Kommentti verouutisoinnista ja Nordean toiminnasta Luxemburgissa

Lehdistötiedote | 04-04-2016 14:20

Pohjoismaiden mediassa on annettu ymmärtää, että Luxemburgissa toimiva Nordea International Private Banking tarjoaa asiakkailleen veroparatiiseihin liittyviä yhtiöjärjestelyjä. Haluamme selventää asiaa:

Nordea tuomitsee ankarasti verojen kiertämisen. Luxemburgissa toimiva Nordea International Private Banking muutti toimintatapojaan jo vuoden 2009 lopulla. Uudet toimintatavat ylittävät säännösten asettamat vaatimukset, ja niillä varmistetaan, että kaikista asiakkaiden omistuksista ja tileille tulevista tuotoista raportoidaan veroviranomaisille. Haluamme varmistaa, että offshore-yhtiöihin liittyvä toiminta Luxemburgissa täyttää nämä vaatimukset. Siksi käymme vielä uudelleen läpi kaikki tällaiset järjestelyt.

- Vaatimusten noudattaminen on pankille ehdottoman tärkeää. Veroneuvontaa koskevat periaatteemme ja eettiset toimintatapamme ovat selvät. Emme kannusta asiakkaitamme verojärjestelyihin, joita pidetään veronkiertona, emmekä mahdollista tällaisia järjestelyjä. Autamme asiakkaitamme maksamaan tarvittavat verot. Pahoittelemme kuitenkin sitä, ettei näitä menettelytapoja otettu käyttöön jo aikaisemmin, konsernijohtaja Casper von Koskull sanoo.

Offshore-yhtiöitä voidaan käyttää laillisena apuna joidenkin asiakkaiden erittäin monimutkaisen kansainvälisen liiketoiminnan hallinnoinnissa. Tällaisissa tapauksissa Nordea varmistaa useilla prosesseilla, että asiakkaat ilmoittavat tietonsa asianomaisille veroviranomaisille. Uudet säännöt ovat olleet käytössä 1.1.2016 lähtien, ja kaikki tarvittavat tiedot annetaan automaattisesti kaikille asianomaisille viranomaisille.

Nordea tarjoaa apua offshore-yhtiöiden perustamisessa vain poikkeustapauksissa. Emme hyväksy asiakkaita, joiden toiminta ei ole läpinäkyvää asianomaisten veroviranomaisten kannalta.
    

Lisätietoja:
Anni Hiekkanen, konserniviestintä, 09 165 42320

Documents

Lehdistötiedotteet