Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 150 uutta warranttisarjaa 25.08.2016 (sarja 2016:C8 FI ja 2016:P8 FI)

24-08-2016 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 150 uutta warranttisarjaa 25.08.2016. Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ) 
Sijoitusinstrumentti Warrantti (osto   ja myynti)
Warranttien   kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n   (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n   (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n   (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. 
Käteissuorituksen   määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi –   Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi   on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta   – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi   on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi  Jos   kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi   erääntymispäivänä
Erääntymispäivä Erääntymispäivä   alla olevassa taulukossa 2
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX   Helsinki OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki   toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 warrantti
Warranttien   kokonaismäärä 1 500 000 – 10 000 000 
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki   Oy
Markkinatakaaja Nordea   Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle   yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti   kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten   antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohde-etuudesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.fortum.com, www.kone.com, www.metso.com, www.neste.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com , www.wartsila.com ja www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKOT 1

Warrantin kaupankäynti-tunnus Warrantin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
DAX6J11000NDS FI4000213780 DAX DE0008469008
DAX6J10800NDS FI4000213798 DAX DE0008469008
DAX6J10700NDS FI4000213806 DAX DE0008469008
DAX6J10600NDS FI4000213814 DAX DE0008469008
DAX6V10500NDS FI4000213822 DAX DE0008469008
DAX6V10400NDS FI4000213830 DAX DE0008469008
DAX6V10300NDS FI4000213848 DAX DE0008469008
DAX6V10200NDS FI4000213855 DAX DE0008469008
DAX6K11000NDS FI4000213863 DAX DE0008469008
DAX6K10800NDS FI4000213871 DAX DE0008469008
DAX6K10700NDS FI4000213889 DAX DE0008469008
DAX6K10600NDS FI4000213897 DAX DE0008469008
DAX6W10500NDS FI4000213905 DAX DE0008469008
DAX6W10400NDS FI4000213913 DAX DE0008469008
DAX6W10300NDS FI4000213921 DAX DE0008469008
DAX6W10100NDS FI4000213939 DAX DE0008469008
DAX6L10900NDS FI4000213947 DAX DE0008469008
DAX6L10800NDS FI4000213954 DAX DE0008469008
DAX6L10700NDS FI4000213962 DAX DE0008469008
DAX6L10600NDS FI4000213970 DAX DE0008469008
DAX6X10400NDS FI4000213988 DAX DE0008469008
DAX6X10300NDS FI4000213996 DAX DE0008469008
DAX6X10200NDS FI4000214002 DAX DE0008469008
DAX7C10800NDS FI4000214010 DAX DE0008469008
DAX7O10500NDS FI4000214028 DAX DE0008469008
DAX7O10200NDS FI4000214036 DAX DE0008469008
DAX7O10000NDS FI4000214044 DAX DE0008469008
DAX7U10000NDS FI4000214051 DAX DE0008469008
FUM6K 16NDS FI4000214069 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6K 15NDS FI4000214077 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6K 14NDS FI4000214085 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6W 13NDS FI4000214093 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6W 12NDS FI4000214101 Fortum Oyj FI0009007132
KNE6J 52NDS FI4000214119 Kone Oyj FI0009013403
KNE6J 50NDS FI4000214127 Kone Oyj FI0009013403
KNE6J 48NDS FI4000214135 Kone Oyj FI0009013403
KNE6V 46NDS FI4000214143 Kone Oyj FI0009013403
KNE6V 44NDS FI4000214150 Kone Oyj FI0009013403
KNE6K 52NDS FI4000214168 Kone Oyj FI0009013403
KNE6K 50NDS FI4000214176 Kone Oyj FI0009013403
KNE6K 48NDS FI4000214184 Kone Oyj FI0009013403
KNE6W 46NDS FI4000214192 Kone Oyj FI0009013403
KNE6W 44NDS FI4000214200 Kone Oyj FI0009013403
KNE6L 52NDS FI4000214218 Kone Oyj FI0009013403
KNE6L 50NDS FI4000214226 Kone Oyj FI0009013403
KNE6L 48NDS FI4000214234 Kone Oyj FI0009013403
KNE6X 46NDS FI4000214242 Kone Oyj FI0009013403
KNE6X 44NDS FI4000214259 Kone Oyj FI0009013403
MEO6J 30NDS FI4000214267 Metso Oyj FI0009007835
MEO6V 24NDS FI4000214275 Metso Oyj FI0009007835
MEO6K 30NDS FI4000214283 Metso Oyj FI0009007835
MEO6K 28NDS FI4000214291 Metso Oyj FI0009007835
MEO6K 26NDS FI4000214309 Metso Oyj FI0009007835
MEO6W 24NDS FI4000214317 Metso Oyj FI0009007835
MEO6W 22NDS FI4000214325 Metso Oyj FI0009007835
MEO6L 30NDS FI4000214333 Metso Oyj FI0009007835
MEO6L 28NDS FI4000214341 Metso Oyj FI0009007835
MEO6X 24NDS FI4000214358 Metso Oyj FI0009007835
MEO6X 22NDS FI4000214366 Metso Oyj FI0009007835
NES6J 42NDS FI4000214374 Neste Oyj FI0009013296
NES6J 40NDS FI4000214382 Neste Oyj FI0009013296
NES6V 36NDS FI4000214390 Neste Oyj FI0009013296
NES6V 34NDS FI4000214408 Neste Oyj FI0009013296
NES6K 42NDS FI4000214416 Neste Oyj FI0009013296
NES6K 40NDS FI4000214424 Neste Oyj FI0009013296
NES6K 38NDS FI4000214432 Neste Oyj FI0009013296
NES6W 36NDS FI4000214440 Neste Oyj FI0009013296
NES6W 34NDS FI4000214457 Neste Oyj FI0009013296
NES6L 42NDS FI4000214465 Neste Oyj FI0009013296
NES6L 40NDS FI4000214473 Neste Oyj FI0009013296
NES6X 36NDS FI4000214481 Neste Oyj FI0009013296
NES6X 34NDS FI4000214499 Neste Oyj FI0009013296
NOK6J 52NDS FI4000214507 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6J 51NDS FI4000214515 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6J   5NDS FI4000214523 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6V 48NDS FI4000214531 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6V 47NDS FI4000214549 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6K 57NDS FI4000214556 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6K 55NDS FI4000214564 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6K 53NDS FI4000214572 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6K 52NDS FI4000214580 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6K 51NDS FI4000214598 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6K   5NDS FI4000214606 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6W 49NDS FI4000214614 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6W 48NDS FI4000214622 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6W 47NDS FI4000214630 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6W 45NDS FI4000214648 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6L 56NDS FI4000214655 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6L 53NDS FI4000214663 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6L 52NDS FI4000214671 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6L 51NDS FI4000214689 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6X 48NDS FI4000214697 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6X 47NDS FI4000214705 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6X 46NDS FI4000214713 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7C 53NDS FI4000214721 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7O 47NDS FI4000214739 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7R 47NDS FI4000214747 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7I 65NDS FI4000214754 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7I   6NDS FI4000214762 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7I 55NDS FI4000214770 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7I   5NDS FI4000214788 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7U   4NDS FI4000214796 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7L   6NDS FI4000214804 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7L 55NDS FI4000214812 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7L   5NDS FI4000214820 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7X   4NDS FI4000214838 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8F 65NDS FI4000214846 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8F   6NDS FI4000214853 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8F 55NDS FI4000214861 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8R   4NDS FI4000214879 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8L   6NDS FI4000214887 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8L 55NDS FI4000214895 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8X   4NDS FI4000214903 Nokia Oyj FI0009000681
NRE6K 375NDS FI4000214911 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE6K 35NDS FI4000214929 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE6W 325NDS FI4000214937 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE6W 30NDS FI4000214945 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
SAM6K 42NDS FI4000214952 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6K 40NDS FI4000211966 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6K 38NDS FI4000211974 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6W 36NDS FI4000211982 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6W 34NDS FI4000211990 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6L 38NDS FI4000212006 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6X 36NDS FI4000212014 Sampo Oyj FI0009003305
STE6K   9NDS FI4000212022 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6K 85NDS FI4000212030 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6K   8NDS FI4000212048 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6W 75NDS FI4000212055 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6W   7NDS FI4000212063 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6L   8NDS FI4000212071 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6X 75NDS FI4000212089 Stora Enso Oyj FI0009005961
UPM6J 20NDS FI4000212097 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6V 18NDS FI4000212105 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6V 17NDS FI4000212113 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6K 21NDS FI4000212121 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6K 20NDS FI4000212139 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6K 19NDS FI4000212147 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6W 18NDS FI4000212154 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6W 17NDS FI4000212162 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6L 21NDS FI4000212170 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6L 20NDS FI4000212188 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6X 18NDS FI4000212196 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6X 17NDS FI4000212204 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
WRT6V 38NDS FI4000212212 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6K 42NDS FI4000212220 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6K 40NDS FI4000212238 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6W 38NDS FI4000212246 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6W 36NDS FI4000212253 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6L 40NDS FI4000212261 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6X 38NDS FI4000212279 Wärtsilä Oyj FI0009003727

TAULUKOT 2

Warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
C/P
  *
Ker
  -roin
Warranttien
  kokonais-määrä
Liikkeeseen
  -laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
DAX6J11000NDS 11 000 C    1/150 3 000   000 2016-08-25 2016-10-21
DAX6J10800NDS 10 800 C    1/150 3 000   000 2016-08-25 2016-10-21
DAX6J10700NDS 10 700 C    1/150 3 000   000 2016-08-25 2016-10-21
DAX6J10600NDS 10 600 C    1/150 3 000   000 2016-08-25 2016-10-21
DAX6V10500NDS 10 500 P    1/150 3 000 000 2016-08-25 2016-10-21
DAX6V10400NDS 10 400 P    1/150 3 000   000 2016-08-25 2016-10-21
DAX6V10300NDS 10 300 P    1/150 3 000   000 2016-08-25 2016-10-21
DAX6V10200NDS 10 200 P    1/150 3 000   000 2016-08-25 2016-10-21
DAX6K11000NDS 11 000 C    1/150 3 000   000 2016-08-25 2016-11-18
DAX6K10800NDS 10 800 C    1/150 3 000   000 2016-08-25 2016-11-18
DAX6K10700NDS 10 700 C    1/150 3 000   000 2016-08-25 2016-11-18
DAX6K10600NDS 10 600 C    1/150 3 000   000 2016-08-25 2016-11-18
DAX6W10500NDS 10 500 P    1/150 3 000   000 2016-08-25 2016-11-18
DAX6W10400NDS 10 400 P    1/150 3 000   000 2016-08-25 2016-11-18
DAX6W10300NDS 10 300 P    1/150 3 000   000 2016-08-25 2016-11-18
DAX6W10100NDS 10 100 P    1/150 3 000   000 2016-08-25 2016-11-18
DAX6L10900NDS 10 900 C    1/150 3 000   000 2016-08-25 2016-12-16
DAX6L10800NDS 10 800 C    1/150 3 000   000 2016-08-25 2016-12-16
DAX6L10700NDS 10 700 C    1/150 3 000   000 2016-08-25 2016-12-16
DAX6L10600NDS 10 600 C    1/150 3 000   000 2016-08-25 2016-12-16
DAX6X10400NDS 10 400 P    1/150 3 000   000 2016-08-25 2016-12-16
DAX6X10300NDS 10 300 P    1/150 3 000   000 2016-08-25 2016-12-16
DAX6X10200NDS 10 200 P    1/150 3 000   000 2016-08-25 2016-12-16
DAX7C10800NDS 10 800 C    1/150 3 000   000 2016-08-25 2017-03-17
DAX7O10500NDS 10 500 P    1/150 3 000   000 2016-08-25 2017-03-17
DAX7O10200NDS 10 200 P    1/150 3 000   000 2016-08-25 2017-03-17
DAX7O10000NDS 10 000 P    1/150 3 000   000 2016-08-25 2017-03-17
DAX7U10000NDS 10 000 P    1/150 3 000   000 2016-08-25 2017-09-15
FUM6K 16NDS 16,00 C    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-11-18
FUM6K 15NDS 15,00 C    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-11-18
FUM6K 14NDS 14,00 C    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-11-18
FUM6W 13NDS 13,00 P    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-11-18
FUM6W 12NDS 12,00 P    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-11-18
KNE6J 52NDS 52,00 C    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-10-21
KNE6J 50NDS 50,00 C    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-10-21
KNE6J 48NDS 48,00 C    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-10-21
KNE6V 46NDS 46,00 P    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-10-21
KNE6V 44NDS 44,00 P    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-10-21
KNE6K 52NDS 52,00 C    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-11-18
KNE6K 50NDS 50,00 C    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-11-18
KNE6K 48NDS 48,00 C    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-11-18
KNE6W 46NDS 46,00 P    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-11-18
KNE6W 44NDS 44,00 P    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-11-18
KNE6L 52NDS 52,00 C    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-12-16
KNE6L 50NDS 50,00 C    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-12-16
KNE6L 48NDS 48,00 C    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-12-16
KNE6X 46NDS 46,00 P    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-12-16
KNE6X 44NDS 44,00 P    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-12-16
MEO6J 30NDS 30,00 C    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-10-21
MEO6V 24NDS 24,00 P    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-10-21
MEO6K 30NDS 30,00 C    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-11-18
MEO6K 28NDS 28,00 C    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-11-18
MEO6K 26NDS 26,00 C    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-11-18
MEO6W 24NDS 24,00 P    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-11-18
MEO6W 22NDS 22,00 P    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-11-18
MEO6L 30NDS 30,00 C    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-12-16
MEO6L 28NDS 28,00 C    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-12-16
MEO6X 24NDS 24,00 P    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-12-16
MEO6X 22NDS 22,00 P    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-12-16
NES6J 42NDS 42,00 C    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-10-21
NES6J 40NDS 40,00 C    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-10-21
NES6V 36NDS 36,00 P    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-10-21
NES6V 34NDS 34,00 P    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-10-21
NES6K 42NDS 42,00 C    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-11-18
NES6K 40NDS 40,00 C    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-11-18
NES6K 38NDS 38,00 C    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-11-18
NES6W 36NDS 36,00 P    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-11-18
NES6W 34NDS 34,00 P    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-11-18
NES6L 42NDS 42,00 C    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-12-16
NES6L 40NDS 40,00 C    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-12-16
NES6X 36NDS 36,00 P    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-12-16
NES6X 34NDS 34,00 P    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-12-16
NOK6J 52NDS 5,20 C    1/5 10 000   000 2016-08-25 2016-10-21
NOK6J 51NDS 5,10 C    1/5 10 000   000 2016-08-25 2016-10-21
NOK6J   5NDS 5,00 C    1/5 10 000   000 2016-08-25 2016-10-21
NOK6V 48NDS 4,80 P    1/5 10 000   000 2016-08-25 2016-10-21
NOK6V 47NDS 4,70 P    1/5 10 000   000 2016-08-25 2016-10-21
NOK6K 57NDS 5,70 C    1/5 10 000   000 2016-08-25 2016-11-18
NOK6K 55NDS 5,50 C    1/5 10 000   000 2016-08-25 2016-11-18
NOK6K 53NDS 5,30 C    1/5 10 000   000 2016-08-25 2016-11-18
NOK6K 52NDS 5,20 C    1/5 10 000   000 2016-08-25 2016-11-18
NOK6K 51NDS 5,10 C    1/5 10 000   000 2016-08-25 2016-11-18
NOK6K   5NDS 5,00 C    1/5 10 000   000 2016-08-25 2016-11-18
NOK6W 49NDS 4,90 P    1/5 10 000   000 2016-08-25 2016-11-18
NOK6W 48NDS 4,80 P    1/5 10 000   000 2016-08-25 2016-11-18
NOK6W 47NDS 4,70 P    1/5 10 000   000 2016-08-25 2016-11-18
NOK6W 45NDS 4,50 P    1/5 10 000   000 2016-08-25 2016-11-18
NOK6L 56NDS 5,60 C    1/5 10 000   000 2016-08-25 2016-12-16
NOK6L 53NDS 5,30 C    1/5 10 000   000 2016-08-25 2016-12-16
NOK6L 52NDS 5,20 C    1/5 10 000   000 2016-08-25 2016-12-16
NOK6L 51NDS 5,10 C    1/5 10 000   000 2016-08-25 2016-12-16
NOK6X 48NDS 4,80 P    1/5 10 000   000 2016-08-25 2016-12-16
NOK6X 47NDS 4,70 P    1/5 10 000   000 2016-08-25 2016-12-16
NOK6X 46NDS 4,60 P    1/5 10 000   000 2016-08-25 2016-12-16
NOK7C 53NDS 5,30 C    1/5 10 000   000 2016-08-25 2017-03-17
NOK7O 47NDS 4,70 P    1/5 10 000   000 2016-08-25 2017-03-17
NOK7R 47NDS 4,70 P    1/5 10 000   000 2016-08-25 2017-06-16
NOK7I 65NDS 6,50 C    1/5 10 000   000 2016-08-25 2017-09-15
NOK7I   6NDS 6,00 C    1/5 10 000   000 2016-08-25 2017-09-15
NOK7I 55NDS 5,50 C    1/5 10 000   000 2016-08-25 2017-09-15
NOK7I   5NDS 5,00 C    1/5 10 000   000 2016-08-25 2017-09-15
NOK7U   4NDS 4,00 P    1/5 10 000   000 2016-08-25 2017-09-15
NOK7L   6NDS 6,00 C    1/5 10 000   000 2016-08-25 2017-12-15
NOK7L 55NDS 5,50 C    1/5 10 000   000 2016-08-25 2017-12-15
NOK7L   5NDS 5,00 C    1/5 10 000   000 2016-08-25 2017-12-15
NOK7X   4NDS 4,00 P    1/5 10 000   000 2016-08-25 2017-12-15
NOK8F 65NDS 6,50 C    1/5 10 000   000 2016-08-25 2018-06-15
NOK8F   6NDS 6,00 C    1/5 10 000   000 2016-08-25 2018-06-15
NOK8F 55NDS 5,50 C    1/5 10 000   000 2016-08-25 2018-06-15
NOK8R   4NDS 4,00 P    1/5 10 000   000 2016-08-25 2018-06-15
NOK8L   6NDS 6,00 C    1/5 10 000   000 2016-08-25 2018-12-21
NOK8L 55NDS 5,50 C    1/5 10 000   000 2016-08-25 2018-12-21
NOK8X   4NDS 4,00 P    1/5 10 000   000 2016-08-25 2018-12-21
NRE6K 375NDS 37,50 C    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-11-18
NRE6K 35NDS 35,00 C    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-11-18
NRE6W 325NDS 32,50 P    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-11-18
NRE6W 30NDS 30,00 P    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-11-18
SAM6K 42NDS 42,00 C    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-11-18
SAM6K 40NDS 40,00 C    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-11-18
SAM6K 38NDS 38,00 C    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-11-18
SAM6W 36NDS 36,00 P    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-11-18
SAM6W 34NDS 34,00 P    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-11-18
SAM6L 38NDS 38,00 C    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-12-16
SAM6X 36NDS 36,00 P    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-12-16
STE6K   9NDS 9,00 C    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-11-18
STE6K 85NDS 8,50 C    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-11-18
STE6K   8NDS 8,00 C    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-11-18
STE6W 75NDS 7,50 P    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-11-18
STE6W   7NDS 7,00 P    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-11-18
STE6L   8NDS 8,00 C    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-12-16
STE6X 75NDS 7,50 P    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-12-16
UPM6J 20NDS 20,00 C    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-10-21
UPM6V 18NDS 18,00 P    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-10-21
UPM6V 17NDS 17,00 P    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-10-21
UPM6K 21NDS 21,00 C    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-11-18
UPM6K 20NDS 20,00 C    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-11-18
UPM6K 19NDS 19,00 C    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-11-18
UPM6W 18NDS 18,00 P    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-11-18
UPM6W 17NDS 17,00 P    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-11-18
UPM6L 21NDS 21,00 C    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-12-16
UPM6L 20NDS 20,00 C    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-12-16
UPM6X 18NDS 18,00 P    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-12-16
UPM6X 17NDS 17,00 P    1/5 3 000   000 2016-08-25 2016-12-16
WRT6V 38NDS 38,00 P    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-10-21
WRT6K 42NDS 42,00 C    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-11-18
WRT6K 40NDS 40,00 C    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-11-18
WRT6W 38NDS 38,00 P    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-11-18
WRT6W 36NDS 36,00 P    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-11-18
WRT6L 40NDS 40,00 C    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-12-16
WRT6X 38NDS 38,00 P    1/5 1 500   000 2016-08-25 2016-12-16

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 24.08.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

www.nordea.fi/warrantit  

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet