Nordean vuosikertomus ja vastuullisuusraportti julkaistaan tänään

Lehdistötiedote | 15-02-2017 12:00

Nordea on tänään julkaissut vuoden 2016 vuosikertomuksen ja vastuullisuusraportin. Molemmat ovat ladattavissa osoitteessa nordea.com.


Vuosi 2016 oli erittäin tapahtumarikas Nordealle. Makrotalous ja säännösmuutokset toivat mukanaan haasteita, minkä lisäksi Nordea sai paljon huomiota mediassa samaan aikaan, kun konsernissa käynnistettiin suuri muutosohjelma. Muutosohjelmassa saavutettiin kaksi merkittävää tavoitetta: konsernin juridinen rakenne uudistettiin ja uudessa peruspankkijärjestelmässä lanseerattiin ensimmäinen tuote.


Poikkeuksellisen alhaisista koroista johtuvasta haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta pankin nettomääräinen korkomarginaali parani. Lisäksi hoitoon saatiin ennätysmäärä uutta varallisuutta ja Euromoney nimesi Nordean Pohjoismaiden parhaaksi private banking -palvelujen tarjoajaksi. Vahvistimme myös pohjoismaista johtoasemaamme yritysten neuvonantajana. Tuotot laskivat prosentin.


Nordean vähittäispankkitoiminta jaettiin vuonna 2016 kahteen uuteen liiketoiminta-alueeseen: henkilöasiakkaisiin keskittyvään Personal Bankingiin ja pieniä ja keskikokoisia yrityksiä palvelevaan Commercial and Business Bankingiin. Tarkoituksena on panostaa entistä vahvemmin erinomaisiin asiakaskokemuksiin ja vahvistaa kykyämme tarjota kummallekin asiakasryhmälle huippuluokan palvelua.


Kulut ja luottoriskit kehittyvät ohjeistuksemme mukaisesti. Ydinvakavaraisuus koheni 1,90 prosenttiyksikköä 18,4 prosenttiin ja oman pääoman tuotto oli 11,5 prosenttia. Nordean hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,65 euroa osakkeelta. 


Odotamme, että myös vuodesta 2017 tulee niin ikään tapahtumarikas. Valmiutemme kohdata uusia haasteita on hyvä ja strateginen suuntamme on selvä. Vahvan taseen ja tehokkaan liiketoimintamallin ansiosta voimme jatkaa investointeja perusjärjestelmiimme ja viedä eteenpäin merkittävää muutosohjelmaamme. Painopistealueina ovat jatkossakin täysin digitaalisen alustan luominen, asiakastyytyväisyyden parantaminen ja organisaation muuttaminen. Nostamme compliance-osaamisen alan huipputasolle ja luomme vahvasti eettisiin arvoihin perustuvan yrityskulttuurin, jonka avulla voimme täyttää yhteiskunnalliset velvoitteemme ja luoda arvoa asiakkaille ja omistajille.


Nordea käynnisti vuonna 2016 muutosohjelman, jonka myötä vastuullisuuden merkitys korostuu entistä enemmän. Kestävän liiketoimintamallin turvaamiseksi meidän on huomioitava kaikessa liiketoiminnassamme ympäristövastuuseen, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyvät seikat. Perustimme liiketoiminnan etiikkaan ja arvoihin keskittyvän valiokunnan, jonka puheenjohtajana toimii konsernijohtaja. Lisäksi nimitimme uuden vastuullisuusjohtajan. Sekä ulkoisten että sisäisten sidosryhmiemme kanssa käytyjen vuoropuheluiden perusteella määriteltiin yhdeksän lyhyen aikavälin tavoitetta vastuullisuustoiminnalle. Aiheesta kerrotaan tarkemmin vuoden 2016 vastuullisuusraportissamme (Sustainability Report). 


Vuosikertomus ja vastuullisuusraportti ovat ladattavissa osoitteessa nordea.com. Vuoden 2016 Capital and Risk Management (pilari III) -raportti on ladattavissa myöhemmin osoitteessa nordea.com/ir. Kaikki raportit ovat saatavilla englanniksi. Vuosikertomus on englannin lisäksi saatavilla ruotsiksi.  


Lisätietoja:

Satu Malkamäki, konserniviestintä, 09 4245 1006
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15

Documents

Lehdistötiedotteet