Suomalaisten kesäbudjetti pienin kymmeneen vuoteen

Lehdistötiedote | 06-06-2016 09:29

Maantieteelliset erot kesäbudjetissa ovat huomattavia. Pääkaupunkiseudulla kesälomabudjetiksi arvioidaan 1760 euroa, kun Itä-Suomessa lomaan aiotaan käyttää 960 euroa. Molemmilla alueilla kesäkassat pienenivät viime vuodesta, pääkaupunkiseudulla noin 80 eurolla ja Itä-Suomessa yli 200 eurolla.

- Suomalaisten kesälomabudjetit ovat Nordean tutkimuksen mukaan nyt alimmalla tasollaan kymmenen vuoteen. Korkeimmillaan ne ovat tänä aikana olleet vuosina 2006 ja 2009; molempina vuosina suomalaiset arvioivat lomamenoikseen noin 1600 euroa. Vaikka Suomen talous näyttää kääntyneen hienoiseen kasvuun, taantuman vaikutukset näkyvät vielä kesälomasuunnitelmissa, sanoo Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen.

Lapsiperheet arvioivat käyttävänsä kesälomaan noin 200 euroa lapsettomia kotitalouksia enemmän, keskimäärin 1520 euroa.

Kotimaan matkailu suosituinta

Kotimaan matkailu on suosituin lomanviettotapa suomalaisille, ja puolet vastaajista ilmoitti tekevänsä kesän aikana lomamatkoja kotimaassa. Kesälomamatkaa ulkomaille suunnitteli kolmasosa vastaajista, ja kolmasosa vastaajista myös aikoo mökkeillä. Samaan aikaan kolmannes vastaajista kertoi pysyttelevänsä lähinnä kotona loman ajan.

- Mökkeily ja kotimaan matkailu ovat suosittuja lomanviettotapoja kaikissa ikäryhmissä. Ulkomaanmatkojen suosio on kasvanut alle 40-vuotiailla, mutta sitä vanhemmista entistä harvempi suunnittelee kesälomamatkaa ulkomaille, Olli Kärkkäinen sanoo.

Neljäsosa rahoittaa kesämenot lomarahalla

Kesäloman rahoittamistavat ovat pysyneet suunnilleen samanlaisina vuodesta toiseen. Useimmiten kesäloma rahoitetaan suoraan palkkatuloista, jonka mainitsi 61 prosenttia vastaajista. Säästöjä loman maksamiseen aikoi käyttää 45 prosenttia vastaajista.

- Neljäsosa vastaajista kertoi aikovansa maksaa kesälomansa lomarahoilla. Suurin osa lomarahaa saavista ottaa sen rahallisena korvauksena. Lomarahavapaata suunnittelee käyttävänsä vain 15 prosenttia lomarahan saajista, Olli Kärkkäinen kertoo.

TNS Gallup tutki Nordean toimeksiannosta kesäloman kustannuksia Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa internet-paneeleja käyttäen. Tutkimusaineisto kerättiin 9.5.2016 - 16.5.2016. Suomessa tehtiin kaikkiaan 1 020 haastattelua 18–65-vuotiaiden ikäryhmässä.

Lisätietoja:

Olli Kärkkäinen, yksityistalouden ekonomisti, +358 40 7356030

Anni Hiekkanen, lehdistöpäällikkö, +358 50 438 5094

Documents