Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 99 uutta warranttisarjaa 03.03.2016 (sarja 2016:3 FI)

02-03-2016 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 99 uutta warranttisarjaa 03.03.2016. Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Warrantti (osto   ja myynti)
Warranttien   kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n   (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n   (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n   (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi.
Käteissuorituksen   määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi –   Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi   on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta   – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi   on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi Jos   kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi   erääntymispäivänä
Erääntymispäivä Erääntymispäivä   alla olevassa taulukossa 2
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX   Helsinki OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki   toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 warrantti
Warranttien   kokonaismäärä 1 500 000 – 10 000 000
Markkinapaikka Nasdaq OMX   Helsinki Oy
Markkinatakaaja Nordea   Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle   yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti   kohde-etuudella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten   antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohde-etuudesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.fortum.com, www.kone.com, www.metso.com, www.nesteoil.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com,   www.wartsila.com ja www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKOT 1

Warrantin   kaupankäynti-tunnus Warrantin   ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden   ISIN-koodi
DAX6C9750NDS FI4000194774 DAX DE0008469008
DAX6D9750NDS FI4000194782 DAX DE0008469008
DAX6E9750NDS FI4000194790 DAX DE0008469008
DAX6F10000NDS FI4000194808 DAX DE0008469008
DAX6F9750NDS FI4000194816 DAX DE0008469008
DAX6I10250NDS FI4000194824 DAX DE0008469008
DAX6I10000NDS FI4000194832 DAX DE0008469008
DAX6I9750NDS FI4000194840 DAX DE0008469008
DAX6L10250NDS FI4000194857 DAX DE0008469008
DAX6L10000NDS FI4000194865 DAX DE0008469008
DAX6L9750NDS FI4000194873 DAX DE0008469008
DAX7C10000NDS FI4000194881 DAX DE0008469008
DAX7F10500NDS FI4000194899 DAX DE0008469008
DAX7F10000NDS FI4000194907 DAX DE0008469008
FUM6C 14NDS FI4000194915 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6C 13NDS FI4000194923 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6D 13NDS FI4000194931 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6E 15NDS FI4000194949 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6E 14NDS FI4000194956 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6E 13NDS FI4000194964 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6Q 11NDS FI4000194972 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6Q 10NDS FI4000194980 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6F 13NDS FI4000194998 Fortum Oyj FI0009007132
KNE6D 44NDS FI4000195003 Kone Oyj FI0009013403
KNE6P 38NDS FI4000195011 Kone Oyj FI0009013403
KNE6E 46NDS FI4000195029 Kone Oyj FI0009013403
KNE6E 44NDS FI4000195037 Kone Oyj FI0009013403
KNE6E 42NDS FI4000195045 Kone Oyj FI0009013403
KNE6Q 40NDS FI4000195052 Kone Oyj FI0009013403
KNE6Q 38NDS FI4000195060 Kone Oyj FI0009013403
KNE6F 44NDS FI4000195078 Kone Oyj FI0009013403
KNE6R 38NDS FI4000195086 Kone Oyj FI0009013403
KNE6I 44NDS FI4000195094 Kone Oyj FI0009013403
KNE6U 38NDS FI4000195102 Kone Oyj FI0009013403
KNE6L 44NDS FI4000195110 Kone Oyj FI0009013403
KNE6X 38NDS FI4000195128 Kone Oyj FI0009013403
MEO6E 24NDS FI4000195136 Metso Oyj FI0009007835
MEO6E 22NDS FI4000195144 Metso Oyj FI0009007835
MEO6E 20NDS FI4000195151 Metso Oyj FI0009007835
MEO6Q 18NDS FI4000195169 Metso Oyj FI0009007835
MEO6Q 16NDS FI4000195177 Metso Oyj FI0009007835
NES6O 28NDS FI4000195185 Neste Oil Oyj FI0009013296
NES6P 28NDS FI4000195193 Neste Oil Oyj FI0009013296
NES6E 34NDS FI4000195201 Neste Oil Oyj FI0009013296
NES6E 32NDS FI4000195219 Neste Oil Oyj FI0009013296
NES6E 30NDS FI4000195227 Neste Oil Oyj FI0009013296
NES6Q 28NDS FI4000195235 Neste Oil Oyj FI0009013296
NES6Q 26NDS FI4000195243 Neste Oil Oyj FI0009013296
NES6F 34NDS FI4000195250 Neste Oil Oyj FI0009013296
NES6I 34NDS FI4000195268 Neste Oil Oyj FI0009013296
NES6L 34NDS FI4000195276 Neste Oil Oyj FI0009013296
NOK6C 62NDS FI4000195284 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6C 58NDS FI4000195292 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6D 68NDS FI4000195300 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6D 66NDS FI4000195318 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6D 64NDS FI4000195326 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6D 62NDS FI4000195334 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6D   6NDS FI4000195342 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6D 58NDS FI4000195359 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6P 54NDS FI4000195367 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6P 52NDS FI4000195375 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6E 66NDS FI4000195383 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6E 64NDS FI4000195391 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6E 62NDS FI4000195409 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6E   6NDS FI4000195417 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6E 58NDS FI4000195425 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6Q   5NDS FI4000195433 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6F   6NDS FI4000195441 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6I 65NDS FI4000195458 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6I   6NDS FI4000195466 Nokia Oyj FI0009000681
NRE6E 375NDS FI4000195482 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
NRE6E 35NDS FI4000195490 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
NRE6E 325NDS FI4000195508 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
NRE6Q 30NDS FI4000196514 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
NRE6Q 275NDS FI4000196522 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
SAM6P 38NDS FI4000196530 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6E 46NDS FI4000196548 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6E 44NDS FI4000196555 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6E 42NDS FI4000196563 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6Q 40NDS FI4000196571 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6Q 38NDS FI4000196589 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6R 38NDS FI4000196597 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6U 38NDS FI4000196605 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6X 38NDS FI4000196613 Sampo Oyj FI0009003305
STE6E   9NDS FI4000196621 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6E 85NDS FI4000196639 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6E   8NDS FI4000196647 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6Q   7NDS FI4000196654 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6Q 65NDS FI4000196662 Stora Enso Oyj FI0009005961
UPM6E 18NDS FI4000196670 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6E 17NDS FI4000196688 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6E 16NDS FI4000196696 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6Q 14NDS FI4000196704 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6Q 13NDS FI4000196712 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
WRT6E 42NDS FI4000196720 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6E 40NDS FI4000196738 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6E 38NDS FI4000196746 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6Q 34NDS FI4000196753 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6Q 32NDS FI4000196761 Wärtsilä Oyj FI0009003727

TAULUKOT 2

Warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
C/P
  *
Ker
  -roin
Warranttien
  kokonais-määrä
Liikkeeseen
  -laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
DAX6C9750NDS 9 750 C    1/150 3 000 000 2016-03-03 2016-03-18
DAX6D9750NDS 9 750 C    1/150 3 000 000 2016-03-03 2016-04-15
DAX6E9750NDS 9 750 C    1/150 3 000 000 2016-03-03 2016-05-20
DAX6F10000NDS 10 000 C    1/150 3 000 000 2016-03-03 2016-06-17
DAX6F9750NDS 9 750 C    1/150 3 000 000 2016-03-03 2016-06-17
DAX6I10250NDS 10 250 C    1/150 3 000 000 2016-03-03 2016-09-16
DAX6I10000NDS 10 000 C    1/150 3 000 000 2016-03-03 2016-09-16
DAX6I9750NDS 9 750 C    1/150 3 000 000 2016-03-03 2016-09-16
DAX6L10250NDS 10 250 C    1/150 3 000 000 2016-03-03 2016-12-16
DAX6L10000NDS 10 000 C    1/150 3 000 000 2016-03-03 2016-12-16
DAX6L9750NDS 9 750 C    1/150 3 000 000 2016-03-03 2016-12-16
DAX7C10000NDS 10 000 C    1/150 3 000 000 2016-03-03 2017-03-17
DAX7F10500NDS 10 500 C    1/150 3 000 000 2016-03-03 2017-06-16
DAX7F10000NDS 10 000,00 C    1/150 3 000 000 2016-03-03 2017-06-16
FUM6C 14NDS 14,00 C    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-03-18
FUM6C 13NDS 13,00 C    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-03-18
FUM6D 13NDS 13,00 C    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-04-15
FUM6E 15NDS 15,00 C    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-05-20
FUM6E 14NDS 14,00 C    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-05-20
FUM6E 13NDS 13,00 C    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-05-20
FUM6Q 11NDS 11,00 P    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-05-20
FUM6Q 10NDS 10,00 P    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-05-20
FUM6F 13NDS 13,00 C    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-06-17
KNE6D 44NDS 44,00 C    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-04-15
KNE6P 38NDS 38,00 P    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-04-15
KNE6E 46NDS 46,00 C    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-05-20
KNE6E 44NDS 44,00 C    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-05-20
KNE6E 42NDS 42,00 C    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-05-20
KNE6Q 40NDS 40,00 P    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-05-20
KNE6Q 38NDS 38,00 P    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-05-20
KNE6F 44NDS 44,00 C    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-06-17
KNE6R 38NDS 38,00 P    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-06-17
KNE6I 44NDS 44,00 C    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-09-16
KNE6U 38NDS 38,00 P    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-09-16
KNE6L 44NDS 44,00 C    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-12-16
KNE6X 38NDS 38,00 P    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-12-16
MEO6E 24NDS 24,00 C    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-05-20
MEO6E 22NDS 22,00 C    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-05-20
MEO6E 20NDS 20,00 C    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-05-20
MEO6Q 18NDS 18,00 P    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-05-20
MEO6Q 16NDS 16,00 P    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-05-20
NES6O 28NDS 28,00 P    1/5   3 000 000 2016-03-03 2016-03-18
NES6P 28NDS 28,00 P    1/5   3 000 000 2016-03-03 2016-04-15
NES6E 34NDS 34,00 C    1/5   3 000 000 2016-03-03 2016-05-20
NES6E 32NDS 32,00 C    1/5   3 000 000 2016-03-03 2016-05-20
NES6E 30NDS 30,00 C    1/5   3 000 000 2016-03-03 2016-05-20
NES6Q 28NDS 28,00 P    1/5   3 000 000 2016-03-03 2016-05-20
NES6Q 26NDS 26,00 P    1/5   3 000 000 2016-03-03 2016-05-20
NES6F 34NDS 34,00 C    1/5   3 000 000 2016-03-03 2016-06-17
NES6I 34NDS 34,00 C    1/5   3 000 000 2016-03-03 2016-09-16
NES6L 34NDS 34,00 C    1/5   3 000 000 2016-03-03 2016-12-16
NOK6C 62NDS 6,20 C    1/5   10 000 000 2016-03-03 2016-03-18
NOK6C 58NDS 5,80 C    1/5   10 000 000 2016-03-03 2016-03-18
NOK6D 68NDS 6,80 C    1/5   10 000 000 2016-03-03 2016-04-15
NOK6D 66NDS 6,60 C    1/5   10 000 000 2016-03-03 2016-04-15
NOK6D 64NDS 6,40 C    1/5   10 000 000 2016-03-03 2016-04-15
NOK6D 62NDS 6,20 C    1/5   10 000 000 2016-03-03 2016-04-15
NOK6D   6NDS 6,00 C    1/5   10 000 000 2016-03-03 2016-04-15
NOK6D 58NDS 5,80 C    1/5   10 000 000 2016-03-03 2016-04-15
NOK6P 54NDS 5,40 P    1/5   10 000 000 2016-03-03 2016-04-15
NOK6P 52NDS 5,20 P    1/5   10 000 000 2016-03-03 2016-04-15
NOK6E 66NDS 6,60 C    1/5   10 000 000 2016-03-03 2016-05-20
NOK6E 64NDS 6,40 C    1/5   10 000 000 2016-03-03 2016-05-20
NOK6E 62NDS 6,20 C    1/5   10 000 000 2016-03-03 2016-05-20
NOK6E   6NDS 6,00 C    1/5   10 000 000 2016-03-03 2016-05-20
NOK6E 58NDS 5,80 C    1/5   10 000 000 2016-03-03 2016-05-20
NOK6Q   5NDS 5,00 P    1/5   10 000 000 2016-03-03 2016-05-20
NOK6F   6NDS 6,00 C    1/5   10 000 000 2016-03-03 2016-06-17
NOK6I 65NDS 6,50 C    1/5   10 000 000 2016-03-03 2016-09-16
NOK6I   6NDS 6,00 C    1/5   10 000 000 2016-03-03 2016-09-16
NRE6E 375NDS 37,50 C    1/5   3 000 000 2016-03-03 2016-05-20
NRE6E 35NDS 35,00 C    1/5   3 000 000 2016-03-03 2016-05-20
NRE6E 325NDS 32,50 C    1/5   3 000 000 2016-03-03 2016-05-20
NRE6Q 30NDS 30,00 P    1/5   3 000 000 2016-03-03 2016-05-20
NRE6Q 275NDS 27,50 P    1/5   3 000 000 2016-03-03 2016-05-20
SAM6P 38NDS 38,00 P    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-04-15
SAM6E 46NDS 46,00 C    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-05-20
SAM6E 44NDS 44,00 C    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-05-20
SAM6E 42NDS 42,00 C    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-05-20
SAM6Q 40NDS 40,00 P    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-05-20
SAM6Q 38NDS 38,00 P    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-05-20
SAM6R 38NDS 38,00 P    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-06-17
SAM6U 38NDS 38,00 P    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-09-16
SAM6X 38NDS 38,00 P    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-12-16
STE6E   9NDS 9,00 C    1/5   3 000 000 2016-03-03 2016-05-20
STE6E 85NDS 8,50 C    1/5   3 000 000 2016-03-03 2016-05-20
STE6E   8NDS 8,00 C    1/5   3 000 000 2016-03-03 2016-05-20
STE6Q   7NDS 7,00 P    1/5   3 000 000 2016-03-03 2016-05-20
STE6Q 65NDS 6,50 P    1/5   3 000 000 2016-03-03 2016-05-20
UPM6E 18NDS 18,00 C    1/5   3 000 000 2016-03-03 2016-05-20
UPM6E 17NDS 17,00 C    1/5   3 000 000 2016-03-03 2016-05-20
UPM6E 16NDS 16,00 C    1/5   3 000 000 2016-03-03 2016-05-20
UPM6Q 14NDS 14,00 P    1/5   3 000 000 2016-03-03 2016-05-20
UPM6Q 13NDS 13,00 P    1/5   3 000 000 2016-03-03 2016-05-20
WRT6E 42NDS 42,00 C    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-05-20
WRT6E 40NDS 40,00 C    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-05-20
WRT6E 38NDS 38,00 C    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-05-20
WRT6Q 34NDS 34,00 P    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-05-20
WRT6Q 32NDS 32,00 P    1/5   1 500 000 2016-03-03 2016-05-20

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 02.03.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

www.nordea.fi/warrantit

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet