Nordean tulos – toinen neljännes 2016

Pörssitiedotteet | 20-07-2016 08:00

Konsernijohtaja Casper von Koskullin kommentti:

”Tuotot pysyivät hyvällä tasolla hitaasta talouskasvusta ja finanssimarkkinoiden levottomuudesta huolimatta. Palkkiotuotot olivat edellisvuoden tasolla. Rahoituskatteeseen kohdistuneet marginaalipaineet ovat alkaneet tasoittua ja uskomme, että käänne tapahtuu vuoden 2016 jälkipuoliskosta lähtien. Kulut kehittyivät suunnitelmien mukaisesti ja luottojen laatu on pysynyt vakaana.

Kesäkuun alussa saavutettiin merkittävä virstanpylväs, kun uudessa peruspankkijärjestelmässä käynnistettiin ensimmäisen tuotteen pilotti vain kuusi kuukautta mallipankkijärjestelmän asentamisen jälkeen. Vaikka haasteita on edelleen, yksinkertaistamishankkeemme ja compliance-ohjelmamme ovat jo alkaneet tuottaa tulosta. Lisäksi rahanpesun estämiseen liittyvien toimien tulokset ovat alkaneet näkyä. Käynnissä olevien muutosten tavoitteena on pankki, jollaisen asiakkaamme haluavat.”

Vertailu Q2/2016 vs. Q1/2016 (Q2/2016 vs. Q2/2015)[1]

 • Rahoituskate oli 1 172 miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin viime vuoden vastaavalla neljänneksellä (pieneni 8 %, paikallisissa valuutoissa laskettuna 5 %).
 • Liiketoiminnan tuotot[1] kasvoivat 5 % (vähenivät 5 %, paikallisissa valuutoissa laskettuna 3 %).
 • Liiketoiminnan kulut kasvoivat 2 % (kasvoivat 2 %, paikallisissa valuutoissa laskettuna 3 %).
 • Tulos ennen luottotappioita[1] parani 21 % 1 350 miljoonaan euroon (parani 1 %, paikallisissa valuutoissa laskettuna 3 %).
 • Nettomääräiset luottotappiot kasvoivat 14 % 127 miljoonaan euroon (kasvoivat 23 %, paikallisissa valuutoissa laskettuna 31 %).  
 • Liikevoitto[1] nousi 7 % (laski 13 %, paikallisissa valuutoissa laskettuna 12 %).
 • Ydinvakavaraisuussuhde koheni 16,7 prosentista 16,8 prosenttiin (koheni 0,80 prosenttiyksikköä 16,0 prosentista).  
 • Kulu/tuotto-suhde[1] parani 51 prosentista 50 prosenttiin (heikkeni 3,0 prosenttiyksikköä 47 prosentista).
 • Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta nousi 0,13 prosentista 0,15 prosenttiin (nousi 0,03 prosenttiyksikköä 0,12 prosentista).
 • Oman pääoman tuotto[1] nousi 10,3 prosentista 11,4 prosenttiin (laski 1,7 prosenttiyksikköä 13,1 prosentista).
 • Osakekohtainen tulos laimennusvaikutuksen jälkeen parani 0,19 eurosta 0,25 euroon (parani 0,24 eurosta 0,25 euroon).

Tuloslaskelmassa vuoden 2016 toisella neljänneksellä käytetyt valuuttakurssit: DKK 7,4500, NOK 9,4241 and SEK 9,3019
[1] Pois lukien kertaluonteiset erät (Q2/2016: myyntivoitto, joka liittyy Visa Europen osakkeiden myyntiin Visa Inc.:lle, 151 milj. euroa ennen veroja).

Lisätietoja:
Casper von Koskull, konsernijohtaja, +46 10 157 1020            
Torsten Hagen Jørgensen, konsernin talousjohtaja, +45 5547 2200
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15 Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 4245 1006

Viimeisin neljännesvuositulos

Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa/raportissa annetut tiedot Ruotsissa annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980), Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) ja/tai markkinoiden väärinkäytöstä annetun EU-asetuksen (N:o 596/2014) mukaisesti.

Documents