Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 38 uutta turbowarranttisarjaa 25.04.2016 (sarja 2016:9 FI)

22-04-2016 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 38 uutta turbowarranttisarjaa 25.04.2016. Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n   (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n   (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT),   Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi.
Käteissuorituksen määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000 – 500 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Nordea Pankki   Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.fortum.com, www.metso.com, www.neste.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.outotec.com, www.sampo.fi, www.upm-kymmene.com, www.valmet.com, www.wartsila.com,   www.wartsila.com ja www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään   warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin   tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
  ISIN-koodi
TDAX6R11000NDS FI4000202023 DAX DE0008469008
TDAX6R10900NDS FI4000202031 DAX DE0008469008
TDAX6R10800NDS FI4000202049 DAX DE0008469008
TDAX6R10700NDS FI4000202056 DAX DE0008469008
TDAX6R10500NDS FI4000202064 DAX DE0008469008
TDAX6F10400NDS FI4000202072 DAX DE0008469008
TDAX6F10300NDS FI4000202080 DAX DE0008469008
TDAX6F10200NDS FI4000202098 DAX DE0008469008
TDAX6F10100NDS FI4000202106 DAX DE0008469008
TDAX6F10000NDS FI4000202114 DAX DE0008469008
TFUM6R 16NDS FI4000202122 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM6R 15NDS FI4000202130 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM6F 12NDS FI4000202148 Fortum Oyj FI0009007132
TMEO6R 25NDS FI4000202155 Metso Oyj FI0009007835
TMEO6R 23NDS1 FI4000202163 Metso Oyj FI0009007835
TMEO6F 22NDS FI4000202171 Metso Oyj FI0009007835
TNES6R 30NDS2 FI4000202189 Neste Oyj FI0009013296
TNOK6R 55NDS2 FI4000202197 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6F 53NDS1 FI4000202205 Nokia Oyj FI0009000681
TNRE6R 38NDS FI4000202213 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TNRE6F 32NDS FI4000202221 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TNRE6F 30NDS FI4000202239 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TOTE6R 44NDS FI4000202247 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE6R 42NDS FI4000202254 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE6F 36NDS FI4000202262 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE6F 34NDS FI4000202270 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE6F 32NDS1 FI4000202288 Outotec Oyj FI0009014575
TSAM6R 46NDS FI4000202296 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM6R 44NDS FI4000202304 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM6R 42NDS FI4000202312 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM6F 40NDS FI4000202320 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM6F 38NDS FI4000202338 Sampo Oyj FI0009003305
TUPM6F 15NDS FI4000202346 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TVAL6R 115NDS FI4000202353 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL6F 10NDS FI4000202361 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL6F 95NDS FI4000202379 Valmet Oyj FI4000074984
TWRT6R 40NDS1 FI4000202387 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TYTY6F 54NDS FI4000202395 YIT Oyj FI0009800643

TAULUKKO 2

Turbo
  warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
Raja
  taso
C/P
  *
Kerroin Liikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
TDAX6R11000NDS 11000 11000 P    1/150 2016-04-25 2016-06-17
TDAX6R10900NDS 10900 10900 P    1/150 2016-04-25 2016-06-17
TDAX6R10800NDS 10800 10800 P    1/150 2016-04-25 2016-06-17
TDAX6R10700NDS 10700 10700 P    1/150 2016-04-25 2016-06-17
TDAX6R10500NDS 10500 10500 P    1/150 2016-04-25 2016-06-17
TDAX6F10400NDS 10400 10400 C    1/150 2016-04-25 2016-06-17
TDAX6F10300NDS 10300 10300 C    1/150 2016-04-25 2016-06-17
TDAX6F10200NDS 10200 10200 C    1/150 2016-04-25 2016-06-17
TDAX6F10100NDS 10100 10100 C    1/150 2016-04-25 2016-06-17
TDAX6F10000NDS 10000 10000 C    1/150 2016-04-25 2016-06-17
TFUM6R 16NDS 16,00 16,00 P    1/2 2016-04-25 2016-06-17
TFUM6R 15NDS 15,00 15,00 P    1/2 2016-04-25 2016-06-17
TFUM6F 12NDS 12,00 12,00 C    1/2 2016-04-25 2016-06-17
TMEO6R 25NDS 25,00 25,00 P    1/5 2016-04-25 2016-06-17
TMEO6R 23NDS1 23,00 23,00 P    1/5 2016-04-25 2016-06-17
TMEO6F 22NDS 22,00 22,00 C    1/5 2016-04-25 2016-06-17
TNES6R 30NDS2 30,00 30,00 P    1/2 2016-04-25 2016-06-17
TNOK6R 55NDS2 5,50 5,50 P 1       2016-04-25 2016-06-16
TNOK6F 53NDS1 5,30 5,30 C 1       2016-04-25 2016-06-16
TNRE6R 38NDS 38,00 38,00 P    1/5 2016-04-25 2016-06-17
TNRE6F 32NDS 32,00 32,00 C    1/5 2016-04-25 2016-06-17
TNRE6F 30NDS 30,00 30,00 C    1/5 2016-04-25 2016-06-17
TOTE6R 44NDS 4,40 4,40 P    1/2 2016-04-25 2016-06-17
TOTE6R 42NDS 4,20 4,20 P    1/2 2016-04-25 2016-06-17
TOTE6F 36NDS 3,60 3,60 C    1/2 2016-04-25 2016-06-17
TOTE6F 34NDS 3,40 3,40 C    1/2 2016-04-25 2016-06-17
TOTE6F 32NDS1 3,20 3,20 C    1/2 2016-04-25 2016-06-17
TSAM6R 46NDS 46,00 46,00 P    1/5 2016-04-25 2016-06-17
TSAM6R 44NDS 44,00 44,00 P    1/5 2016-04-25 2016-06-17
TSAM6R 42NDS 42,00 42,00 P    1/5 2016-04-25 2016-06-17
TSAM6F 40NDS 40,00 40,00 C    1/5 2016-04-25 2016-06-17
TSAM6F 38NDS 38,00 38,00 C    1/5 2016-04-25 2016-06-17
TUPM6F 15NDS 15,00 15,00 C 1       2016-04-25 2016-06-17
TVAL6R 115NDS 11,50 11,50 P    1/2 2016-04-25 2016-06-17
TVAL6F 10NDS 10,00 10,00 C    1/2 2016-04-25 2016-06-17
TVAL6F 95NDS 9,50 9,50 C    1/2 2016-04-25 2016-06-17
TWRT6R 40NDS1 40,00 40,00 P    1/5 2016-04-25 2016-06-17
TYTY6F 54NDS 5,40 5,40 C    1/2 2016-04-25 2016-06-17

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 22.04.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet