Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 53 uutta turbowarranttisarjaa 15.03.2016 (sarja 2016:5 FI)

14-03-2016 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 53 uutta turbowarranttisarjaa 15.03.2016. Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia   Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo   Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osake tai   DAX-indeksi.
Käteissuorituksen määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX   Helsinki OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000 – 500 000
Markkinapaikka Nasdaq OMX Helsinki Oy
Markkinatakaaja Nordea Pankki   Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.fortum.comwww.nesteoil.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.outotec.com, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, ja www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään   warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin   tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
  ISIN-koodi
       
TDAX6R10400NDS FI4000196852 DAX DE0008469008
TDAX6R10200NDS FI4000196860 DAX DE0008469008
TDAX6R10000NDS FI4000196878 DAX DE0008469008
TDAX6R9900NDS FI4000196886 DAX DE0008469008
TDAX6R9800NDS FI4000196894 DAX DE0008469008
TDAX6F9600NDS FI4000196902 DAX DE0008469008
TDAX6F9500NDS FI4000196910 DAX DE0008469008
TDAX6F9300NDS FI4000196928 DAX DE0008469008
TDAX6F9100NDS FI4000196936 DAX DE0008469008
TFUM6P 17NDS FI4000196944 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM6P 16NDS FI4000196951 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM6P 15NDS FI4000196969 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM6D 13NDS FI4000196977 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM6D 12NDS FI4000196985 Fortum Oyj FI0009007132
TNES6O 34NDS FI4000196993 Neste Oil Oyj FI0009013296
TNES6O 32NDS1 FI4000197009 Neste Oil Oyj FI0009013296
TNES6O 30NDS2 FI4000197017 Neste Oil Oyj FI0009013296
TNES6C 28NDS FI4000197025 Neste Oil Oyj FI0009013296
TNES6C 26NDS3 FI4000197033 Neste Oil Oyj FI0009013296
TNOK6R 59NDS FI4000197041 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6R 58NDS FI4000197058 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6R 57NDS FI4000197066 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6R 56NDS FI4000197074 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6R 55NDS FI4000197082 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6F 53NDS FI4000197090 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6F 52NDS FI4000197108 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6F   5NDS FI4000197116 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6F 48NDS FI4000197124 Nokia Oyj FI0009000681
TNRE6P 34NDS FI4000197132 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
TNRE6P 32NDS FI4000197140 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
TNRE6P 30NDS FI4000197157 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
TNRE6D 28NDS FI4000197165 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
TNRE6D 26NDS FI4000197173 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
TOTE6R   4NDS FI4000197181 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE6R 38NDS FI4000197199 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE6R 36NDS FI4000197207 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE6F 32NDS FI4000197215 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE6F   3NDS FI4000197223 Outotec Oyj FI0009014575
TSAM6P 48NDS FI4000197231 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM6P 46NDS FI4000197249 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM6P 44NDS FI4000197256 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM6D 40NDS FI4000197264 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM6D 38NDS FI4000197272 Sampo Oyj FI0009003305
TSTE6P   9NDS FI4000197280 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE6P 85NDS FI4000197298 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE6P   8NDS FI4000197306 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE6D   7NDS FI4000197314 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE6D 65NDS FI4000197322 Stora Enso Oyj FI0009005961
TUPM6P 18NDS FI4000197330 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM6P 17NDS FI4000197348 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM6P 16NDS FI4000197355 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM6D 15NDS FI4000197363 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM6D 14NDS FI4000197371 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987

TAULUKKO 2

Turbo
  warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
Raja
  taso
C/P
  *
Kerroin Liikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
             
TDAX6R10400NDS 10400 10400 P    1/150 2016-03-15 2016-06-17
TDAX6R10200NDS 10200 10200 P    1/150 2016-03-15 2016-06-17
TDAX6R10000NDS 10000,00 10000,00 P    1/150 2016-03-15 2016-06-17
TDAX6R9900NDS 9900,00 9900,00 P    1/150 2016-03-15 2016-06-17
TDAX6R9800NDS 9800,00 9800,00 P    1/150 2016-03-15 2016-06-17
TDAX6F9600NDS 9600,00 9600,00 C    1/150 2016-03-15 2016-06-17
TDAX6F9500NDS 9500,00 9500,00 C    1/150 2016-03-15 2016-06-17
TDAX6F9300NDS 9300,00 9300,00 C    1/150 2016-03-15 2016-06-17
TDAX6F9100NDS 9100,00 9100,00 C    1/150 2016-03-15 2016-06-17
TFUM6P 17NDS 17,00 17,00 P    1/2 2016-03-15 2016-04-05
TFUM6P 16NDS 16,00 16,00 P    1/2 2016-03-15 2016-04-05
TFUM6P 15NDS 15,00 15,00 P    1/2 2016-03-15 2016-04-05
TFUM6D 13NDS 13,00 13,00 C    1/2 2016-03-15 2016-04-05
TFUM6D 12NDS 12,00 12,00 C    1/2 2016-03-15 2016-04-05
TNES6O 34NDS 34,00 34,00 P    1/2 2016-03-15 2016-03-30
TNES6O 32NDS1 32,00 32,00 P    1/2 2016-03-15 2016-03-30
TNES6O 30NDS2 30,00 30,00 P    1/2 2016-03-15 2016-03-30
TNES6C 28NDS 28,00 28,00 C    1/2 2016-03-15 2016-03-30
TNES6C 26NDS3 26,00 26,00 C    1/2 2016-03-15 2016-03-30
TNOK6R 59NDS 5,90 5,90 P 1       2016-03-15 2016-06-16
TNOK6R 58NDS 5,80 5,80 P 1       2016-03-15 2016-06-16
TNOK6R 57NDS 5,70 5,70 P 1       2016-03-15 2016-06-16
TNOK6R 56NDS 5,60 5,60 P 1       2016-03-15 2016-06-16
TNOK6R 55NDS 5,50 5,50 P 1       2016-03-15 2016-06-16
TNOK6F 53NDS 5,30 5,30 C 1       2016-03-15 2016-06-16
TNOK6F 52NDS 5,20 5,20 C 1       2016-03-15 2016-06-16
TNOK6F   5NDS 5,00 5,00 C 1       2016-03-15 2016-06-16
TNOK6F 48NDS 4,80 4,80 C 1       2016-03-15 2016-06-16
TNRE6P 34NDS 34,00 34,00 P    1/5 2016-03-15 2016-04-12
TNRE6P 32NDS 32,00 32,00 P    1/5 2016-03-15 2016-04-12
TNRE6P 30NDS 30,00 30,00 P    1/5 2016-03-15 2016-04-12
TNRE6D 28NDS 28,00 28,00 C    1/5 2016-03-15 2016-04-12
TNRE6D 26NDS 26,00 26,00 C    1/5 2016-03-15 2016-04-12
TOTE6R   4NDS 4,00 4,00 P    1/2 2016-03-15 2016-06-17
TOTE6R 38NDS 3,80 3,80 P    1/2 2016-03-15 2016-06-17
TOTE6R 36NDS 3,60 3,60 P    1/2 2016-03-15 2016-06-17
TOTE6F 32NDS 3,20 3,20 C    1/2 2016-03-15 2016-06-17
TOTE6F   3NDS 3,00 3,00 C    1/2 2016-03-15 2016-06-17
TSAM6P 48NDS 48,00 48,00 P    1/5 2016-03-15 2016-04-21
TSAM6P 46NDS 46,00 46,00 P    1/5 2016-03-15 2016-04-21
TSAM6P 44NDS 44,00 44,00 P    1/5 2016-03-15 2016-04-21
TSAM6D 40NDS 40,00 40,00 C    1/5 2016-03-15 2016-04-21
TSAM6D 38NDS 38,00 38,00 C    1/5 2016-03-15 2016-04-21
TSTE6P   9NDS 9,00 9,00 P 1       2016-03-15 2016-04-28
TSTE6P 85NDS 8,50 8,50 P 1       2016-03-15 2016-04-28
TSTE6P   8NDS 8,00 8,00 P 1       2016-03-15 2016-04-28
TSTE6D   7NDS 7,00 7,00 C 1       2016-03-15 2016-04-28
TSTE6D 65NDS 6,50 6,50 C 1       2016-03-15 2016-04-28
TUPM6P 18NDS 18,00 18,00 P 1       2016-03-15 2016-04-07
TUPM6P 17NDS 17,00 17,00 P 1       2016-03-15 2016-04-07
TUPM6P 16NDS 16,00 16,00 P 1       2016-03-15 2016-04-07
TUPM6D 15NDS 15,00 15,00 C 1       2016-03-15 2016-04-07
TUPM6D 14NDS 14,00 14,00 C 1       2016-03-15 2016-04-07

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 14.03.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet