Nordea arvopaperistaa suurten ja pk-yritysten luottoja 8,4 miljardin euron arvosta

Lehdistötiedote | 24-08-2016 14:30

Nordea Bank AB (”Nordea”) on ilmoittanut synteettisestä riskinsiirtojärjestelystä, joka koskee noin 8,4 miljardin euron arvosta luottoja, jotka sisältyvät Nordean luottosalkkuun. Järjestelyn mukaisesti sijoittajat ovat lupautuneet sijoittamaan todistuksiin, jotka on linkitetty luottosalkun huonommassa etuoikeusasemassa oleviin pääomaan liittyvään riskiluottoihin.  

”Olemme työskennelleet pitkään ja tiiviisti useiden erittäin kokeneiden sijoittajatahojen kanssa. Nämä tahot ovat ilmaisseet vahvan tukensa Nordealle sekä meidän prosesseillemme ja liiketoimintamalleillemme. Uskomme, että nyt kun riskin- ja pääomanhallintakeinoihimme kuuluu myös yksinkertainen ja läpinäkyvä synteettinen arvopaperistaminen, voimme palvella asiakkaitamme entistäkin paremmin”, sanoo Nordean Treasury and Asset Liability Management -toiminnon johtaja Tom Johannessen.      

Nordea ei myy luottosalkkujaan vaan jatkaa lainojen hoitamista, eikä niitä poisteta Nordean taseesta. Nykyiset asiakassuhteet siis säilyvät.

”Riskien jakamisen mahdollistava rakenne pienentää Nordeaan kohdistuvia luottoriskejä ja vahvistaa pankin CET1 -vakavaraisuussuhdetta. Järjestelyssä vapautuu pääomaa, jonka Nordea voi käyttää luotonantoon suurille, pienille ja keskisuurille yrityksille. Samalla Nordea vahvistaa asemaansa Pohjoismaiden tärkeimpänä luotonantajana”, toteaa Credit Structuring and Execution -yksikön johtaja Jonas Bäcklund, Treasury and Asset Liability Management.

Sopimuksen mukaan todistusten ostajat vastaavat ennakkoon sovitusta määrästä salkun luottotappioita. Luottotappiosuoja riittää kattamaan sekä odotetut että odottamattomat tappiot ja vapauttaa näin Nordean niihin liittyvistä riskeistä.

Nordea säilyttää kaiken aikaa osuuden luottosalkussa olevista lainoista. Järjestelyn pääomakustannukset ovat Nordealle suotuisat, mikä kertoo pohjoismaisten yrityslainojen alhaisista riskeistä sekä sijoittajien vakaasta luottamuksesta Nordean luotonanto- ja riskinhallintaprosesseihin. 

Järjestely koskee luottosalkkua, johon sisältyy yli 3 000 yritykselle myönnettyjä luottoja. Mukana on sekä suuria että pk-yrityksiä Ruotsista ja Tanskasta. Järjestely ei kohdistu minkään tietyn teollisuudenalan yrityksiin, vaan edustettuina on useita teollisuudenaloja ja omaisuusluokkia. 

Järjestelyssä neuvonantajina toimivat Barclays, J.P.Morgan sekä Nordea Markets. Työt järjestelyn eteen aloitettiin virallisesti vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä ja neuvonantajat saivat toimeksiannon heinäkuussa 2015.

Lisätietoja:

Tom Johannessen, Head of Nordea Group Treasury and Asset Liability Management,
+45 30 37 08 28 

Jonas Bäcklund, Head of Credit Structuring and Execution, Treasury and Asset Liability Management, +46 738666380

Rodney Alven, Head Investor Relations, +46 10 15 62 960 

Documents

Lehdistötiedotteet