Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 56 uutta warranttisarjaa 14.12.2016 (sarja 2016:C13 FI ja 2016:P13 FI)

13-12-2016 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 56 uutta warranttisarjaa 14.12.2016. Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ) 
Sijoitusinstrumentti Warrantti (osto   ja myynti)
Warranttien   kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia   Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Stora Enso Oyj:n (STERV),   UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. 
Käteissuorituksen   määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi –   Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi   on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta   – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi   on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi  Jos   kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi   erääntymispäivänä
Erääntymispäivä Erääntymispäivä   alla olevassa taulukossa 2
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki   toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 warrantti
Warranttien   kokonaismäärä 1 500 000 – 10 000 000 
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki   Oy
Markkinatakaaja Nordea   Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle   yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti   kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten   antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohde-etuudesta Lisätietoja[SSJ1]  kohde-etuuden arvonkehityksestä   on saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.fortum.com, www.neste.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.storaenso.com, http://www.wartsila.com, www.upm-kymmene.com , ja www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKOT 1

Warrantin   kaupankäynti-tunnus Warrantin   ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden   ISIN-koodi
DAX7A11400NDS FI4000231204 DAX DE0008469008
DAX7A11300NDS FI4000231212 DAX DE0008469008
DAX7A11200NDS FI4000231220 DAX DE0008469008
DAX7M11100NDS FI4000231238 DAX DE0008469008
DAX7M11000NDS FI4000231246 DAX DE0008469008
DAX7M10900NDS FI4000231253 DAX DE0008469008
DAX7M10800NDS FI4000231261 DAX DE0008469008
DAX7B11400NDS FI4000231279 DAX DE0008469008
DAX7B11300NDS FI4000231287 DAX DE0008469008
DAX7B11200NDS FI4000231295 DAX DE0008469008
DAX7N11100NDS FI4000231303 DAX DE0008469008
DAX7N11000NDS FI4000231311 DAX DE0008469008
DAX7N10900NDS FI4000231329 DAX DE0008469008
DAX7N10800NDS FI4000231337 DAX DE0008469008
DAX7C11400NDS FI4000231345 DAX DE0008469008
DAX7C11300NDS FI4000231352 DAX DE0008469008
DAX7C11200NDS FI4000231360 DAX DE0008469008
DAX7O11000NDS FI4000231378 DAX DE0008469008
DAX7O10900NDS FI4000231386 DAX DE0008469008
DAX7O10800NDS FI4000231394 DAX DE0008469008
DAX7O10700NDS FI4000231402 DAX DE0008469008
FUM7B 17NDS FI4000231410 Fortum Oyj FI0009007132
NES7A 38NDS FI4000231428 Neste Oyj FI0009013296
NES7B 38NDS FI4000231436 Neste Oyj FI0009013296
NOK7A 46NDS FI4000231444 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7M 43NDS FI4000231451 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7M 42NDS FI4000231469 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7M 41NDS FI4000231477 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7M   4NDS FI4000231485 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7B 48NDS FI4000231493 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7B 47NDS FI4000227509 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7N 43NDS FI4000227517 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7N 42NDS FI4000227525 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7N 41NDS FI4000227533 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7N   4NDS FI4000227541 Nokia Oyj FI0009000681
NRE7A 40NDS FI4000227558 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
NRE7M 35NDS FI4000227566 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
NRE7B 40NDS FI4000227574 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
NRE7N 35NDS FI4000227582 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
NRE7C 40NDS FI4000227590 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
NRE7O 325NDS FI4000227608 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
STE7C 105NDS FI4000227616 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE7C 10NDS FI4000227624 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE7O   9NDS FI4000227632 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE7O 85NDS FI4000227640 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE7O   8NDS FI4000227657 Stora Enso Oyj FI0009005961
UPM7M 22NDS FI4000227665 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7N 22NDS FI4000227673 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7O 22NDS FI4000227681 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7O 21NDS FI4000227699 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
WRT7A 46NDS FI4000227707 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7M 42NDS FI4000227715 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7B 46NDS FI4000227723 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7N 42NDS FI4000227731 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7C 46NDS FI4000227749 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7O 42NDS FI4000227756 Wärtsilä Oyj FI0009003727

TAULUKOT 2

Warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
C/P
  *
Ker
  -roin
Warranttien
  kokonais-määrä
Liikkeeseen
  -laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
DAX7A11400NDS 11 400 C    1/150 3 000 000 2016-11-28 2017-01-20
DAX7A11300NDS 11 300 C    1/150 3 000 000 2016-11-28 2017-01-20
DAX7A11200NDS 11 200 C    1/150 3 000 000 2016-11-28 2017-01-20
DAX7M11100NDS 11 100 P    1/150 3 000 000 2016-11-28 2017-01-20
DAX7M11000NDS 11 000 P    1/150 3 000 000 2016-11-28 2017-01-20
DAX7M10900NDS 10 900 P    1/150 3 000 000 2016-11-28 2017-01-20
DAX7M10800NDS 10 800 P    1/150 3 000 000 2016-11-28 2017-01-20
DAX7B11400NDS 11 400 C    1/150 3 000 000 2016-11-28 2017-02-17
DAX7B11300NDS 11 300 C    1/150 3 000 000 2016-11-28 2017-02-17
DAX7B11200NDS 11 200 C    1/150 3 000 000 2016-11-28 2017-02-17
DAX7N11100NDS 11 100 P    1/150 3 000 000 2016-11-28 2017-02-17
DAX7N11000NDS 11 000 P    1/150 3 000 000 2016-11-28 2017-02-17
DAX7N10900NDS 10 900 P    1/150 3 000 000 2016-11-28 2017-02-17
DAX7N10800NDS 10 800 P    1/150 3 000 000 2016-11-28 2017-02-17
DAX7C11400NDS 11 400 C    1/150 3 000 000 2016-11-28 2017-03-17
DAX7C11300NDS 11 300 C    1/150 3 000 000 2016-11-28 2017-03-17
DAX7C11200NDS 11 200 C    1/150 3 000 000 2016-11-28 2017-03-17
DAX7O11000NDS 11 000 P    1/150 3 000 000 2016-11-28 2017-03-17
DAX7O10900NDS 10 900 P    1/150 3 000 000 2016-11-28 2017-03-17
DAX7O10800NDS 10 800 P    1/150 3 000 000 2016-11-28 2017-03-17
DAX7O10700NDS 10 700 P    1/150 3 000 000 2016-11-28 2017-03-17
FUM7B 17NDS 17,00 C    1/5   1 500 000 2016-11-28 2017-02-17
NES7A 38NDS 38,00 C    1/5   3 000 000 2016-11-28 2017-01-20
NES7B 38NDS 38,00 C    1/5   3 000 000 2016-11-28 2017-02-17
NOK7A 46NDS 4,60 C    1/5   10 000 000 2016-11-28 2017-01-20
NOK7M 43NDS 4,30 P    1/5   10 000 000 2016-11-28 2017-01-20
NOK7M 42NDS 4,20 P    1/5   10 000 000 2016-11-28 2017-01-20
NOK7M 41NDS 4,10 P    1/5   10 000 000 2016-11-28 2017-01-20
NOK7M   4NDS 4,00 P    1/5   10 000 000 2016-11-28 2017-01-20
NOK7B 48NDS 4,80 C    1/5   10 000 000 2016-11-28 2017-02-17
NOK7B 47NDS 4,70 C    1/5   10 000 000 2016-11-28 2017-02-17
NOK7N 43NDS 4,30 P    1/5   10 000 000 2016-11-28 2017-02-17
NOK7N 42NDS 4,20 P    1/5   10 000 000 2016-11-28 2017-02-17
NOK7N 41NDS 4,10 P    1/5   10 000 000 2016-11-28 2017-02-17
NOK7N   4NDS 4,00 P    1/5   10 000 000 2016-11-28 2017-02-17
NRE7A 40NDS 40,00 C    1/5   3 000 000 2016-11-28 2017-01-20
NRE7M 35NDS 35,00 P    1/5   3 000 000 2016-11-28 2017-01-20
NRE7B 40NDS 40,00 C    1/5   3 000 000 2016-11-28 2017-02-17
NRE7N 35NDS 35,00 P    1/5   3 000 000 2016-11-28 2017-02-17
NRE7C 40NDS 40,00 C    1/5   3 000 000 2016-11-28 2017-03-17
NRE7O 325NDS 32,50 P    1/5   3 000 000 2016-11-28 2017-03-17
STE7C 105NDS 10,50 C    1/5   3 000 000 2016-11-28 2017-03-17
STE7C 10NDS 10,00 C    1/5   3 000 000 2016-11-28 2017-03-17
STE7O   9NDS 9,00 P    1/5   3 000 000 2016-11-28 2017-03-17
STE7O 85NDS 8,50 P    1/5   3 000 000 2016-11-28 2017-03-17
STE7O   8NDS 8,00 P    1/5   3 000 000 2016-11-28 2017-03-17
UPM7M 22NDS 22,00 P    1/5   3 000 000 2016-11-28 2017-01-20
UPM7N 22NDS 22,00 P    1/5   3 000 000 2016-11-28 2017-02-17
UPM7O 22NDS 22,00 P    1/5   3 000 000 2016-11-28 2017-03-17
UPM7O 21NDS 21,00 P    1/5   3 000 000 2016-11-28 2017-03-17
WRT7A 46NDS 46,00 C    1/5   1 500 000 2016-11-28 2017-01-20
WRT7M 42NDS 42,00 P    1/5   1 500 000 2016-11-28 2017-01-20
WRT7B 46NDS 46,00 C    1/5   1 500 000 2016-11-28 2017-02-17
WRT7N 42NDS 42,00 P    1/5   1 500 000 2016-11-28 2017-02-17
WRT7C 46NDS 46,00 C    1/5   1 500 000 2016-11-28 2017-03-17
WRT7O 42NDS 42,00 P    1/5   1 500 000 2016-11-28 2017-03-17

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 13.12.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

www.nordea.fi/warrantit  


Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet