Nordea Bank AB (publ):n BEAR KONE X2 NF sertifikaatin päättymispäivä ja poistaminen pörssilistalta

09-06-2016 16:32

Nordea Bank AB (publ) on vahvistanut liikkeeseenlaskemansa sertifikaatin BEAR KONE X2 NF (sarja 2012:3 FI) päättymispäiväksi 15.7.2016 ja viimeiseksi kaupankäyntipäiväksi 11.7.2016. Sertifikaatille annetaan aikavälille 15.6.2016–11.7.2016 takaisinostohinta, mutta sitä ei tarjota enää myytäväksi. Sertifikaatin päättymispäivä on 15.7.2016, jolloin sijoittajalle palautetaan viimeisenä kaupankäyntipäivänä määräytyvä NAV. Sertifikaatin arvo on laskenut niin alhaiseksi, ettei se enää tehokkaasti heijasta kohde-etuuden hintamuutoksia. Nordea Bank AB (publ) on hakenut pörssiltä sertifikaatin BEAR KONE X2 NF poistamista pörssilistalta 15.7.2016 alkaen.

Pörssilistalta poistettavan sertifikaatin tiedot:

Liikkeeseenlaskija: Nordea Bank AB (publ)

Kaupankäyntitunnus: BEAR KONE X2 NF

ISIN-koodi: FI4000042288

Kohde-etuus: KONE Oyj:n osake

Viimeinen kaupankäyntipäivä: 11.7.2016

Sertifikaatin päättymispäivä: 15.7.2016

Lunastusarvo: Viimeisen kaupankäyntipäivän päätteeksi määräytyvä NAV-arvo

Pörssilistalta poistettava Sertifikaatti on laskettu liikkeeseen Nordea Bank AB:n (publ) ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n 6.10.2011 päivätyn warrantti- ja sertifikaattiohjelman mukaisesti. Sertifikaatin päättymispäivän vahvistaminen perustuu sertifikaatin lopullisiin ehtoihin (Slutliga Villkor för Certifikat Serie 2012:3 FI, 2 Identifiering av Certifikatserie som omfattas av de Slutliga Villkor, Fastställelseperiod för Slutkurs + Fastställelse av Slutdag).

Lisätietoja: Nordea Pankki Suomi Oyj, Samu Purovirta, samu.purovirta [at] nordea.com sekä www.nordea.fi/etn

Helsinki 9.6.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet