6C 15NDS2 FI4000194675 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM6O 16NDS1 FI4000194683 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TVAL6C 85NDS2 FI4000194691 Valmet Oyj FI4000074984

TAULUKKO 2

Turbo
  warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
Raja
  taso
C/P
  *
Kerroin Liikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
TDAX6C8800NDS1 8800 8800 C    1/150 2016-02-09 2016-03-18
TDAX6C9000NDS1 9000 9000 C    1/150 2016-02-09 2016-03-18
TDAX6C9200NDS1 9200,00 9200,00 C    1/150 2016-02-09 2016-03-18
TDAX6C9400NDS1 9400,00 9400,00 C    1/150 2016-02-09 2016-03-18
TDAX6O9600NDS2 9600,00 9600,00 P    1/150 2016-02-09 2016-03-18
TDAX6O9800NDS2 9800,00 9800,00 P    1/150 2016-02-09 2016-03-18
TFUM6C 11NDS1 11,00 11,00 C    1/2 2016-02-09 2016-03-18
TFUM6O 13NDS 13,00 13,00 P    1/2 2016-02-09 2016-03-18
TMEO6C 18NDS3 18,00 18,00 C    1/5 2016-02-09 2016-03-18
TMEO6C 19NDS1 19,00 19,00 C    1/5 2016-02-09 2016-03-18
TNES6C 26NDS2 26,00 26,00 C    1/2 2016-02-09 2016-03-18
TNES6O 30NDS1 30,00 30,00 P    1/2 2016-02-09 2016-03-18
TNOK6C 51NDS1 5,10 5,10 C 1       2016-02-09 2016-03-18
TNOK6C 52NDS1 5,20 5,20 C 1       2016-02-09 2016-03-18
TNOK6C 53NDS1 5,30 5,30 C 1       2016-02-09 2016-03-18
TNOK6C 54NDS1 5,40 5,40 C 1       2016-02-09 2016-03-18
TNOK6C 55NDS1 5,50 5,50 C 1       2016-02-09 2016-03-18
TNOK6O 56NDS 5,60 5,60 P 1       2016-02-09 2016-03-18
TNOK6O 57NDS 5,70 5,70 P 1       2016-02-09 2016-03-18
TNOK6O 58NDS 5,80 5,80 P 1       2016-02-09 2016-03-18
TNOK6O 59NDS 5,90 5,90 P 1       2016-02-09 2016-03-18
TNRE6C 30NDS1 30,00 30,00 C    1/5 2016-02-09 2016-03-18
TNRE6C 32NDS 32,00 32,00 C    1/5 2016-02-09 2016-03-18
TOTE6C   2NDS 2,00 2,00 C    1/2 2016-02-09 2016-03-18
TOTE6C 22NDS 2,20 2,20 C    1/2 2016-02-09 2016-03-18
TOTE6C 24NDS 2,40 2,40 C    1/2 2016-02-09 2016-03-18
TOTE6C 26NDS1 2,60 2,60 C    1/2 2016-02-09 2016-03-18
TOTE6O 28NDS 2,80 2,80 P    1/2 2016-02-09 2016-03-18
TOTE6O   3NDS 3,00 3,00 P    1/2 2016-02-09 2016-03-18
TOTE6O 32NDS 3,20 3,20 P    1/2 2016-02-09 2016-03-18
TOTE6O 34NDS2 3,40 3,40 P    1/2 2016-02-09 2016-03-18
TSAM6C 36NDS 36,00 36,00 C    1/5 2016-02-09 2016-03-18
TSAM6C 38NDS1 38,00 38,00 C    1/5 2016-02-09 2016-03-18
TSAM6C 40NDS1 40,00 40,00 C    1/5 2016-02-09 2016-03-18
TSAM6O 42NDS 42,00 42,00 P    1/5 2016-02-09 2016-03-18
TSAM6O 44NDS1 44,00 44,00 P    1/5 2016-02-09 2016-03-18
TSTE6C 65NDS1 6,50 6,50 C 1       2016-02-09 2016-03-18
TSTE6C   7NDS1 7,00 7,00 C 1       2016-02-09 2016-03-18
TSTE6C 75NDS1 7,50 7,50 C 1       2016-02-09 2016-03-18
TUPM6C 14NDS1 14,00 14,00 C 1       2016-02-09 2016-03-18
TUPM6C 15NDS2 15,00 15,00 C 1       2016-02-09 2016-03-18
TUPM6O 16NDS1 16,00 16,00 P 1       2016-02-09 2016-03-18
TVAL6C 85NDS2 8,50 8,50 C    1/2 2016-02-09 2016-03-18

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 19.02.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet