Matthew Elderfield Nordean Group Compliancen johtoon

Lehdistötiedote | 10-05-2016 11:10

Matthew Elderfield, 50, on nimitetty Nordean Group Compliancen johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa Nordeassa viimeistään 9. marraskuuta 2016.

- Nordean tavoitteena on olla toimialan paras säännösten ja viranomaisvaatimusten noudattamisessa. Jotta voimme saavuttaa tämän tavoitteen, meidän on pidettävä huolta siitä, että pankissa on jatkossakin vahva riskienhallinta- ja compliance-kulttuuri. Siitä on tehtävä keskeinen osa liiketoimintamalliamme. Olen aivan varma siitä, että Matthew'n laaja kansainvälinen kokemus vie Nordean lähemmäs tätä tavoitetta, konsernijohtaja Casper von Koskull sanoo.

Matthew Elderfield toimii tällä hetkellä Lloyds Banking Groupissa, jossa hän vastaa maailmanlaajuisesti konsernin compliance-toiminnoista (vähittäispankki, suurasiakkaat ja varallisuudenhoito). Myös talousrikollisuutta käsittelevä yksikkö kuuluu hänen vastuulleen.

Ennen työskentelyään Lloyds Banking Groupissa Matthew Elderfield on toiminut useissa johtavissa tehtävissä kansainvälisen sääntelyn parissa, viimeksi Irlannin keskuspankin varapääjohtajana. Samaan aikaan hän toimi Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) varapuheenjohtajana sekä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) johtokunnan jäsenenä..

Johan Ekwall jatkaa Group Compliancen tilapäisenä johtajana kunnes Matthew Elderfield aloittaa uudessa tehtävässään.

Lisätietoja:
Emma Rheborg, konserniviestintä, +46 733 80 22 63

Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980) ja/tai Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti.

Documents

Lehdistötiedotteet