Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 69 uutta warranttisarjaa 12.10.2016 (sarja 2016:C9 FI ja 2016:P9 FI)

11-10-2016 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 69 uutta warranttisarjaa 12.10.2016. Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ) 
Sijoitusinstrumentti Warrantti (osto   ja myynti)
Warranttien   kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n   (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n   (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n   (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. 
Käteissuorituksen   määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi –   Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi   on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta   – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi   on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi  Jos   kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi   erääntymispäivänä
Erääntymispäivä Erääntymispäivä   alla olevassa taulukossa 2
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX   Helsinki OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki   toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 warrantti
Warranttien   kokonaismäärä 1 500 000 – 10 000 000 
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki   Oy
Markkinatakaaja Nordea   Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle   yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti   kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten   antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohde-etuudesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.fortum.com, www.kone.com, www.metso.com, www.neste.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com , www.wartsila.com ja www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKOT 1

Warrantin   kaupankäynti-tunnus Warrantin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
DAX6K10500NDS FI4000211552 DAX DE0008469008
DAX6W10200NDS FI4000211560 DAX DE0008469008
DAX6X10100NDS FI4000211578 DAX DE0008469008
DAX7C10700NDS FI4000211586 DAX DE0008469008
DAX7C10600NDS FI4000211594 DAX DE0008469008
DAX7O10300NDS FI4000211602 DAX DE0008469008
FUM7C 17NDS FI4000211610 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7C 16NDS FI4000211628 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7C 15NDS FI4000211636 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7O 14NDS FI4000211644 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7O 13NDS FI4000211651 Fortum Oyj FI0009007132
KNE6K 46NDS FI4000211669 Kone Oyj FI0009013403
KNE6W 42NDS FI4000211677 Kone Oyj FI0009013403
KNE7C 50NDS FI4000211685 Kone Oyj FI0009013403
KNE7C 48NDS FI4000211693 Kone Oyj FI0009013403
KNE7C 46NDS FI4000211701 Kone Oyj FI0009013403
KNE7O 44NDS FI4000211719 Kone Oyj FI0009013403
KNE7O 42NDS FI4000211727 Kone Oyj FI0009013403
MEO6W 26NDS FI4000211735 Metso Oyj FI0009007835
MEO7C 32NDS FI4000211743 Metso Oyj FI0009007835
MEO7C 30NDS FI4000211750 Metso Oyj FI0009007835
MEO7C 28NDS FI4000211768 Metso Oyj FI0009007835
MEO7O 26NDS FI4000211776 Metso Oyj FI0009007835
MEO7O 24NDS FI4000211784 Metso Oyj FI0009007835
NES6W 38NDS FI4000211792 Neste Oyj FI0009013296
NES6X 38NDS FI4000211800 Neste Oyj FI0009013296
NES7C 44NDS FI4000211818 Neste Oyj FI0009013296
NES7C 42NDS FI4000211826 Neste Oyj FI0009013296
NES7C 40NDS FI4000211834 Neste Oyj FI0009013296
NES7O 38NDS FI4000211842 Neste Oyj FI0009013296
NES7O 36NDS FI4000211859 Neste Oyj FI0009013296
NOK6K 49NDS FI4000211867 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7C 52NDS FI4000211875 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7C   5NDS FI4000211883 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7O 48NDS FI4000211891 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7O 46NDS FI4000211909 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7F 52NDS FI4000211917 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7F   5NDS FI4000211925 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7R 48NDS FI4000211933 Nokia Oyj FI0009000681
NRE6K 325NDS FI4000211941 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE6W 275NDS FI4000211958 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7C 375NDS FI4000214960 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7C 35NDS FI4000214978 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7C 325NDS FI4000214986 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7O 30NDS FI4000214994 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7O 275NDS FI4000215009 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
SAM6K 44NDS FI4000215017 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6W 38NDS FI4000215025 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7C 44NDS FI4000215033 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7C 42NDS FI4000215041 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7O 38NDS FI4000215058 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7O 36NDS FI4000215066 Sampo Oyj FI0009003305
STE7C   9NDS FI4000215074 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE7C 85NDS FI4000215082 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE7C   8NDS FI4000215090 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE7O 75NDS FI4000215108 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE7O   7NDS FI4000215116 Stora Enso Oyj FI0009005961
UPM7C 21NDS FI4000215124 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7C 20NDS FI4000215132 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7C 19NDS FI4000215140 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7O 18NDS FI4000215157 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7O 17NDS FI4000215165 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
WRT6K 44NDS FI4000215173 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6W 40NDS FI4000215181 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6X 40NDS FI4000215199 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7C 44NDS FI4000215207 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7C 42NDS FI4000215215 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7O 38NDS FI4000215223 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7O 36NDS FI4000215231 Wärtsilä Oyj FI0009003727

TAULUKOT 2

Warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
C/P
  *
Ker
  -roin
Warranttien
  kokonais-määrä
Liikkeeseen
  -laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
DAX6K10500NDS 10 500 C    1/150 3 000 000 2016-10-12 2016-11-18
DAX6W10200NDS 10 200 P    1/150 3 000 000 2016-10-12 2016-11-18
DAX6X10100NDS 10 100 P    1/150 3 000 000 2016-10-12 2016-12-16
DAX7C10700NDS 10 700 C    1/150 3 000 000 2016-10-12 2017-03-17
DAX7C10600NDS 10 600 C    1/150 3 000 000 2016-10-12 2017-03-17
DAX7O10300NDS 10 300 P    1/150 3 000 000 2016-10-12 2017-03-17
FUM7C 17NDS 17,00 C    1/5   1 500 000 2016-10-12 2017-03-17
FUM7C 16NDS 16,00 C    1/5   1 500 000 2016-10-12 2017-03-17
FUM7C 15NDS 15,00 C    1/5   1 500 000 2016-10-12 2017-03-17
FUM7O 14NDS 14,00 P    1/5   1 500 000 2016-10-12 2017-03-17
FUM7O 13NDS 13,00 P    1/5   1 500 000 2016-10-12 2017-03-17
KNE6K 46NDS 46,00 C    1/5   1 500 000 2016-10-12 2016-11-18
KNE6W 42NDS 42,00 P    1/5   1 500 000 2016-10-12 2016-11-18
KNE7C 50NDS 50,00 C    1/5   1 500 000 2016-10-12 2017-03-17
KNE7C 48NDS 48,00 C    1/5   1 500 000 2016-10-12 2017-03-17
KNE7C 46NDS 46,00 C    1/5   1 500 000 2016-10-12 2017-03-17
KNE7O 44NDS 44,00 P    1/5   1 500 000 2016-10-12 2017-03-17
KNE7O 42NDS 42,00 P    1/5   1 500 000 2016-10-12 2017-03-17
MEO6W 26NDS 26,00 P    1/5   1 500 000 2016-10-12 2016-11-18
MEO7C 32NDS 32,00 C    1/5   1 500 000 2016-10-12 2017-03-17
MEO7C 30NDS 30,00 C    1/5   1 500 000 2016-10-12 2017-03-17
MEO7C 28NDS 28,00 C    1/5   1 500 000 2016-10-12 2017-03-17
MEO7O 26NDS 26,00 P    1/5   1 500 000 2016-10-12 2017-03-17
MEO7O 24NDS 24,00 P    1/5   1 500 000 2016-10-12 2017-03-17
NES6W 38NDS 38,00 P    1/5   3 000 000 2016-10-12 2016-11-18
NES6X 38NDS 38,00 P    1/5   3 000 000 2016-10-12 2016-12-16
NES7C 44NDS 44,00 C    1/5   3 000 000 2016-10-12 2017-03-17
NES7C 42NDS 42,00 C    1/5   3 000 000 2016-10-12 2017-03-17
NES7C 40NDS 40,00 C    1/5   3 000 000 2016-10-12 2017-03-17
NES7O 38NDS 38,00 P    1/5   3 000 000 2016-10-12 2017-03-17
NES7O 36NDS 36,00 P    1/5   3 000 000 2016-10-12 2017-03-17
NOK6K 49NDS 4,90 C    1/5   10 000 000 2016-10-12 2016-11-18
NOK7C 52NDS 5,20 C    1/5   10 000 000 2016-10-12 2017-03-17
NOK7C   5NDS 5,00 C    1/5   10 000 000 2016-10-12 2017-03-17
NOK7O 48NDS 4,80 P    1/5   10 000 000 2016-10-12 2017-03-17
NOK7O 46NDS 4,60 P    1/5   10 000 000 2016-10-12 2017-03-17
NOK7F 52NDS 5,20 C    1/5   10 000 000 2016-10-12 2017-06-16
NOK7F   5NDS 5,00 C    1/5   10 000 000 2016-10-12 2017-06-16
NOK7R 48NDS 4,80 P    1/5   10 000 000 2016-10-12 2017-06-16
NRE6K 325NDS 32,50 C    1/5   3 000 000 2016-10-12 2016-11-18
NRE6W 275NDS 27,50 P    1/5   3 000 000 2016-10-12 2016-11-18
NRE7C 375NDS 37,50 C    1/5   3 000 000 2016-10-12 2017-03-17
NRE7C 35NDS 35,00 C    1/5   3 000 000 2016-10-12 2017-03-17
NRE7C 325NDS 32,50 C    1/5   3 000 000 2016-10-12 2017-03-17
NRE7O 30NDS 30,00 P    1/5   3 000 000 2016-10-12 2017-03-17
NRE7O 275NDS 27,50 P    1/5   3 000 000 2016-10-12 2017-03-17
SAM6K 44NDS 44,00 C    1/5   1 500 000 2016-10-12 2016-11-18
SAM6W 38NDS 38,00 P    1/5   1 500 000 2016-10-12 2016-11-18
SAM7C 44NDS 44,00 C    1/5   1 500 000 2016-10-12 2017-03-17
SAM7C 42NDS 42,00 C    1/5   1 500 000 2016-10-12 2017-03-17
SAM7O 38NDS 38,00 P    1/5   1 500 000 2016-10-12 2017-03-17
SAM7O 36NDS 36,00 P    1/5   1 500 000 2016-10-12 2017-03-17
STE7C   9NDS 9,00 C    1/5   3 000 000 2016-10-12 2017-03-17
STE7C 85NDS 8,50 C    1/5   3 000 000 2016-10-12 2017-03-17
STE7C   8NDS 8,00 C    1/5   3 000 000 2016-10-12 2017-03-17
STE7O 75NDS 7,50 P    1/5   3 000 000 2016-10-12 2017-03-17
STE7O   7NDS 7,00 P    1/5   3 000 000 2016-10-12 2017-03-17
UPM7C 21NDS 21,00 C    1/5   3 000 000 2016-10-12 2017-03-17
UPM7C 20NDS 20,00 C    1/5   3 000 000 2016-10-12 2017-03-17
UPM7C 19NDS 19,00 C    1/5   3 000 000 2016-10-12 2017-03-17
UPM7O 18NDS 18,00 P    1/5   3 000 000 2016-10-12 2017-03-17
UPM7O 17NDS 17,00 P    1/5   3 000 000 2016-10-12 2017-03-17
WRT6K 44NDS 44,00 C    1/5   1 500 000 2016-10-12 2016-11-18
WRT6W 40NDS 40,00 P    1/5   1 500 000 2016-10-12 2016-11-18
WRT6X 40NDS 40,00 P    1/5   1 500 000 2016-10-12 2016-12-16
WRT7C 44NDS 44,00 C    1/5   1 500 000 2016-10-12 2017-03-17
WRT7C 42NDS 42,00 C    1/5   1 500 000 2016-10-12 2017-03-17
WRT7O 38NDS 38,00 P    1/5   1 500 000 2016-10-12 2017-03-17
WRT7O 36NDS 36,00 P    1/5   1 500 000 2016-10-12 2017-03-17

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 11.10.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

www.nordea.fi/warrantit  

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet