Valvontaviranomaisten arvioinnin lopputulos vuodelta 2016

Pörssitiedotteet | 03-10-2016 08:00

Nordea sai 30. syyskuuta lopullisen pääomapäätöksen valvovilta viranomaisilta. Pankin ydinvakavaraisuussuhteelle asetettu vaatimus oli 17,3 prosenttia 30. syyskuuta. 
 
Asetetusta 17,3 prosentin ydinvakavaraisuusvaatimuksesta 0,85 prosenttia (mikä vastaa noin 1,2 miljardin euron ydinvakavaraisuusvaatimusta ja yhteensä noin 1,5 miljardin euron omia varoja koskevaa vaatimusta) perustuu valvontaviranomaisten kollegion vuonna 2016 suorittamaan PD-tarkastukseen (PD = maksukyvyttömyyden todennäköisyys) sekä yritysluottojen riskipainoja koskevaan muistioon (FI Ref. 15-13020).
 
Nordea huomioi Ruotsin Finanssivalvonnan tekemän PD-tarkastuksen ja yritysluottojen riskipainoja koskevan muistion (FI Ref. 15-13020) mukaisen 0,85 prosentin pääomavaatimuksen. Pankin oma perusteellinen analyysi johtaa eri loppupäätelmään kuin Ruotsin Finanssivalvonnan hyvin tiukka arvio.
 
Nordean ydinvakavaraisuussuhde oli 16,8 prosenttia 30. kesäkuuta 2016 (pro forma 17,2 prosenttia jo toteutetun synteettisen arvopaperistamisen vaikutukset mukaan lukien). Nordea uskoo edistyneensä merkittävästi pääoma- ja osinkotavoitteidensa saavuttamisessa, kun kolmannen vuosineljänneksen tulos julkistetaan. Lopullinen päätös osingonjaosta tehdään vuonna 2017 pidettävässä yhtiökokouksessa.
 
- Olemme kuluneen vuosikymmenen aikana luoneet 31 miljardia euroa omaa pääomaa ja vahvistaneet ydinvakavaraisuussuhdettamme 5,9 prosentista 17,2 prosenttiin. Tuloskehityksemme on samalla ollut Euroopan vakaimpia ja Nordean tase eurooppalaispankkien vahvimpia. Se näkyy myös eri luokituslaitosten myöntämissä luottoluokituksissa. Nordean luokitukset ovat korkeimpien joukossa. Uusiin pääomavaatimuksiin sopeutuminen ei vaikuta liiketoimintaamme, sanoo Nordean konsernijohtaja Casper von Koskull.
 
 
Lisätietoja:

Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15
Helga Baagøe, konserniviestintä, +46 72 141 18 07

Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa/raportissa annetut tiedot Ruotsissa annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980), Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) ja/tai markkinoiden väärinkäytöstä annetun EU-asetuksen (N:o 596/2014) mukaisesti.

Documents