Nordea käynnistää joukkorahoituspalvelunsa

Lehdistötiedote | 28-11-2016 14:19

Nordea avaa tänään ensimmäisenä pankkina Suomessa osakepohjaisen joukkorahoituspalvelun. Nordea Crowdfunding on verkossa toimiva rahoitusta hakevan yrityksen ja sijoittajan kohtaamispaikka. Yritykselle se tarjoaa joustavan ja kevytrakenteisen rahoitusmallin ja sijoittajalle mahdollisuuden päästä mukaan kiinnostaviin suomalaisiin kasvutarinoihin.

Nordean joukkorahoituspalvelussa on kyse osakepohjaisesta joukkorahoituksesta, jossa sijoittaja merkitsee annissa osakeyhtiön osakkeita. Se on markkinoiden ainoa joukkorahoituspalvelu, joka on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.

- Yrittäjien merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa kasvaa. He etsivät yhä monimuotoisempia tapoja rahoittaa liiketoimintansa kasvua. Me haluamme olla mukana tukemassa tätä kehitystä tarjoamalla uudenlaisia rahoitusvaihtoehtoja. Uusi palvelumme tuo yhteen joukkorahoitusta etsivän yrityksen ja siitä kiinnostuneen sijoittajan, sanoo liiketoimintajohtaja Sampsa Laine, joka vastaa Nordean palveluista pienille ja keskisuurille yrityksille Suomessa.

Laine kertoo Nordean joukkorahoituspalvelun kirvoittaneen runsaasti yhteydenottoja siitä kiinnostuneilta yrityksiltä jo palvelun kehitysvaiheessa.

Helppokäyttöinen digialusta tuo yritykset ja sijoittajat yhteen

Yritykselle joukkorahoitus tuo joustavan ja rakenteeltaan kevyen rahoitusmahdollisuuden muiden rahoitusvaihtoehtojen rinnalle. Joukkorahoitus-hankkeissa on usein myös yhteisöllisiä piirteitä: yritys voi sen avulla testata uusia ideoita, sitouttaa sidosryhmiään ja kasvattaa verkostojaan. Riskit tiedostavalle sijoittajalle joukkorahoitus tarjoaa mahdollisuuden päästä suoraan tukemaan suomalaisia innovaatioita ja suomalaisten yritysten kasvua.

- Nordea toimii palvelussa välittäjänä tarjoamalla helppokäyttöisen ja informatiivisen digialustan yrittäjän ja sijoittajan kohtaamiseen. Se on liitetty arvo-osuustiliin, mikä edesauttaa sijoittajaa muodostamaan kokonaiskuvan sijoituksistaan, sanoo johtaja Sebastian Wikström Nordean vaihtoehtoiset rahoitusratkaisut -yksiköstä.

Wikström muistuttaa listaamattomiin kasvuyrityksiin liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista:

- Joukkorahoituspalvelussa sijoitetaan listaamattomiin kasvuyrityksiin, joihin liittyy korkea riski sijoituksen arvon menettämisestä. Toisaalta, riskit ymmärtävälle sijoittajalle joukkorahoitus tarjoaa mahdollisuuden päästä mukaan kiinnostaviin kasvutarinoihin ja omaa sydäntä lähellä olevien yritysten osaomistajaksi. Mukaan pääsee usein jo 100 euron sijoituksella.

Nordea Crowdfunding -palveluun voi tutustua Nordean verkkosivuilla osoitteessa: www.nordea.fi/crowdfunding  

Joukkorahoitushankkeet eivät kuulu Nordean sijoitusneuvonnan piiriin eikä pankki anna sijoitussuosituksia niihin liittyen, vaan toimii ainoastaan välittäjänä rahoitusta hakevien yritysten ja sijoittajien välillä.

Uusi joukkorahoituslaki astui Suomessa voimaan syyskuussa.  Lain tavoitteena on selkeyttää eri viranomaisten vastuita joukkorahoituksen valvonnassa, parantaa sijoittajansuojaa ja monipuolistaa rahoitusmarkkinoita.

Lisätietoja:
Liiketoimintajohtaja Sampsa Laine, p. 050 555 9035
Johtaja Sebastian Wikström, Vaihtoehtoiset rahoitusratkaisut, Nordea Markets p. 050 436 8694
Susanna Aarnio-Halme, Nordean konserniviestintä, p. 09 42451006

Documents