Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 34 uutta turbowarranttisarjaa 10.2.2017 (sarja 2017:C32 FI ja 2017:P32 FI)

09-02-2017 13:25

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 34 uutta turbowarranttisarjaa 10.2.2017. Turbowarranttien kohde-etuutena Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.  

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n   (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n   (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n   (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi 
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x   Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000 - 500 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana   toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:   http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.fortum.com, www.metso.com, www.neste.com, www.nokia.com , www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, www.valmet.com, www.wartsila.com ja www.deutsche-boerse.comwww.deutsche-boerse.com Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
  ISIN-koodi
TDAX7C11500NDS1 FI4000239132 DAX DE0008469008
TDAX7O11600NDS3 FI4000239140 DAX DE0008469008
TFUM7C 14NDS1 FI4000239157 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM7O 15NDS1 FI4000239165 Fortum Oyj FI0009007132
TMEO7C 28NDS FI4000239173 Metso Oyj FI0009007835
TMEO7C 27NDS1 FI4000239181 Metso Oyj FI0009007835
TMEO7O 29NDS1 FI4000239199 Metso Oyj FI0009007835
TMEO7O 30NDS FI4000239207 Metso Oyj FI0009007835
TNES7C 32NDS1 FI4000239215 Neste Oyj FI0009013296
TNES7O 34NDS1 FI4000239223 Neste Oyj FI0009013296
TNOK7C 42NDS1 FI4000239231 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7C 43NDS1 FI4000239249 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7C 44NDS1 FI4000239256 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7C 45NDS1 FI4000239264 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7O 45NDS2 FI4000239272 Nokia Oyj FI0009000681
TNRE7C 36NDS1 FI4000239280 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
TSAM7C 42NDS1 FI4000239298 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM7O 44NDS2 FI4000239306 Sampo Oyj FI0009003305
TSTE7O 10NDS1 FI4000239314 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE7O 105NDS1 FI4000239322 Stora Enso Oyj FI0009005961
TUPM7C 19NDS FI4000239330 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM7C 21NDS1 FI4000239348 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM7O 22NDS FI4000239355 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM7O 23NDS1 FI4000239363 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM7O 24NDS1 FI4000239371 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TVAL7C 135NDS1 FI4000239389 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL7C 14NDS2 FI4000239397 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL7O 145NDS1 FI4000239405 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL7O 15NDS1 FI4000239413 Valmet Oyj FI4000074984
TWRT7C 48NDS FI4000239421 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT7C 46NDS FI4000239439 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT7C 44NDS FI4000239447 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT7O 50NDS FI4000239454 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT7O 52NDS FI4000239462 Wärtsilä Oyj FI0009003727

TAULUKKO 2

Turbo
  warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
Raja
  taso
C/P
  *
Kerroin Liikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
TDAX7C11500NDS1 11500 11500 C    1/150 2017-02-10 2017-03-17
TDAX7O11600NDS3 11600 11600 P    1/150 2017-02-10 2017-03-17
TFUM7C 14NDS1 14,00 14,00 C    1/2 2017-02-10 2017-03-17
TFUM7O 15NDS1 15,00 15,00 P    1/2 2017-02-10 2017-03-17
TMEO7C 28NDS 28,00 28,00 C    1/5 2017-02-10 2017-03-17
TMEO7C 27NDS1 27,00 27,00 C    1/5 2017-02-10 2017-03-17
TMEO7O 29NDS1 29,00 29,00 P    1/5 2017-02-10 2017-03-17
TMEO7O 30NDS 30,00 30,00 P    1/5 2017-02-10 2017-03-17
TNES7C 32NDS1 32,00 32,00 C    1/2 2017-02-10 2017-03-17
TNES7O 34NDS1 34,00 34,00 P    1/2 2017-02-10 2017-03-17
TNOK7C 42NDS1 4,20 4,20 C 1       2017-02-10 2017-03-17
TNOK7C 43NDS1 4,30 4,30 C 1       2017-02-10 2017-03-17
TNOK7C 44NDS1 4,40 4,40 C 1       2017-02-10 2017-03-17
TNOK7C 45NDS1 4,50 4,50 C 1       2017-02-10 2017-03-17
TNOK7O 45NDS2 4,50 4,50 P 1       2017-02-10 2017-03-17
TNRE7C 36NDS1 36,00 36,00 C    1/5 2017-02-10 2017-03-17
TSAM7C 42NDS1 42,00 42,00 C    1/5 2017-02-10 2017-03-17
TSAM7O 44NDS2 44,00 44,00 P    1/5 2017-02-10 2017-03-17
TSTE7O 10NDS1 10,00 10,00 P 1       2017-02-10 2017-03-17
TSTE7O 105NDS1 10,50 10,50 P 1       2017-02-10 2017-03-17
TUPM7C 19NDS 19,00 19,00 C 1       2017-02-10 2017-03-17
TUPM7C 21NDS1 21,00 21,00 C 1       2017-02-10 2017-03-17
TUPM7O 22NDS 22,00 22,00 P 1       2017-02-10 2017-03-17
TUPM7O 23NDS1 23,00 23,00 P 1       2017-02-10 2017-03-17
TUPM7O 24NDS1 24,00 24,00 P 1       2017-02-10 2017-03-17
TVAL7C 135NDS1 13,50 13,50 C    1/2 2017-02-10 2017-03-17
TVAL7C 14NDS2 14,00 14,00 C    1/2 2017-02-10 2017-03-17
TVAL7O 145NDS1 14,50 14,50 P    1/2 2017-02-10 2017-03-17
TVAL7O 15NDS1 15,00 15,00 P    1/2 2017-02-10 2017-03-17
TWRT7C 48NDS 48,00 48,00 C    1/5 2017-02-10 2017-03-02
TWRT7C 46NDS 46,00 46,00 C    1/5 2017-02-10 2017-03-02
TWRT7C 44NDS 44,00 44,00 C    1/5 2017-02-10 2017-03-02
TWRT7O 50NDS 50,00 50,00 P    1/5 2017-02-10 2017-03-02
TWRT7O 52NDS 52,00 52,00 P    1/5 2017-02-10 2017-03-02

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 9.2.2017 

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08. 

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet