Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 45 uutta turbowarranttisarjaa 06.04.2016 (sarja 2016:6 FI)

05-04-2016 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 45 uutta turbowarranttisarjaa 06.04.2016. Turbowarranttien kohde-etuutena on Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), Stora Enso Oyj:n (STERV), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia   Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), Stora Enso Oyj:n (STERV), Valmet Oyj:n   (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi.
Käteissuorituksen määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai Ennenaikainen   Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX   Helsinki OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000 – 500 000
Markkinapaikka Nasdaq OMX Helsinki Oy
Markkinatakaaja Nordea Pankki   Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.fortum.comwww.nesteoil.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.outotec.com, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, ja www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään   warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
  ISIN-koodi
       
TDAX6R10100NDS FI4000197496 DAX DE0008469008
TDAX6R10000NDS1 FI4000193511 DAX DE0008469008
TDAX6F9800NDS FI4000193537 DAX DE0008469008
TDAX6F9700NDS FI4000193545 DAX DE0008469008
TMEO6R 24NDS FI4000193552 Metso Oyj FI0009007835
TMEO6R 23NDS FI4000193560 Metso Oyj FI0009007835
TMEO6R 22NDS FI4000193578 Metso Oyj FI0009007835
TMEO6F 20NDS FI4000193586 Metso Oyj FI0009007835
TMEO6F 19NDS FI4000193594 Metso Oyj FI0009007835
TMEO6F 18NDS FI4000193602 Metso Oyj FI0009007835
TNES6R 34NDS FI4000193610 Neste Oil Oyj FI0009013296
TNES6R 32NDS FI4000193628 Neste Oil Oyj FI0009013296
TNES6R 30NDS FI4000193636 Neste Oil Oyj FI0009013296
TNES6F 28NDS FI4000193644 Neste Oil Oyj FI0009013296
TNES6F 26NDS FI4000193651 Neste Oil Oyj FI0009013296
TNES6F 24NDS FI4000193669 Neste Oil Oyj FI0009013296
TNOK6R 55NDS1 FI4000193677 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6R 54NDS FI4000193685 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6R 53NDS FI4000193693 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6R 52NDS FI4000193701 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6F 49NDS FI4000193719 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6F 47NDS FI4000193727 Nokia Oyj FI0009000681
TOTE6R 34NDS FI4000193735 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE6F 28NDS FI4000193743 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE6F 26NDS FI4000193750 Outotec Oyj FI0009014575
TSTE6P   8NDS1 FI4000193768 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE6D 75NDS FI4000193776 Stora Enso Oyj FI0009005961
TVAL6R 11NDS FI4000193784 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL6R 105NDS FI4000193792 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL6R 10NDS FI4000193800 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL6F   9NDS FI4000193818 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL6F 85NDS FI4000193826 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL6F   8NDS FI4000193834 Valmet Oyj FI4000074984
TWRT6R 44NDS FI4000193842 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT6R 42NDS FI4000193859 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT6R 40NDS FI4000193867 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT6F 38NDS FI4000193982 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT6F 36NDS FI4000193990 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT6F 34NDS FI4000194006 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TYTY6R 62NDS FI4000194014 YIT Oyj FI0009800643
TYTY6R 58NDS FI4000194022 YIT Oyj FI0009800643
TYTY6R 54NDS FI4000194030 YIT Oyj FI0009800643
TYTY6F 46NDS FI4000194048 YIT Oyj FI0009800643
TYTY6F 42NDS FI4000194055 YIT Oyj FI0009800643
TYTY6F 38NDS FI4000194063 YIT Oyj FI0009800643

TAULUKKO 2

Turbo
  warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
Raja
  taso
C/P
  *
Kerroin Liikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
             
TDAX6R10100NDS 10100 10100 P    1/150 2016-04-06 2016-06-17
TDAX6R10000NDS1 10000 10000 P    1/150 2016-04-06 2016-06-17
TDAX6F9800NDS 9800 9800 C    1/150 2016-04-06 2016-06-17
TDAX6F9700NDS 9700 9700 C    1/150 2016-04-06 2016-06-17
TMEO6R 24NDS 24,00 24,00 P    1/5 2016-04-06 2016-06-17
TMEO6R 23NDS 23,00 23,00 P    1/5 2016-04-06 2016-06-17
TMEO6R 22NDS 22,00 22,00 P    1/5 2016-04-06 2016-06-17
TMEO6F 20NDS 20,00 20,00 C    1/5 2016-04-06 2016-06-17
TMEO6F 19NDS 19,00 19,00 C    1/5 2016-04-06 2016-06-17
TMEO6F 18NDS 18,00 18,00 C    1/5 2016-04-06 2016-06-17
TNES6R 34NDS 34,00 34,00 P    1/2 2016-04-06 2016-06-17
TNES6R 32NDS 32,00 32,00 P    1/2 2016-04-06 2016-06-17
TNES6R 30NDS 30,00 30,00 P    1/2 2016-04-06 2016-06-17
TNES6F 28NDS 28,00 28,00 C    1/2 2016-04-06 2016-06-17
TNES6F 26NDS 26,00 26,00 C    1/2 2016-04-06 2016-06-17
TNES6F 24NDS 24,00 24,00 C    1/2 2016-04-06 2016-06-17
TNOK6R 55NDS1 5,50 5,50 P 1       2016-04-06 2016-06-16
TNOK6R 54NDS 5,40 5,40 P 1       2016-04-06 2016-06-16
TNOK6R 53NDS 5,30 5,30 P 1       2016-04-06 2016-06-16
TNOK6R 52NDS 5,20 5,20 P 1       2016-04-06 2016-06-16
TNOK6F 49NDS 4,90 4,90 C 1       2016-04-06 2016-06-16
TNOK6F 47NDS 4,70 4,70 C 1       2016-04-06 2016-06-16
TOTE6R 34NDS 3,40 3,40 P    1/2 2016-04-06 2016-06-17
TOTE6F 28NDS 2,80 2,80 C    1/2 2016-04-06 2016-06-17
TOTE6F 26NDS 2,60 2,60 C    1/2 2016-04-06 2016-06-17
TSTE6P   8NDS1 8,00 8,00 P 1       2016-04-06 2016-04-28
TSTE6D 75NDS 7,50 7,50 C 1       2016-04-06 2016-04-28
TVAL6R 11NDS 11,00 11,00 P    1/2 2016-04-06 2016-06-17
TVAL6R 105NDS 10,50 10,50 P    1/2 2016-04-06 2016-06-17
TVAL6R 10NDS 10,00 10,00 P    1/2 2016-04-06 2016-06-17
TVAL6F   9NDS 9,00 9,00 C    1/2 2016-04-06 2016-06-17
TVAL6F 85NDS 8,50 8,50 C    1/2 2016-04-06 2016-06-17
TVAL6F   8NDS 8,00 8,00 C    1/2 2016-04-06 2016-06-17
TWRT6R 44NDS 44,00 44,00 P    1/5 2016-04-06 2016-06-17
TWRT6R 42NDS 42,00 42,00 P    1/5 2016-04-06 2016-06-17
TWRT6R 40NDS 40,00 40,00 P    1/5 2016-04-06 2016-06-17
TWRT6F 38NDS 38,00 38,00 C    1/5 2016-04-06 2016-06-17
TWRT6F 36NDS 36,00 36,00 C    1/5 2016-04-06 2016-06-17
TWRT6F 34NDS 34,00 34,00 C    1/5 2016-04-06 2016-06-17
TYTY6R 62NDS 6,20 6,20 P    1/2 2016-04-06 2016-06-17
TYTY6R 58NDS 5,80 5,80 P    1/2 2016-04-06 2016-06-17
TYTY6R 54NDS 5,40 5,40 P    1/2 2016-04-06 2016-06-17
TYTY6F 46NDS 4,60 4,60 C    1/2 2016-04-06 2016-06-17
TYTY6F 42NDS 4,20 4,20 C    1/2 2016-04-06 2016-06-17
TYTY6F 38NDS 3,80 3,80 C    1/2 2016-04-06 2016-06-17

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 05.04.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet