Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 16 uutta turbowarranttisarjaa 15.04.2016 (sarja 2016:8 FI)

14-04-2016 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 16 uutta turbowarranttisarjaa 15.04.2016. Turbowarranttien kohde-etuutena on Metso Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Metso Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian   Renkaat Oyj:n (NRE1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi.
Käteissuorituksen määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai Ennenaikainen   Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000 – 500 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Nordea Pankki   Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.metso.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.yitgroup.com ja www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään   warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin   tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
  ISIN-koodi
       
TDAX6R10600NDS FI4000194287 DAX DE0008469008
TDAX6F9900NDS FI4000194295 DAX DE0008469008
TDAX6F9800NDS1 FI4000194303 DAX DE0008469008
TDAX6F9700NDS1 FI4000194311 DAX DE0008469008
TMEO6F 21NDS FI4000194329 Metso Oyj FI0009007835
TMEO6F 20NDS1 FI4000194337 Metso Oyj FI0009007835
TNOK6F 52NDS1 FI4000194345 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6F 51NDS FI4000194352 Nokia Oyj FI0009000681
TNRE6R 36NDS FI4000194360 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
TNRE6R 34NDS FI4000194378 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
TNRE6R 32NDS FI4000194386 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
TNRE6F 28NDS FI4000194394 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
TNRE6F 26NDS FI4000194402 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
TNRE6F 24NDS FI4000194410 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
TYTY6R 64NDS FI4000194428 YIT Oyj FI0009800643
TYTY6F   5NDS FI4000194436 YIT Oyj FI0009800643

TAULUKKO 2

Turbo
  warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
Raja
  taso
C/P
  *
Kerroin Liikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
             
TDAX6R10600NDS 10600 10600 P    1/150 2016-04-15 2016-06-17
TDAX6F9900NDS 9900 9900 C    1/150 2016-04-15 2016-06-17
TDAX6F9800NDS1 9800 9800 C    1/150 2016-04-15 2016-06-17
TDAX6F9700NDS1 9700 9700 C    1/150 2016-04-15 2016-06-17
TMEO6F 21NDS 21,00 21,00 C    1/5 2016-04-15 2016-06-17
TMEO6F 20NDS1 20,00 20,00 C    1/5 2016-04-15 2016-06-17
TNOK6F 52NDS1 5,20 5,20 C 1       2016-04-15 2016-06-16
TNOK6F 51NDS 5,10 5,10 C 1       2016-04-15 2016-06-16
TNRE6R 36NDS 36,00 36,00 P    1/5 2016-04-15 2016-06-17
TNRE6R 34NDS 34,00 34,00 P    1/5 2016-04-15 2016-06-17
TNRE6R 32NDS 32,00 32,00 P    1/5 2016-04-15 2016-06-17
TNRE6F 28NDS 28,00 28,00 C    1/5 2016-04-15 2016-06-17
TNRE6F 26NDS 26,00 26,00 C    1/5 2016-04-15 2016-06-17
TNRE6F 24NDS 24,00 24,00 C    1/5 2016-04-15 2016-06-17
TYTY6R 64NDS 6,40 6,40 P    1/2 2016-04-15 2016-06-17
TYTY6F   5NDS 5,00 5,00 C    1/2 2016-04-15 2016-06-17

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 14.04.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet