Yrittäjähenkinen Suomi on Nordean lahja satavuotiaalle Suomelle

Lehdistötiedote | 28-11-2016 08:00

Nordea ja sen edeltäjäpankit ovat olleet mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa koko itsenäisyytemme ajan. Juhlavuonna Nordea lahjoittaa talousosaamistaan erityisesti nuorille ja tukee kasvuyritysten menestymismahdollisuuksia ainutlaatuisella tavalla. Näin pankki auttaa myös luomaan eväitä suomalaiselle menestykselle tulevaisuudessa.

Nordea on mukana valtioneuvoston kanslian johtamassa Suomi 100 -juhlavuoden hankkeessa.

- Nordea haluaa edistää vastuullisen kasvun mahdollisuuksia. Siksi tuemme yrittäjähenkisyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa. Yrittäjähenkisyys tarkoittaa meille ennen muuta asennetta, tapaa tehdä asioita ja kykyä luoda uutta, toteaa liiketoimintajohtaja Riikka Laine-Tolonen Nordeasta.

- Lisäämme myös merkittävästi yhteistyötä nuorten talouslukutaitoa kehittävissä hankkeissa, jotka ovat tärkeä osa yhteiskuntavastuutamme. Tuemme esimerkiksi Yrityskylää, joka tavoittaa yli 60 000 kuudes- ja yhdeksäsluokkalaista vuodessa. Näissä konkreettisissa hankkeissa voimme käyttää pankin ja sen henkilöstön osaamista siellä, missä sillä on iso merkitys. Nuorten talousosaamisen kehittäminen on keskeinen asia sekä nuorten tulevaisuuden että koko Suomen kannalta, Laine-Tolonen jatkaa.

Nordea perustaa kasvuyritysyksikön

Juhlavuoden kunniaksi Nordea perustaa ensimmäisenä suomalaisena pankkina kasvuyrityksiin keskittyvän liiketoimintayksikön. Se palvelee yrityksiä, joiden liiketoimintamalli mahdollistaa voimakkaan ja usein myös kansainvälisen kasvun.

- Tukea tarvitaan heti alkumetreiltä lähtien niin kasvuyrityksissä kuin uusissa yrityksissä, joiden liiketoimintamalli luo edellytykset voimakkaaseen kasvuun. Siksi uusi kasvuyrityksiin erikoistuva liiketoimintayksikkömme neuvoo, mentoroi ja tukee yritysten kasvun edellytyksiä ja auttaa niitä verkostoitumaan, sanoo liiketoimintajohtaja Sampsa Laine.

Uudessa yksikössä keskitytään entistä syvällisemmin jokaisen yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin.

- Mentoroinnin ja neuvonnan avulla vahvistamme yritysten omaa kasvun osaamista ja luomme edellytyksiä kasvun tavoittelulle ja riskinotolle. Lisäksi hyödynnämme vahvistuvaa verkostoamme kasvuyrityskentässä. Sen ansiosta voimme auttaa yrityksiä verkostoitumaan pääomasijoittajien, enkelisijoittajien, kiihdyttämöiden sekä startup-hubien ja -yhteisöjen kanssa, yksikön vetäjä Vesa Riihimäki kertoo.

Yrityskylä

Taloudellinen tiedotustoimisto TATin koordinoima Yrityskylätoiminta on kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Yrityskylässä on yli 15 eri yrityksen ja julkisen palvelun toimitilat. Oppilas työskentelee siellä ammatissa, josta hän saa palkkaa sekä toimii kuluttajana ja kansalaisena osana yhteiskuntaa. Oppilaat saavat vuodessa yhteensä miljoona oppituntia talouslukutaitojen opetusta. Yrityselämän nuoret sukupolvet -hanke tuottaa kahdeksan digitaalista kansainvälisen liiketoiminnan kurssia toiselle asteelle, parantaen esimerkiksi nuorten markkinointi-, myynti- ja neuvottelutaitoja.

Kasvuyritysyksikkö

Kasvuyritysyksikkö neuvoo ja tukee yritysten kasvun edellytyksiä ja auttaa yrityksiä verkostoitumaan. Yksikössä käytetään tavallista enemmän henkilöresursseja asiakasta kohden, jotta voidaan keskittyä syvällisesti jokaisen yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin. Yksikkö vastaa pankkipalveluiden lisäksi myös vaihtoehtoisten rahoituspalveluiden myynnistä ja aktiivisesta pääomasijoittajayhteistyöstä.

Lisätietoja:

Liiketoimintajohtaja Riikka Laine-Tolonen, p. 050 343 0585

Liiketoimintajohtaja Sampsa Laine, p. 050 555 9035

Documents