Nimitysvaliokunnan ehdotukset Nordean varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2017

Lehdistötiedote | 25-01-2017 20:40

Nordea Bank AB:n (publ) nimitysvaliokunta perustettiin vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä. Siihen kuuluvat Torbjörn Magnusson, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja, Sampo Oyj:n nimittämänä; Mogens Hugo, Nordea-fondenin nimittämänä; Katarina Thorslund, Alectan nimittämänä; Anders Oscarsson, AMF:n ja AMF Fonder AB:n nimittämänä, ja Björn Wahlroos, Nordean hallituksen puheenjohtaja. Nimitysvaliokunta julkistaa tänään ehdotuksensa 16. maaliskuuta 2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset esitetään myös yhtiökokouskutsussa. 

Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta
Nimitysvaliokunta ehdottaa kaikkien hallituksen jäsenten uudelleenvalintaa lukuun ottamatta Marie Ehrlingiä ja Tom Knutzenia, jotka ovat ilmoittaneet, etteivät he enää ole käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään, sekä Björn Wahlroosin uudelleenvalintaa hallituksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Pernille Erenbjerg, Maria Varsellona ja Lars Wollung, joten hallituksen jäsenten lukumäärän ehdotetaan kasvavan yhdellä. 

Nimitysvaliokunta ehdottaa siten, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan uudelleen Björn Wahlroos, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell, Silvija Seres, Kari Stadigh ja Birger Steen ja että uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan Pernille Erenbjerg, Maria Varsellona ja Lars Wollung. Lisäksi ehdotetaan, että Björn Wahlroos valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. 

Pernille Erenbjergiä, Maria Varsellonaa ja Lars Wollungia ehdotetaan hallituksen uusiksi jäseniksi
Pernille Erenbjerg on syntynyt vuonna 1967. Hän on Tanskan kansalainen. Hän on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon Copenhagen Business Schoolissa ja on auktorisoitu tilintarkastaja. Pernille Erenbjerg toimii TDC A/S:n toimitusjohtajana. Hän on työskennellyt TDC A/S:ssä vuodesta 2003 lähtien erilaisissa johtotehtävissä. Hänet nimitettiin Group Chief Financial Officeriksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi vuonna 2011 ja toimitusjohtajaksi vuonna 2015. Hän oli Deloitte Touche Tohmatsun osakas vuosina 2002 - 2003 ja toimi tilintarkastajana Arthur Andersenissa vuosina 1987 - 2002. 

Pernille Erenbjerg on Genmab A/S:n hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja sekä DFDS A/S:n hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. 

Pernille Erenbjerg ei omista Nordean osakkeita. 

Maria Varsellona on syntynyt vuonna 1970. Hän on Italian kansalainen. Hän on suorittanut oikeustieteen tutkinnon (Juris Doctor) Palermon yliopistossa (Università degli Studi di Palermo) Italiassa. Maria Varsellona on toiminut Nokia Oyj:n lakiasiainjohtajana vuodesta 2014 lähtien ja johtokunnan jäsenenä vuodesta 2016 lähtien. Sitä ennen hän oli Nokian johtoryhmän jäsen. Hän toimi Nokia Siemens & Networksin lakiasiainjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuosina 2013 - 2014, Tetra Laval -konserniin kuuluvan Tetra Pakin lakiasiainjohtajana ja Global Leadership Teamin jäsenenä Sveitsissä vuosina 2011 - 2013 ja Tetra Laval -konsernin Sidel-ryhmän lakiasiainjohtaja ja Global Leadership Teamin jäsenenä Sveitsissä vuosina 2009 - 2010. Hän työskenteli johtavissa lakiasiaintehtävissä GE Oil & Gas -yhtiössä Italiassa vuosina 2006 - 2009 ja 2001 - 2004 sekä The Hertz Corporationissa Isossa-Britanniassa vuosina 2005 - 2006. Hän toimi asianajajana Pini, Bingham & Partnersissa Isossa-Britanniassa vuosina 1998 - 2001 ja The Greco Law firm -yhtiössä Italiassa vuosina 1994 - 1998. Hän on myös luennoinut kansainvälisestä sopimuslaista Firenzen yliopistossa Italiassa, (Università degli Studi di Firenze) jossa hän toimi apulaisprofessorina vuosina 2008 - 2009. 

Maria Varsellona on Alcatel-Lucentin ja Alcatel-Lucent Shanghai Bellin hallitusten jäsen. 

Maria Varsellona ei omista Nordean osakkeita. 

Lars Wollung on syntynyt vuonna 1961 ja on Ruotsin kansalainen. Hän on valmistunut kauppatieteen maisteriksi Tukholman kauppakorkeakoulusta ja diplomi-insinööriksi Tukholman Kuninkaallisesta teknillisestä korkeakoulusta. Lars Wollung työskentelee hallitusammattilaisena. Hän työskenteli Intrum Justitia AB:n (publ) toimitusjohtajana vuosina 2009 - 2015 ja Acando AB:n (publ) toimitusjohtajana vuosina 2001 - 2008. Hän toimi konsulttina omassa yrityksessään vuosina 1996 - 2001 ja McKinsey & Companyssa vuosina 1987 - 1995. Vuonna 1986 hän oli Ericssonin palveluksessa. 

Lars Wollung on IFS AB:n (publ), The North Alliance Group AS:n ja mySafety Group AB:n hallitusten puheenjohtaja. Hän on TF Bank AB:n, Bambora Top Holding AB:n, Tieto Oyj:n ja Dlaboratory Sweden AB:n hallitusten jäsen. 

Lars Wollung omistaa 15 000 Nordean osaketta. 

Hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt arvioivat parhaillaan tehtäviään ja ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin voidakseen noudattaa hallitusjäsenyyksien enimmäismäärää koskevia säännöksiä varsinaisen yhtiökokouksen ajankohtana.

Riippumattomuus yritysten hyvää hallintotapaa koskevien ruotsalaisten säännösten mukaan
Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan pitää riippumattomina yhtiöstä ja yhtiön johdosta. Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan Björn Wahlroosia ja Kari Stadighia lukuun ottamatta pitää riippumattomina yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Vähintään kaksi hallituksen jäseniksi ehdotettua henkilöä, jotka ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön johdosta, on siten riippumatonta myös yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. 

Nimitysvaliokunnan riippumattomuutta koskeva näkemys perustuu seuraavaan: Björn Wahlroos toimii hallituksen puheenjohtajana ja Kari Stadigh konsernijohtajana Sampo Oyj:ssä, joka omistaa yli kymmenen prosenttia Nordea Bank AB:n (publ) kaikista osakkeista ja äänistä. 

Tilintarkastajan valinta
Nimitysvaliokunta ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valitaan uudelleen tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 294 600 euroa, varapuheenjohtajalle 141 300 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 91 950 euroa. Lisäksi hallituksen compliance-valiokunnan, tarkastusvaliokunnan ja riskivaliokunnan työhön osallistumisesta maksetaan 48 650 euron palkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja 29 600 euron palkkio kullekin muulle jäsenelle. Palkkiovaliokunnan työhön osallistumisesta maksetaan 36 050 euron palkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja 25 750 euron palkkio kullekin muulle jäsenelle. Nordea-konsernin palveluksessa oleville jäsenille ei makseta palkkioita. 

Nimitysvaliokunta toteaa, että hallitustyöskentely Nordeassa on tullut entistä monimuotoisemmaksi ja aikaa kuluu aikaisempaa enemmän sekä valmistautumiseen että varsinaisiin kokouksiin. Hallituksen valiokunnilta ja etenkin valiokuntien puheenjohtajilta vaaditaan myös yhä laajempaa valmistelutyötä. Näin ollen hallituksen jäsenille maksettavien palkkioiden korotus on perusteltu. Kaikille hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita ehdotetaan korotettavaksi 3,5 prosenttia. Hallituksen puheenjohtajalla maksettavaa palkkiota ehdotetaan korotettavaksi 2,5 prosenttia. Valiokuntien työhön osallistumisesta maksettavan palkkion ehdotettu korotus on 35 prosenttia valiokunnan puheenjohtajalle ja 15 prosenttia kullekin muulle jäsenelle lukuun ottamatta palkkiovaliokuntaa, jossa palkkioiden määrän ehdotetaan pysyvän ennallaan. Palkkioita ehdotetaan korotettavaksi kaiken kaikkiaan 7,4 prosenttia. Ehdotettujen palkkioiden arvioidaan olevan markkinakäytännön mukaisia Nordean toimintaa ja markkina-arvoa ajatellen. 

Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan. 

Nimitysvaliokunnan perustaminen
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että perustetaan uusi nimitysvaliokunta, jonka tehtävänä on esittää vuonna 2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja tilintarkastajien valintaa koskevat ehdotukset sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioita koskevat ehdotukset. 

Lisätietoja:
Torbjörn Magnusson, +46 8 792 81 12 

Documents

Lehdistötiedotteet