Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 21 uutta turbowarranttisarjaa 12.04.2016 (sarja 2016:7 FI)

11-04-2016 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 21 uutta turbowarranttisarjaa 12.04.2016. Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil   Oyj:n (NESTE), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osake tai DAX-indeksi.
Käteissuorituksen määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai Ennenaikainen   Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX   Helsinki OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000 – 200 000
Markkinapaikka Nasdaq OMX Helsinki Oy
Markkinatakaaja Nordea Pankki   Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.fortum.com, www.metso.com, www.nesteoil.com, www.upm-kymmene.com ja www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
  ISIN-koodi
       
TDAX6R9900NDS1 FI4000194071 DAX DE0008469008
TDAX6R9800NDS1 FI4000194089 DAX DE0008469008
TDAX6R9700NDS FI4000194097 DAX DE0008469008
TDAX6F9500NDS1 FI4000194105 DAX DE0008469008
TDAX6F9400NDS FI4000194113 DAX DE0008469008
TDAX6F9200NDS FI4000194121 DAX DE0008469008
TDAX6F8900NDS FI4000194139 DAX DE0008469008
TFUM6R 14NDS FI4000194147 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM6R 13NDS FI4000194154 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM6R 12NDS FI4000194162 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM6F 11NDS FI4000194170 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM6F 10NDS FI4000194188 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM6F   9NDS FI4000194196 Fortum Oyj FI0009007132
TMEO6F 17NDS FI4000194204 Metso Oyj FI0009007835
TNES6R 30NDS1 FI4000194212 Neste Oil Oyj FI0009013296
TUPM6R 18NDS FI4000194220 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM6R 17NDS FI4000194238 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM6R 16NDS FI4000194246 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM6F 14NDS FI4000194253 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM6F 13NDS FI4000194261 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM6F 12NDS FI4000194279 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987

TAULUKKO 2

Turbo
  warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
Raja
  taso
C/P
  *
Kerroin Liikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
 
               
TDAX6R9900NDS1 9900 9900 P    1/150 2016-04-12 2016-06-17  
TDAX6R9800NDS1 9800 9800 P    1/150 2016-04-12 2016-06-17  
TDAX6R9700NDS 9700 9700 P    1/150 2016-04-12 2016-06-17  
TDAX6F9500NDS1 9500 9500 C    1/150 2016-04-12 2016-06-17  
TDAX6F9400NDS 9400 9400 C    1/150 2016-04-12 2016-06-17  
TDAX6F9200NDS 9200 9200 C    1/150 2016-04-12 2016-06-17  
TDAX6F8900NDS 8900 8900 C    1/150 2016-04-12 2016-06-17  
TFUM6R 14NDS 14,00 14,00 P    1/2 2016-04-12 2016-06-17  
TFUM6R 13NDS 13,00 13,00 P    1/2 2016-04-12 2016-06-17  
TFUM6R 12NDS 12,00 12,00 P    1/2 2016-04-12 2016-06-17  
TFUM6F 11NDS 11,00 11,00 C    1/2 2016-04-12 2016-06-17  
TFUM6F 10NDS 10,00 10,00 C    1/2 2016-04-12 2016-06-17  
TFUM6F   9NDS 9,00 9,00 C    1/2 2016-04-12 2016-06-17  
TMEO6F 17NDS 17,00 17,00 C    1/5 2016-04-12 2016-06-17  
TNES6R 30NDS1 30,00 30,00 P    1/2 2016-04-12 2016-06-17  
TUPM6R 18NDS 18,00 18,00 P 1       2016-04-12 2016-06-17  
TUPM6R 17NDS 17,00 17,00 P 1       2016-04-12 2016-06-17  
TUPM6R 16NDS 16,00 16,00 P 1       2016-04-12 2016-06-17  
TUPM6F 14NDS 14,00 14,00 C 1       2016-04-12 2016-06-17  
TUPM6F 13NDS 13,00 13,00 C 1       2016-04-12 2016-06-17  
TUPM6F 12NDS 12,00 12,00 C 1       2016-04-12 2016-06-17  

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 11.04.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet