Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 52 uutta warranttisarjaa 12.05.2016 (sarja 2016:5 FI)

11-05-2016 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 52 uutta warranttisarjaa 12.05.2016. Warranttien kohde-etuutena on Kone Oyj:n (KNEBV), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V). Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Warrantti (osto   ja myynti)
Warranttien   kohde-etuus Kone Oyj:n (KNEBV), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n   (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n   (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V).
Käteissuorituksen   määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi –   Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi   on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta   – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi   on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi Jos   kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi   erääntymispäivänä
Erääntymispäivä Erääntymispäivä   alla olevassa taulukossa 2
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX   Helsinki OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki   toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 warrantti
Warranttien   kokonaismäärä 1 500 000 – 10 000 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki   Oy
Markkinatakaaja Nordea   Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle   yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti   kohde-etuudella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten   antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohde-etuudesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.kone.com, www.neste.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com,   www.wartsila.comSijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKOT 1

Warrantin   kaupankäynti-tunnus Warrantin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
KNE6G 42NDS FI4000202692 Kone Oyj FI0009013403
KNE6G 40NDS FI4000202700 Kone Oyj FI0009013403
KNE6S 36NDS FI4000202718 Kone Oyj FI0009013403
NES6R 28NDS FI4000202726 Neste Oyj FI0009013296
NES6U 28NDS FI4000202734 Neste Oyj FI0009013296
NOK6F 54NDS1 FI4000202742 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6F 53NDS FI4000202759 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6F 52NDS1 FI4000202767 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6F 51NDS FI4000202775 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6F   5NDS FI4000202783 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6F 49NDS FI4000202791 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6R 47NDS FI4000202809 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6R 46NDS1 FI4000202817 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6R 44NDS FI4000202825 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6G 54NDS1 FI4000202833 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6G 53NDS FI4000202841 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6G 52NDS1 FI4000202858 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6G 51NDS FI4000202866 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6G   5NDS FI4000202874 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6G 49NDS FI4000202882 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6S 48NDS FI4000202890 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6S 47NDS FI4000202908 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6S 46NDS1 FI4000202916 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6S 45NDS FI4000202924 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6I 53NDS FI4000202932 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6I 52NDS1 FI4000202940 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6I 51NDS FI4000202957 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6I   5NDS FI4000202965 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6U 48NDS FI4000202973 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6U 47NDS FI4000202981 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6U 46NDS1 FI4000202999 Nokia Oyj FI0009000681
SAM6F 42NDS FI4000203005 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6F 40NDS FI4000203013 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6R 36NDS FI4000203021 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6G 42NDS FI4000203039 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6G 40NDS FI4000203047 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6S 36NDS FI4000203054 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6I 42NDS FI4000203062 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6I 40NDS FI4000203070 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6U 36NDS FI4000203088 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6L 42NDS FI4000203096 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6X 34NDS FI4000203104 Sampo Oyj FI0009003305
STE6F 75NDS FI4000203112 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6G 75NDS FI4000203120 Stora Enso Oyj FI0009005961
UPM6F 19NDS FI4000203138 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6R 16NDS FI4000203146 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6G 19NDS FI4000203153 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6S 16NDS FI4000203161 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
WRT6F 38NDS FI4000203179 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6R 36NDS FI4000203187 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6G 38NDS FI4000203195 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6S 34NDS FI4000203203 Wärtsilä Oyj FI0009003727

TAULUKOT 2

Warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
C/P
  *
Ker
  -roin
Warranttien
  kokonais-määrä
Liikkeeseen
  -laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
KNE6G 42NDS 42,00 C    1/5   1 500 000 2016-05-12 2016-07-15
KNE6G 40NDS 40,00 C    1/5   1 500 000 2016-05-12 2016-07-15
KNE6S 36NDS 36,00 P    1/5   1 500 000 2016-05-12 2016-07-15
NES6R 28NDS 28,00 P    1/5   3 000 000 2016-05-12 2016-06-17
NES6U 28NDS 28,00 P    1/5   3 000 000 2016-05-12 2016-09-16
NOK6F 54NDS1 5,40 C    1/5   10 000 000 2016-05-12 2016-06-17
NOK6F 53NDS 5,30 C    1/5   10 000 000 2016-05-12 2016-06-17
NOK6F 52NDS1 5,20 C    1/5   10 000 000 2016-05-12 2016-06-17
NOK6F 51NDS 5,10 C    1/5   10 000 000 2016-05-12 2016-06-17
NOK6F   5NDS 5,00 C    1/5   10 000 000 2016-05-12 2016-06-17
NOK6F 49NDS 4,90 C    1/5   10 000 000 2016-05-12 2016-06-17
NOK6R 47NDS 4,70 P    1/5   10 000 000 2016-05-12 2016-06-17
NOK6R 46NDS1 4,60 P    1/5   10 000 000 2016-05-12 2016-06-17
NOK6R 44NDS 4,40 P    1/5   10 000 000 2016-05-12 2016-06-17
NOK6G 54NDS1 5,40 C    1/5   10 000 000 2016-05-12 2016-07-15
NOK6G 53NDS 5,30 C    1/5   10 000 000 2016-05-12 2016-07-15
NOK6G 52NDS1 5,20 C    1/5   10 000 000 2016-05-12 2016-07-15
NOK6G 51NDS 5,10 C    1/5   10 000 000 2016-05-12 2016-07-15
NOK6G   5NDS 5,00 C    1/5   10 000 000 2016-05-12 2016-07-15
NOK6G 49NDS 4,90 C    1/5   10 000 000 2016-05-12 2016-07-15
NOK6S 48NDS 4,80 P    1/5   10 000 000 2016-05-12 2016-07-15
NOK6S 47NDS 4,70 P    1/5   10 000 000 2016-05-12 2016-07-15
NOK6S 46NDS1 4,60 P    1/5   10 000 000 2016-05-12 2016-07-15
NOK6S 45NDS 4,50 P    1/5   10 000 000 2016-05-12 2016-07-15
NOK6I 53NDS 5,30 C    1/5   10 000 000 2016-05-12 2016-09-16
NOK6I 52NDS1 5,20 C    1/5   10 000 000 2016-05-12 2016-09-16
NOK6I 51NDS 5,10 C    1/5   10 000 000 2016-05-12 2016-09-16
NOK6I   5NDS 5,00 C    1/5   10 000 000 2016-05-12 2016-09-16
NOK6U 48NDS 4,80 P    1/5   10 000 000 2016-05-12 2016-09-16
NOK6U 47NDS 4,70 P    1/5   10 000 000 2016-05-12 2016-09-16
NOK6U 46NDS1 4,60 P    1/5   10 000 000 2016-05-12 2016-09-16
SAM6F 42NDS 42,00 C    1/5   1 500 000 2016-05-12 2016-06-17
SAM6F 40NDS 40,00 C    1/5   1 500 000 2016-05-12 2016-06-17
SAM6R 36NDS 36,00 P    1/5   1 500 000 2016-05-12 2016-06-17
SAM6G 42NDS 42,00 C    1/5   1 500 000 2016-05-12 2016-07-15
SAM6G 40NDS 40,00 C    1/5   1 500 000 2016-05-12 2016-07-15
SAM6S 36NDS 36,00 P    1/5   1 500 000 2016-05-12 2016-07-15
SAM6I 42NDS 42,00 C    1/5   1 500 000 2016-05-12 2016-09-16
SAM6I 40NDS 40,00 C    1/5   1 500 000 2016-05-12 2016-09-16
SAM6U 36NDS 36,00 P    1/5   1 500 000 2016-05-12 2016-09-16
SAM6L 42NDS 42,00 C    1/5   1 500 000 2016-05-12 2016-12-16
SAM6X 34NDS 34,00 P    1/5   1 500 000 2016-05-12 2016-12-16
STE6F 75NDS 7,50 C    1/5   3 000 000 2016-05-12 2016-06-17
STE6G 75NDS 7,50 C    1/5   3 000 000 2016-05-12 2016-07-15
UPM6F 19NDS 19,00 C    1/5   3 000 000 2016-05-12 2016-06-17
UPM6R 16NDS 16,00 P    1/5   3 000 000 2016-05-12 2016-06-17
UPM6G 19NDS 19,00 C    1/5   3 000 000 2016-05-12 2016-07-15
UPM6S 16NDS 16,00 P    1/5   3 000 000 2016-05-12 2016-07-15
WRT6F 38NDS 38,00 C    1/5   1 500 000 2016-05-12 2016-06-17
WRT6R 36NDS 36,00 P    1/5   1 500 000 2016-05-12 2016-06-17
WRT6G 38NDS 38,00 C    1/5   1 500 000 2016-05-12 2016-07-15
WRT6S 34NDS 34,00 P    1/5   1 500 000 2016-05-12 2016-07-15

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 11.05.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

www.nordea.fi/warrantit

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet