Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 20 uutta turbowarranttisarjaa 29.04.2016 (sarja 2016:10 FI)

28-04-2016 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 20 uutta turbowarranttisarjaa 29.04.2016. Turbowarranttien kohde-etuutena on Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n   (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n   (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi.
Käteissuorituksen määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000 – 500 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Nordea Pankki   Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.metso.com, www.neste.com,   www.nokia.com, www.outotec.com, www.sampo.fi, www.upm-kymmene.com, www.yitgroup.com ja www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään   warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin   tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

  Turbowarrantin
   kaupankäynti
   -tunnus  
  Turbowarrantin
   ISIN-koodi  
  Kohde-etuus     Kohde-etuuden
   ISIN-koodi  
  TDAX6R10400NDS1     FI4000202403     DAX     DE0008469008  
  TMEO6R 22NDS1     FI4000202411     Metso Oyj     FI0009007835  
  TNES6R 28NDS     FI4000202502     Neste Oyj     FI0009013296  
  TNES6F 22NDS     FI4000202510     Neste Oyj     FI0009013296  
  TNOK6R 54NDS1     FI4000202429     Nokia Oyj     FI0009000681  
  TNOK6R 53NDS1     FI4000202528     Nokia Oyj     FI0009000681  
  TOTE6R 38NDS1     FI4000202437     Outotec Oyj     FI0009014575  
  TOTE6R 36NDS1     FI4000202536     Outotec Oyj     FI0009014575  
  TSAM6F 36NDS     FI4000202445     Sampo Oyj     FI0009003305  
  TSAM6F 34NDS     FI4000202452     Sampo Oyj     FI0009003305  
  TSTE6R   9NDS     FI4000202544     Stora Enso Oyj     FI0009005961  
  TSTE6R 85NDS     FI4000202551     Stora Enso Oyj     FI0009005961  
  TSTE6R   8NDS     FI4000202569     Stora Enso Oyj     FI0009005961  
  TSTE6F   7NDS     FI4000202577     Stora Enso Oyj     FI0009005961  
  TSTE6F 65NDS     FI4000202585     Stora Enso Oyj     FI0009005961  
  TSTE6F   6NDS     FI4000202593     Stora Enso Oyj     FI0009005961  
  TUPM6F 16NDS     FI4000202460     UPM-Kymmene Oyj     FI0009005987  
  TUPM6F 15NDS1     FI4000202478     UPM-Kymmene Oyj     FI0009005987  
  TYTY6R   6NDS     FI4000202486     YIT Oyj     FI0009800643  
  TYTY6R 58NDS1     FI4000202494     YIT Oyj     FI0009800643  

TAULUKKO 2

  Turbo
   warrantin
   kaupankäynti
   -tunnus  
  Lunas
   -tus
   hinta  
  Raja
   taso  
  C/P
   *  
  Kerroin     Liikkeeseen
   laskupäivä  
  Erääntymis
   -päivä  
  TDAX6R10400NDS1     10400     10400     P        1/150     2016-04-29     2016-06-17  
  TMEO6R 22NDS1     22,00     22,00     P        1/5      2016-04-29     2016-06-17  
  TNES6R 28NDS     28,00     28,00     P        1/2      2016-04-29     2016-06-17  
  TNES6F 22NDS     22,00     22,00     C        1/2      2016-04-29     2016-06-17  
  TNOK6R 54NDS1     5,40     5,40     P     1            2016-04-29     2016-06-16  
  TNOK6R 53NDS1     5,30     5,30     P     1            2016-04-29     2016-06-16  
  TOTE6R 38NDS1     3,80     3,80     P        1/2      2016-04-29     2016-06-17  
  TOTE6R 36NDS1     3,60     3,60     P        1/2      2016-04-29     2016-06-17  
  TSAM6F 36NDS     36,00     36,00     C        1/5      2016-04-29     2016-06-17  
  TSAM6F 34NDS     34,00     34,00     C        1/5      2016-04-29     2016-06-17  
  TSTE6R   9NDS     9,00     9,00     P     1            2016-04-29     2016-06-17  
  TSTE6R 85NDS     8,50     8,50     P     1            2016-04-29     2016-06-17  
  TSTE6R   8NDS     8,00     8,00     P     1            2016-04-29     2016-06-17  
  TSTE6F   7NDS     7,00     7,00     C     1            2016-04-29     2016-06-17  
  TSTE6F 65NDS     6,50     6,50     C     1            2016-04-29     2016-06-17  
  TSTE6F   6NDS     6,00     6,00     C     1            2016-04-29     2016-06-17  
  TUPM6F 16NDS     16,00     16,00     C     1            2016-04-29     2016-06-17  
  TUPM6F 15NDS1     15,00     15,00     C     1            2016-04-29     2016-06-17  
  TYTY6R   6NDS     6,00     6,00     P        1/2      2016-04-29     2016-06-17  
  TYTY6R 58NDS1     5,80     5,80     P        1/2      2016-04-29     2016-06-17  

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 28.04.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet