Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 28 uutta turbowarranttisarjaa 13.05.2016 (sarja 2016:12 FI)

12-05-2016 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 28 uutta turbowarranttisarjaa 13.05.2016. Turbowarranttien kohde-etuutena on Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n   (NOKIA), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake   tai DAX-indeksi.
Käteissuorituksen määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta,   käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000 – 500 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Nordea Pankki   Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.metso.com,   www.neste.com,   www.nokia.com, www.valmet.com,   www.wartsila.com,   www.yitgroup.com   ja www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja   koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
  ISIN-koodi
TDAX6R10100NDS1 FI4000203211 DAX DE0008469008
TDAX6R10000NDS2 FI4000203229 DAX DE0008469008
TDAX6F10000NDS1 FI4000203237 DAX DE0008469008
TDAX6F9900NDS1 FI4000203245 DAX DE0008469008
TDAX6F9800NDS2 FI4000203252 DAX DE0008469008
TDAX6F9600NDS1 FI4000203260 DAX DE0008469008
TDAX6F9000NDS FI4000203278 DAX DE0008469008
TMEO6R 21NDS FI4000203286 Metso Oyj FI0009007835
TNES6F 28NDS1 FI4000203294 Neste Oyj FI0009013296
TNOK6R 52NDS1 FI4000203302 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6R 51NDS FI4000203310 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6R   5NDS FI4000203328 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6R 49NDS FI4000203336 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6R 48NDS FI4000203344 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6R 47NDS FI4000203351 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6F 46NDS FI4000203369 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6F 45NDS FI4000203377 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6F 44NDS FI4000203385 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6F 43NDS FI4000203393 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6F 42NDS FI4000203401 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6F 41NDS FI4000203419 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6F   4NDS FI4000203427 Nokia Oyj FI0009000681
TVAL6R 11NDS1 FI4000203435 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL6F 105NDS FI4000203443 Valmet Oyj FI4000074984
TWRT6R 38NDS FI4000203450 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT6F 36NDS1 FI4000203468 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT6F 32NDS FI4000203484 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TYTY6F 56NDS FI4000203476 YIT Oyj FI0009800643

TAULUKKO 2

Turbo
  warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
Raja
  taso
C/P
  *
Kerroin Liikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
TDAX6R10100NDS1 10100 10100 P    1/150 2016-05-13 2016-06-17
TDAX6R10000NDS2 10000 10000 P    1/150 2016-05-13 2016-06-17
TDAX6F10000NDS1 10000 10000 C    1/150 2016-05-13 2016-06-17
TDAX6F9900NDS1 9900 9900 C    1/150 2016-05-13 2016-06-17
TDAX6F9800NDS2 9800 9800 C    1/150 2016-05-13 2016-06-17
TDAX6F9600NDS1 9600 9600 C    1/150 2016-05-13 2016-06-17
TDAX6F9000NDS 9000 9000 C    1/150 2016-05-13 2016-06-17
TMEO6R 21NDS 21,00 21,00 P    1/5 2016-05-13 2016-06-17
TNES6F 28NDS1 28,00 28,00 C    1/2 2016-05-13 2016-06-17
TNOK6R 52NDS1 5,20 5,20 P 1       2016-05-13 2016-06-16
TNOK6R 51NDS 5,10 5,10 P 1       2016-05-13 2016-06-16
TNOK6R   5NDS 5,00 5,00 P 1       2016-05-13 2016-06-16
TNOK6R 49NDS 4,90 4,90 P 1       2016-05-13 2016-06-16
TNOK6R 48NDS 4,80 4,80 P 1       2016-05-13 2016-06-16
TNOK6R 47NDS 4,70 4,70 P 1       2016-05-13 2016-06-16
TNOK6F 46NDS 4,60 4,60 C 1       2016-05-13 2016-06-16
TNOK6F 45NDS 4,50 4,50 C 1       2016-05-13 2016-06-16
TNOK6F 44NDS 4,40 4,40 C 1       2016-05-13 2016-06-16
TNOK6F 43NDS 4,30 4,30 C 1       2016-05-13 2016-06-16
TNOK6F 42NDS 4,20 4,20 C 1       2016-05-13 2016-06-16
TNOK6F 41NDS 4,10 4,10 C 1       2016-05-13 2016-06-16
TNOK6F   4NDS 4,00 4,00 C 1       2016-05-13 2016-06-16
TVAL6R 11NDS1 11,00 11,00 P    1/2 2016-05-13 2016-06-17
TVAL6F 105NDS 10,50 10,50 C    1/2 2016-05-13 2016-06-17
TWRT6R 38NDS 38,00 38,00 P    1/5 2016-05-13 2016-06-17
TWRT6F 36NDS1 36,00 36,00 C    1/5 2016-05-13 2016-06-17
TWRT6F 32NDS 32,00 32,00 C    1/5 2016-05-13 2016-06-17
TYTY6F 56NDS 5,60 5,60 C    1/2 2016-05-13 2016-06-17

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 12.05.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet