Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 121 uutta warranttisarjaa 19.05.2016 (sarja 2016:6 FI)

18-05-2016 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 121 uutta warranttisarjaa 19.05.2016. Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Warrantti (osto   ja myynti)
Warranttien   kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n   (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n   (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n   (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi.
Käteissuorituksen   määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi –   Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi   on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta   – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi   on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi Jos   kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi   erääntymispäivänä
Erääntymispäivä Erääntymispäivä   alla olevassa taulukossa 2
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX   Helsinki OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki   toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 warrantti
Warranttien   kokonaismäärä 1 500 000 – 10 000 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki   Oy
Markkinatakaaja Nordea   Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle   yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti   kohde-etuudella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten   antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohde-etuudesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.fortum.com, www.kone.com, www.metso.com, www.neste.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com , www.wartsila.com ja www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKOT 1

Warrantin kaupankäynti-tunnus Warrantin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
DAX6H10900NDS FI4000203583 DAX DE0008469008
DAX6H10600NDS FI4000203591 DAX DE0008469008
DAX6H10400NDS FI4000203609 DAX DE0008469008
DAX6H10300NDS FI4000203617 DAX DE0008469008
DAX6H10200NDS FI4000203625 DAX DE0008469008
DAX6H10100NDS FI4000203633 DAX DE0008469008
DAX6H10000NDS FI4000203641 DAX DE0008469008
DAX6H9900NDS FI4000203658 DAX DE0008469008
DAX6T9800NDS FI4000203666 DAX DE0008469008
DAX6T9700NDS FI4000203674 DAX DE0008469008
DAX6T9600NDS FI4000203682 DAX DE0008469008
DAX6T9400NDS FI4000203690 DAX DE0008469008
DAX6T9200NDS FI4000203708 DAX DE0008469008
DAX6T8900NDS FI4000203716 DAX DE0008469008
FUM6H 15NDS FI4000203724 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6H 14NDS FI4000203732 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6H 13NDS FI4000203740 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6T 12NDS FI4000203757 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6T 11NDS FI4000203765 Fortum Oyj FI0009007132
KNE6H 44NDS FI4000203773 Kone Oyj FI0009013403
KNE6H 42NDS FI4000203781 Kone Oyj FI0009013403
KNE6H 40NDS FI4000203799 Kone Oyj FI0009013403
KNE6T 38NDS FI4000203807 Kone Oyj FI0009013403
KNE6T 36NDS FI4000203815 Kone Oyj FI0009013403
MEO6H 26NDS FI4000203831 Metso Oyj FI0009007835
MEO6H 24NDS FI4000203849 Metso Oyj FI0009007835
MEO6H 22NDS FI4000203856 Metso Oyj FI0009007835
MEO6T 20NDS FI4000203864 Metso Oyj FI0009007835
MEO6T 18NDS FI4000203872 Metso Oyj FI0009007835
NES6H 34NDS FI4000203880 Neste Oyj FI0009013296
NES6H 32NDS FI4000203898 Neste Oyj FI0009013296
NES6H 30NDS FI4000203906 Neste Oyj FI0009013296
NES6T 28NDS FI4000203914 Neste Oyj FI0009013296
NES6T 26NDS FI4000203922 Neste Oyj FI0009013296
NOK6F 48NDS FI4000203930 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6F 47NDS FI4000203948 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6F 46NDS FI4000203955 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6R 43NDS FI4000203963 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6R 42NDS FI4000203971 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6R 41NDS FI4000203989 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6R   4NDS FI4000203997 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6G 48NDS FI4000204003 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6G 47NDS FI4000204011 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6G 46NDS FI4000204029 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6S 44NDS1 FI4000204037 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6S 43NDS FI4000204045 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6S 42NDS FI4000204052 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6S 41NDS FI4000204060 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6S   4NDS FI4000204078 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6H 52NDS1 FI4000204086 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6H 51NDS FI4000204094 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6H   5NDS FI4000204102 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6H 49NDS FI4000204110 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6H 48NDS FI4000204128 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6H 47NDS FI4000204136 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6H 46NDS FI4000204144 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6T 45NDS FI4000204151 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6T 44NDS FI4000204169 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6T 43NDS FI4000204177 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6T 42NDS1 FI4000204185 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6T 41NDS FI4000204193 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6T   4NDS FI4000204201 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6I 49NDS FI4000204219 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6I 48NDS FI4000204227 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6I 47NDS FI4000204235 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6I 46NDS FI4000204243 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6U 45NDS FI4000204250 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6U 44NDS1 FI4000204268 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6U 43NDS FI4000204276 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6U 42NDS FI4000204284 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6U 41NDS FI4000204292 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6U   4NDS FI4000204300 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6L   5NDS FI4000204318 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6L 49NDS FI4000204326 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6L 48NDS FI4000204334 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6L 47NDS FI4000204342 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6X 44NDS FI4000204359 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6X 43NDS FI4000204367 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6X 42NDS FI4000204375 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6X 41NDS FI4000204383 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6X   4NDS FI4000204391 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6X 35NDS FI4000204409 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7C   6NDS FI4000204417 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7C 57NDS FI4000204425 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7C 52NDS FI4000204433 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7C   5NDS FI4000204441 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7O   4NDS FI4000204458 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7O 38NDS FI4000204466 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7O 35NDS FI4000204474 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7F 57NDS FI4000204482 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7F 55NDS FI4000204490 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7F 52NDS FI4000204508 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7F   5NDS FI4000204516 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7R   4NDS FI4000204524 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7R 38NDS FI4000204532 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7R 35NDS FI4000204540 Nokia Oyj FI0009000681
NRE6H 35NDS FI4000204557 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE6H 325NDS FI4000204565 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE6T 30NDS FI4000204573 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE6T 275NDS FI4000204581 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
SAM6H 44NDS FI4000204599 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6H 42NDS FI4000204607 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6H 40NDS FI4000204615 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6T 38NDS FI4000204623 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6T 36NDS FI4000204631 Sampo Oyj FI0009003305
STE6H 85NDS FI4000204649 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6H   8NDS FI4000204656 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6H 75NDS FI4000204664 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6T   7NDS FI4000204672 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6T 65NDS FI4000204680 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6I 75NDS FI4000204698 Stora Enso Oyj FI0009005961
UPM6H 19NDS FI4000204706 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6H 18NDS FI4000204714 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6H 17NDS FI4000204722 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6T 16NDS FI4000204730 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6T 15NDS FI4000204748 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
WRT6H 42NDS FI4000204755 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6H 40NDS FI4000204763 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6H 38NDS FI4000204771 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6T 36NDS FI4000204789 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6T 34NDS FI4000204797 Wärtsilä Oyj FI0009003727

TAULUKOT 2

Warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
C/P
  *
Ker
  -roin
Warranttien
  kokonais-määrä
Liikkeeseen
  -laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
DAX6H10900NDS 10 900 C    1/150 3 000   000 2016-05-19 2016-08-19
DAX6H10600NDS 10 600 C    1/150 3 000   000 2016-05-19 2016-08-19
DAX6H10400NDS 10 400 C    1/150 3 000   000 2016-05-19 2016-08-19
DAX6H10300NDS 10 300 C    1/150 3 000   000 2016-05-19 2016-08-19
DAX6H10200NDS 10 200 C    1/150 3 000   000 2016-05-19 2016-08-19
DAX6H10100NDS 10 100 C    1/150 3 000   000 2016-05-19 2016-08-19
DAX6H10000NDS 10 000 C    1/150 3 000   000 2016-05-19 2016-08-19
DAX6H9900NDS 9 900 C    1/150 3 000   000 2016-05-19 2016-08-19
DAX6T9800NDS 9 800 P    1/150 3 000   000 2016-05-19 2016-08-19
DAX6T9700NDS 9 700 P    1/150 3 000   000 2016-05-19 2016-08-19
DAX6T9600NDS 9 600 P    1/150 3 000   000 2016-05-19 2016-08-19
DAX6T9400NDS 9 400 P    1/150 3 000   000 2016-05-19 2016-08-19
DAX6T9200NDS 9 200 P    1/150 3 000   000 2016-05-19 2016-08-19
DAX6T8900NDS 8 900 P    1/150 3 000   000 2016-05-19 2016-08-19
FUM6H 15NDS 15,00 C    1/5 1 500   000 2016-05-19 2016-08-19
FUM6H 14NDS 14,00 C    1/5 1 500   000 2016-05-19 2016-08-19
FUM6H 13NDS 13,00 C    1/5 1 500   000 2016-05-19 2016-08-19
FUM6T 12NDS 12,00 P    1/5 1 500   000 2016-05-19 2016-08-19
FUM6T 11NDS 11,00 P    1/5 1 500   000 2016-05-19 2016-08-19
KNE6H 44NDS 44,00 C    1/5 1 500   000 2016-05-19 2016-08-19
KNE6H 42NDS 42,00 C    1/5 1 500   000 2016-05-19 2016-08-19
KNE6H 40NDS 40,00 C    1/5 1 500   000 2016-05-19 2016-08-19
KNE6T 38NDS 38,00 P    1/5 1 500   000 2016-05-19 2016-08-19
KNE6T 36NDS 36,00 P    1/5 1 500   000 2016-05-19 2016-08-19
MEO6H 26NDS 26,00 C    1/5 1 500   000 2016-05-19 2016-08-19
MEO6H 24NDS 24,00 C    1/5 1 500   000 2016-05-19 2016-08-19
MEO6H 22NDS 22,00 C    1/5 1 500   000 2016-05-19 2016-08-19
MEO6T 20NDS 20,00 P    1/5 1 500   000 2016-05-19 2016-08-19
MEO6T 18NDS 18,00 P    1/5 1 500   000 2016-05-19 2016-08-19
NES6H 34NDS 34,00 C    1/5 3 000   000 2016-05-19 2016-08-19
NES6H 32NDS 32,00 C    1/5 3 000   000 2016-05-19 2016-08-19
NES6H 30NDS 30,00 C    1/5 3 000   000 2016-05-19 2016-08-19
NES6T 28NDS 28,00 P    1/5 3 000   000 2016-05-19 2016-08-19
NES6T 26NDS 26,00 P    1/5 3 000   000 2016-05-19 2016-08-19
NOK6F 48NDS 4,80 C    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-06-17
NOK6F 47NDS 4,70 C    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-06-17
NOK6F 46NDS 4,60 C    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-06-17
NOK6R 43NDS 4,30 P    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-06-17
NOK6R 42NDS 4,20 P    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-06-17
NOK6R 41NDS 4,10 P    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-06-17
NOK6R   4NDS 4,00 P    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-06-17
NOK6G 48NDS 4,80 C    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-07-15
NOK6G 47NDS 4,70 C    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-07-15
NOK6G 46NDS 4,60 C    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-07-15
NOK6S 44NDS1 4,40 P    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-07-15
NOK6S 43NDS 4,30 P    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-07-15
NOK6S 42NDS 4,20 P    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-07-15
NOK6S 41NDS 4,10 P    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-07-15
NOK6S   4NDS 4,00 P    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-07-15
NOK6H 52NDS1 5,20 C    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-08-19
NOK6H 51NDS 5,10 C    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-08-19
NOK6H   5NDS 5,00 C    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-08-19
NOK6H 49NDS 4,90 C    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-08-19
NOK6H 48NDS 4,80 C    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-08-19
NOK6H 47NDS 4,70 C    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-08-19
NOK6H 46NDS 4,60 C    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-08-19
NOK6T 45NDS 4,50 P    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-08-19
NOK6T 44NDS 4,40 P    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-08-19
NOK6T 43NDS 4,30 P    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-08-19
NOK6T 42NDS1 4,20 P    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-08-19
NOK6T 41NDS 4,10 P    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-08-19
NOK6T   4NDS 4,00 P    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-08-19
NOK6I 49NDS 4,90 C    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-09-16
NOK6I 48NDS 4,80 C    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-09-16
NOK6I 47NDS 4,70 C    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-09-16
NOK6I 46NDS 4,60 C    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-09-16
NOK6U 45NDS 4,50 P    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-09-16
NOK6U 44NDS1 4,40 P    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-09-16
NOK6U 43NDS 4,30 P    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-09-16
NOK6U 42NDS 4,20 P    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-09-16
NOK6U 41NDS 4,10 P    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-09-16
NOK6U   4NDS 4,00 P    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-09-16
NOK6L   5NDS 5,00 C    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-12-16
NOK6L 49NDS 4,90 C    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-12-16
NOK6L 48NDS 4,80 C    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-12-16
NOK6L 47NDS 4,70 C    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-12-16
NOK6X 44NDS 4,40 P    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-12-16
NOK6X 43NDS 4,30 P    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-12-16
NOK6X 42NDS 4,20 P    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-12-16
NOK6X 41NDS 4,10 P    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-12-16
NOK6X   4NDS 4,00 P    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-12-16
NOK6X 35NDS 3,50 P    1/5 10 000   000 2016-05-19 2016-12-16
NOK7C   6NDS 6,00 C    1/5 10 000   000 2016-05-19 2017-03-17
NOK7C 57NDS 5,70 C    1/5 10 000   000 2016-05-19 2017-03-17
NOK7C 52NDS 5,20 C    1/5 10 000   000 2016-05-19 2017-03-17
NOK7C   5NDS 5,00 C    1/5 10 000   000 2016-05-19 2017-03-17
NOK7O   4NDS 4,00 P    1/5 10 000   000 2016-05-19 2017-03-17
NOK7O 38NDS 3,80 P    1/5 10 000   000 2016-05-19 2017-03-17
NOK7O 35NDS 3,50 P    1/5 10 000   000 2016-05-19 2017-03-17
NOK7F 57NDS 5,70 C    1/5 10 000   000 2016-05-19 2017-06-16
NOK7F 55NDS 5,50 C    1/5 10 000   000 2016-05-19 2017-06-16
NOK7F 52NDS 5,20 C    1/5 10 000   000 2016-05-19 2017-06-16
NOK7F   5NDS 5,00 C    1/5 10 000   000 2016-05-19 2017-06-16
NOK7R   4NDS 4,00 P    1/5 10 000   000 2016-05-19 2017-06-16
NOK7R 38NDS 3,80 P    1/5 10 000   000 2016-05-19 2017-06-16
NOK7R 35NDS 3,50 P    1/5 10 000   000 2016-05-19 2017-06-16
NRE6H 35NDS 35,00 C    1/5 3 000   000 2016-05-19 2016-08-19
NRE6H 325NDS 32,50 C    1/5 3 000   000 2016-05-19 2016-08-19
NRE6T 30NDS 30,00 P    1/5 3 000   000 2016-05-19 2016-08-19
NRE6T 275NDS 27,50 P    1/5 3 000   000 2016-05-19 2016-08-19
SAM6H 44NDS 44,00 C    1/5 1 500   000 2016-05-19 2016-08-19
SAM6H 42NDS 42,00 C    1/5 1 500   000 2016-05-19 2016-08-19
SAM6H 40NDS 40,00 C    1/5 1 500   000 2016-05-19 2016-08-19
SAM6T 38NDS 38,00 P    1/5 1 500   000 2016-05-19 2016-08-19
SAM6T 36NDS 36,00 P    1/5 1 500   000 2016-05-19 2016-08-19
STE6H 85NDS 8,50 C    1/5 3 000   000 2016-05-19 2016-08-19
STE6H   8NDS 8,00 C    1/5 3 000   000 2016-05-19 2016-08-19
STE6H 75NDS 7,50 C    1/5 3 000   000 2016-05-19 2016-08-19
STE6T   7NDS 7,00 P    1/5 3 000   000 2016-05-19 2016-08-19
STE6T 65NDS 6,50 P    1/5 3 000   000 2016-05-19 2016-08-19
STE6I 75NDS 7,50 C    1/5 3 000   000 2016-05-19 2016-09-16
UPM6H 19NDS 19,00 C    1/5 3 000   000 2016-05-19 2016-08-19
UPM6H 18NDS 18,00 C    1/5 3 000   000 2016-05-19 2016-08-19
UPM6H 17NDS 17,00 C    1/5 3 000   000 2016-05-19 2016-08-19
UPM6T 16NDS 16,00 P    1/5 3 000   000 2016-05-19 2016-08-19
UPM6T 15NDS 15,00 P    1/5 3 000   000 2016-05-19 2016-08-19
WRT6H 42NDS 42,00 C    1/5 1 500   000 2016-05-19 2016-08-19
WRT6H 40NDS 40,00 C    1/5 1 500   000 2016-05-19 2016-08-19
WRT6H 38NDS 38,00 C    1/5 1 500   000 2016-05-19 2016-08-19
WRT6T 36NDS 36,00 P    1/5 1 500   000 2016-05-19 2016-08-19
WRT6T 34NDS 34,00 P    1/5 1 500   000 2016-05-19 2016-08-19

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 18.05.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

www.nordea.fi/warrantit

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet