Nordean tulos – kolmas neljännes 2016

Pörssitiedotteet | 26-10-2016 08:00

Konsernijohtaja Casper von Koskullin kommentti:

”Rahoitusmarkkinoiden toimintaympäristö oli kolmannella neljänneksellä vakaa, eikä suuria heilahteluja esiintynyt. Kasvu oli kuitenkin edelleen vaisua. Rahoituskate pieneni viime vuoden kolmannesta neljänneksestä 4 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna. Edellisneljännekseen verrattuna se kuitenkin kasvoi prosentin, ja uskomme edelleen, että aallonpohja on jo takana. Varallisuudenhoidossa saatiin uutta varallisuutta hoidettavaksi nettomääräisesti ennätykselliset 9,6 miljardia euroa. Lisäksi Nordean johtava asema yritysten neuvontapalvelujen tarjoajana vahvistui entisestään. Sopimusten arvolla mitattuna Nordea oli toisella sijalla Euroopassa kansainvälisten listautumisantien koordinoijana. Tuotot kasvoivat 10 prosenttia viime vuoden kolmannesta neljänneksestä. Kulu/tuotto-suhde koheni 1,0 prosenttiyksikköä 48,1 prosenttiin. Luottojen laatu oli edelleen vakaa, ja luottotappioiden määrä oli 10 vuoden keskiarvon tasolla. Ydinvakavaraisuussuhde parani 1,6 prosenttiyksikköä 17,9 prosenttiin. Tästä huolimatta oman pääoman tuotto kasvoi 1,2 prosenttiyksikköä viime vuoden kolmannesta neljänneksestä ja oli 11,6 prosenttia. 

Nordeassa on nyt toteutettu liiketoiminnan ja yrityskulttuurin muutosohjelmaa vuoden ajan. Osana tätä ohjelmaa yksinkertaistamme konsernin juridista rakennetta ja investoimme uuteen peruspankkijärjestelmään ja complianceen. Lisäksi palkkaamme maailmanluokan osaajia useisiin strategisesti keskeisiin tehtäviin. Kaiken tämän tavoitteena on tehdä Nordeasta sellainen pankki, jonka asiakkaat haluavat.” 

Vertailu Q3/2016 vs. Q3/20151 (Q3/2016 vs. Q2/2016[1]) 

 • Rahoituskate pieneni 4 % 1 178 milj. euroon. Paikallisissa valuutoissa laskettuna se pieneni 4 % (parani 1 %, paikallisissa valuutoissa laskettuna 1 %).
 • Liiketoiminnan tuotot[1] kasvoivat 9 % 2 466 milj. euroon. Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne kasvoivat 10 % (3 %, paikallisissa valuutoissa laskettuna 3 %).
 • Liiketoiminnan kulut[1] kasvoivat 7 % 1 183 milj. euroon. Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne kasvoivat 8 % (pienenivät 2 %, paikallisissa valuutoissa laskettuna 1 %).
 • Tulos ennen luottotappioita kasvoi 12 % 1 283 milj. euroon. Paikallisissa valuutoissa laskettuna se kasvoi 12 % (pieneni 5 %, paikallisissa valuutoissa laskettuna 5 %).
 • Nettomääräisten luottotappioiden määrä kasvoi 21 % 135 milj. euroon. Paikallisissa valuutoissa laskettuna se kasvoi 23 % (6 %, paikallisissa valuutoissa laskettuna 5 %).
 • Liikevoitto[1] kasvoi 11 % 1 148 milj. euroon. Paikallisissa valuutoissa laskettuna se kasvoi 11 % (7 %, paikallisissa valuutoissa laskettuna 7 %).
 • Ydinvakavaraisuussuhde koheni 16,3 prosentista 17,9 prosenttiin (1,10 prosenttiyksikköä 16,8 prosentista).
 • Kulu/tuotto-suhde[1] parani 49 prosentista 48 prosenttiin (2 prosenttiyksikköä 50 prosentista).
 • Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta nousi 0,13 prosentista 0,16 prosenttiin (0,01 prosenttiyksikköä 0,15 prosentista).
 • Oman pääoman tuotto[1] nousi 10,4 prosentista 11,6 prosenttiin (0,2 % 11,4 prosentista).
 • Osakekohtainen tulos laimennusvaikutuksen jälkeen parani 0,19 eurosta 0,22 euroon (heikkeni 0,25 eurosta 0,22 euroon).

Tuloslaskelmassa vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä käytetyt valuuttakurssit: DKK 7,4474, NOK 9,3801 ja SEK 9,3713.
[1] Pois lukien kertaluonteiset erät (Q2/2016: myyntivoitto, joka liittyy Visa Europen osakkeiden myyntiin Visa Inc.:lle, 151 milj. euroa verojen jälkeen). 

Lisätietoja:

Casper von Koskull, konsernijohtaja, +46 10 157 10 20 Torsten Hagen Jørgensen, konsernin operatiivinen johtaja, +45 5547 2200
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15 Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 4245 1006

Viimeisin neljännesvuositulos 

  
Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa/raportissa annetut tiedot Ruotsissa annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980), Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) ja/tai markkinoiden väärinkäytöstä annetun EU-asetuksen (N:o 596/2014) mukaisesti.
 

Documents