Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 156 uutta warranttisarjaa 1.3.2017 (sarja 2017:C39 FI ja 2017:P39 FI)

28-02-2017 13:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 156 uutta warranttisarjaa 1.3.2017. Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Warrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n   (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n   (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n   (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. 
Käteissuorituksen määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi –   Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi   on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta   – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi   on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Jos kohde-etuutena   on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi   erääntymispäivänä
Erääntymispäivä Erääntymispäivä   alla olevassa taulukossa 2
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake: Nasdaq Helsinki Oy Jos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 warrantti 
Warranttien kokonaismäärä 1 500 000 – 10 000 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana   toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan warrantille osto- ja   myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantille on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 warrantille. Warrantille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai   vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla   on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot.   Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos   kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:   http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.fortum.com, www.kone.com, www.metso.com,   www.neste.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, ja www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

iikkeeseenlaskettavat warrantit 

TAULUKKO 1

Warrantin   kaupankäynti-tunnus Warrantin   ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden   ISIN-koodi
DAX7O11600NDS FI4000239926 DAX DE0008469008
DAX7O11700NDS FI4000239934 DAX DE0008469008
DAX7P11700NDS FI4000239942 DAX DE0008469008
DAX7Q11700NDS FI4000239959 DAX DE0008469008
DAX7F12200NDS FI4000239967 DAX DE0008469008
DAX7F12400NDS FI4000239975 DAX DE0008469008
DAX7R11700NDS FI4000239983 DAX DE0008469008
DAX7R11500NDS FI4000239991 DAX DE0008469008
DAX7G12200NDS FI4000240007 DAX DE0008469008
DAX7G12000NDS FI4000240015 DAX DE0008469008
DAX7G12400NDS FI4000240023 DAX DE0008469008
DAX7S11800NDS FI4000240031 DAX DE0008469008
DAX7S11500NDS FI4000240049 DAX DE0008469008
DAX7I12300NDS FI4000240056 DAX DE0008469008
DAX7I12100NDS FI4000240064 DAX DE0008469008
DAX7U11500NDS FI4000240072 DAX DE0008469008
DAX7U11300NDS FI4000240080 DAX DE0008469008
DAX7X11500NDS FI4000240098 DAX DE0008469008
DAX7X11700NDS FI4000240106 DAX DE0008469008
DAX7L12200NDS FI4000240114 DAX DE0008469008
DAX8F13000NDS FI4000240122 DAX DE0008469008
DAX8F14000NDS FI4000240130 DAX DE0008469008
DAX8R11000NDS FI4000240148 DAX DE0008469008
DAX8L13500NDS FI4000240155 DAX DE0008469008
DAX8L14500NDS FI4000240163 DAX DE0008469008
DAX8X11000NDS FI4000240171 DAX DE0008469008
NOK7C 48NDS FI4000240189 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7D 48NDS FI4000240197 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7D 49NDS FI4000240205 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7D 51NDS FI4000240213 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7D 52NDS FI4000240221 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7P 47NDS FI4000240239 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7P 45NDS FI4000240247 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7E 49NDS FI4000240254 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7E 51NDS FI4000240262 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7E 53NDS FI4000240270 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7Q 47NDS FI4000240288 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7Q 45NDS FI4000240296 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7F 48NDS FI4000240304 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7G 48NDS FI4000240312 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7G 49NDS FI4000240320 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7G   5NDS FI4000240338 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7G 52NDS FI4000240346 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7S 47NDS FI4000240353 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7S 45NDS FI4000240361 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7I 51NDS FI4000240379 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7I 53NDS FI4000240387 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7U 46NDS FI4000240395 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7L 51NDS FI4000240403 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7L 53NDS FI4000240411 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7X 46NDS FI4000240429 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8F 57NDS FI4000240437 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8L 57NDS FI4000240445 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8L 53NDS FI4000240452 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9F 65NDS FI4000240460 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9R   4NDS FI4000240478 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9L 65NDS FI4000240486 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9X   4NDS FI4000240494 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0L 65NDS FI4000240502 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0X   4NDS FI4000240510 Nokia Oyj FI0009000681
SAM7F 46NDS FI4000240528 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7F 48NDS FI4000240536 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7F 50NDS FI4000240544 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7R 40NDS FI4000240551 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7R 38NDS FI4000240569 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7I 46NDS FI4000240577 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7I 48NDS FI4000240585 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7U 42NDS FI4000240593 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7L 48NDS FI4000240601 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7L 50NDS FI4000240619 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7X 40NDS FI4000240627 Sampo Oyj FI0009003305
FUM7C 145NDS FI4000240635 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7O 135NDS FI4000240643 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7D 145NDS FI4000240650 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7D 15NDS FI4000240668 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7D 155NDS FI4000240676 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7P 135NDS FI4000240684 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7E 145NDS FI4000240692 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7E 15NDS FI4000240700 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7E 155NDS FI4000240718 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7Q 135NDS FI4000240726 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7F 15NDS FI4000240734 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7F 155NDS FI4000240742 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7F 16NDS FI4000240759 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7R 14NDS FI4000240767 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7R 135NDS FI4000240775 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7I 155NDS FI4000240783 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7I 16NDS FI4000240791 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7U 135NDS FI4000240809 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7L 16NDS FI4000240817 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7L 165NDS FI4000240825 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7X 13NDS FI4000240833 Fortum Oyj FI0009007132
UPM7P 22NDS FI4000240841 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7P 21NDS FI4000240858 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7Q 22NDS FI4000240866 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7Q 21NDS FI4000240874 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7F 23NDS FI4000240882 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7F 24NDS FI4000240890 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7F 25NDS FI4000240908 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7R 21NDS FI4000240916 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7R 22NDS FI4000240924 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7I 24NDS FI4000240932 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7I 25NDS FI4000240940 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7U 21NDS FI4000240957 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7L 25NDS FI4000240965 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7L 26NDS FI4000240973 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7X 20NDS FI4000240981 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
NES7O 32NDS FI4000240999 Neste Oyj FI0009013296
NES7P 32NDS FI4000241005 Neste Oyj FI0009013296
NES7Q 34NDS FI4000241013 Neste Oyj FI0009013296
NES7Q 32NDS FI4000241021 Neste Oyj FI0009013296
NES7F 36NDS FI4000241039 Neste Oyj FI0009013296
NES7F 38NDS FI4000241047 Neste Oyj FI0009013296
NES7F 40NDS FI4000241054 Neste Oyj FI0009013296
NES7R 34NDS FI4000241062 Neste Oyj FI0009013296
NES7R 32NDS FI4000241070 Neste Oyj FI0009013296
NES7I 38NDS FI4000241088 Neste Oyj FI0009013296
NES7I 40NDS FI4000241096 Neste Oyj FI0009013296
NES7U 30NDS FI4000241104 Neste Oyj FI0009013296
NES7L 38NDS FI4000241112 Neste Oyj FI0009013296
NES7L 40NDS FI4000241120 Neste Oyj FI0009013296
NES7X 30NDS FI4000241138 Neste Oyj FI0009013296
MEO7F 30NDS FI4000241146 Metso Oyj FI0009007835
MEO7F 32NDS FI4000241153 Metso Oyj FI0009007835
MEO7F 34NDS FI4000241161 Metso Oyj FI0009007835
MEO7R 26NDS FI4000241179 Metso Oyj FI0009007835
MEO7R 24NDS FI4000241187 Metso Oyj FI0009007835
NRE7O 35NDS FI4000241195 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7P 35NDS FI4000241203 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7Q 35NDS FI4000241211 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7F 375NDS FI4000241229 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7F 40NDS FI4000241237 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7F 425NDS FI4000241245 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7R 35NDS FI4000241252 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7R 325NDS FI4000241260 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
KNE7F 48NDS FI4000241278 Kone Oyj FI0009013403
KNE7F 46NDS FI4000241286 Kone Oyj FI0009013403
KNE7F 44NDS FI4000241294 Kone Oyj FI0009013403
KNE7R 40NDS FI4000241302 Kone Oyj FI0009013403
KNE7R 38NDS FI4000241310 Kone Oyj FI0009013403
STE7F 12NDS FI4000241328 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE7F 115NDS FI4000241336 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE7F 11NDS FI4000241344 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE7R 10NDS FI4000241351 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE7R 95NDS FI4000241369 Stora Enso Oyj FI0009005961
WRT7C 52NDS FI4000241385 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7O 48NDS FI4000241393 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7D 54NDS FI4000241401 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7P 46NDS FI4000241419 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7E 54NDS FI4000241427 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7Q 46NDS FI4000241435 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7F 52NDS FI4000241443 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7F 54NDS FI4000241450 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7F 56NDS FI4000241468 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7R 48NDS FI4000241476 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7R 46NDS FI4000241484 Wärtsilä Oyj FI0009003727

TAULUKKO 2

Warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
C/P
  *
Ker
  -roin
Warranttien
  kokonais-määrä
Liikkeeseen
  -laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
DAX7O11600NDS 11 600 P    1/150 3 000 000 2017-03-01 2017-03-17
DAX7O11700NDS 11 700 P    1/150 3 000 000 2017-03-01 2017-03-17
DAX7P11700NDS 11 700 P    1/150 3 000 000 2017-03-01 2017-04-21
DAX7Q11700NDS 11 700 P    1/150 3 000 000 2017-03-01 2017-05-19
DAX7F12200NDS 12 200 C    1/150 3 000 000 2017-03-01 2017-06-16
DAX7F12400NDS 12 400 C    1/150 3 000 000 2017-03-01 2017-06-16
DAX7R11700NDS 11 700 P    1/150 3 000 000 2017-03-01 2017-06-16
DAX7R11500NDS 11 500 P    1/150 3 000 000 2017-03-01 2017-06-16
DAX7G12200NDS 12 200 C    1/150 3 000 000 2017-03-01 2017-07-21
DAX7G12000NDS 12 000 C    1/150 3 000 000 2017-03-01 2017-07-21
DAX7G12400NDS 12 400 C    1/150 3 000 000 2017-03-01 2017-07-21
DAX7S11800NDS 11 800 P    1/150 3 000 000 2017-03-01 2017-07-21
DAX7S11500NDS 11 500 P    1/150 3 000 000 2017-03-01 2017-07-21
DAX7I12300NDS 12 300 C    1/150 3 000 000 2017-03-01 2017-09-15
DAX7I12100NDS 12 100 C    1/150 3 000 000 2017-03-01 2017-09-15
DAX7U11500NDS 11 500 P    1/150 3 000 000 2017-03-01 2017-09-15
DAX7U11300NDS 11 300 P    1/150 3 000 000 2017-03-01 2017-09-15
DAX7X11500NDS 11 500 P    1/150 3 000 000 2017-03-01 2017-12-15
DAX7X11700NDS 11 700 P    1/150 3 000 000 2017-03-01 2017-12-15
DAX7L12200NDS 12 200 C    1/150 3 000 000 2017-03-01 2017-12-15
DAX8F13000NDS 13 000 C    1/150 3 000 000 2017-03-01 2018-06-15
DAX8F14000NDS 14 000 C    1/150 3 000 000 2017-03-01 2018-06-15
DAX8R11000NDS 11 000 P    1/150 3 000 000 2017-03-01 2018-06-15
DAX8L13500NDS 13 500 C    1/150 3 000 000 2017-03-01 2018-12-21
DAX8L14500NDS 14 500 C    1/150 3 000 000 2017-03-01 2018-12-21
DAX8X11000NDS 11 000 P    1/150 3 000 000 2017-03-01 2018-12-21
NOK7C 48NDS 4,80 C    1/5   10 000 000 2017-03-01 2017-03-17
NOK7D 48NDS 4,80 C    1/5   10 000 000 2017-03-01 2017-04-21
NOK7D 49NDS 4,90 C    1/5   10 000 000 2017-03-01 2017-04-21
NOK7D 51NDS 5,10 C    1/5   10 000 000 2017-03-01 2017-04-21
NOK7D 52NDS 5,20 C    1/5   10 000 000 2017-03-01 2017-04-21
NOK7P 47NDS 4,70 P    1/5   10 000 000 2017-03-01 2017-04-21
NOK7P 45NDS 4,50 P    1/5   10 000 000 2017-03-01 2017-04-21
NOK7E 49NDS 4,90 C    1/5   10 000 000 2017-03-01 2017-05-19
NOK7E 51NDS 5,10 C    1/5   10 000 000 2017-03-01 2017-05-19
NOK7E 53NDS 5,30 C    1/5   10 000 000 2017-03-01 2017-05-19
NOK7Q 47NDS 4,70 P    1/5   10 000 000 2017-03-01 2017-05-19
NOK7Q 45NDS 4,50 P    1/5   10 000 000 2017-03-01 2017-05-19
NOK7F 48NDS 4,80 C    1/5   10 000 000 2017-03-01 2017-06-16
NOK7G 48NDS 4,80 C    1/5   10 000 000 2017-03-01 2017-07-21
NOK7G 49NDS 4,90 C    1/5   10 000 000 2017-03-01 2017-07-21
NOK7G   5NDS 5,00 C    1/5   10 000 000 2017-03-01 2017-07-21
NOK7G 52NDS 5,20 C    1/5   10 000 000 2017-03-01 2017-07-21
NOK7S 47NDS 4,70 P    1/5   10 000 000 2017-03-01 2017-07-21
NOK7S 45NDS 4,50 P    1/5   10 000 000 2017-03-01 2017-07-21
NOK7I 51NDS 5,10 C    1/5   10 000 000 2017-03-01 2017-09-15
NOK7I 53NDS 5,30 C    1/5   10 000 000 2017-03-01 2017-09-15
NOK7U 46NDS 4,60 P    1/5   10 000 000 2017-03-01 2017-09-15
NOK7L 51NDS 5,10 C    1/5   10 000 000 2017-03-01 2017-12-15
NOK7L 53NDS 5,30 C    1/5   10 000 000 2017-03-01 2017-12-15
NOK7X 46NDS 4,60 P    1/5   10 000 000 2017-03-01 2017-12-15
NOK8F 57NDS 5,70 C    1/5   10 000 000 2017-03-01 2018-06-15
NOK8L 57NDS 5,70 C    1/5   10 000 000 2017-03-01 2018-12-21
NOK8L 53NDS 5,30 C    1/5   10 000 000 2017-03-01 2018-12-21
NOK9F 65NDS 6,50 C    1/5   10 000 000 2017-03-01 2019-06-20
NOK9R   4NDS 4,00 P    1/5   10 000 000 2017-03-01 2019-06-20
NOK9L 65NDS 6,50 C    1/5   10 000 000 2017-03-01 2019-12-20
NOK9X   4NDS 4,00 P    1/5   10 000 000 2017-03-01 2019-12-20
NOK0L 65NDS 6,50 C    1/5   10 000 000 2017-03-01 2020-12-18
NOK0X   4NDS 4,00 P    1/5   10 000 000 2017-03-01 2020-12-18
SAM7F 46NDS 46,00 C    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-06-16
SAM7F 48NDS 48,00 C    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-06-16
SAM7F 50NDS 50,00 C    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-06-16
SAM7R 40NDS 40,00 P    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-06-16
SAM7R 38NDS 38,00 P    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-06-16
SAM7I 46NDS 46,00 C    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-09-15
SAM7I 48NDS 48,00 C    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-09-15
SAM7U 42NDS 42,00 P    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-09-15
SAM7L 48NDS 48,00 C    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-12-15
SAM7L 50NDS 50,00 C    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-12-15
SAM7X 40NDS 40,00 P    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-12-15
FUM7C 145NDS 14,50 C    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-03-17
FUM7O 135NDS 13,50 P    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-03-17
FUM7D 145NDS 14,50 C    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-04-21
FUM7D 15NDS 15,00 C    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-04-21
FUM7D 155NDS 15,50 C    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-04-21
FUM7P 135NDS 13,50 P    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-04-21
FUM7E 145NDS 14,50 C    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-05-19
FUM7E 15NDS 15,00 C    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-05-19
FUM7E 155NDS 15,50 C    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-05-19
FUM7Q 135NDS 13,50 P    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-05-19
FUM7F 15NDS 15,00 C    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-06-16
FUM7F 155NDS 15,50 C    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-06-16
FUM7F 16NDS 16,00 C    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-06-16
FUM7R 14NDS 14,00 P    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-06-16
FUM7R 135NDS 13,50 P    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-06-16
FUM7I 155NDS 15,50 C    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-09-15
FUM7I 16NDS 16,00 C    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-09-15
FUM7U 135NDS 13,50 P    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-09-15
FUM7L 16NDS 16,00 C    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-12-15
FUM7L 165NDS 16,50 C    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-12-15
FUM7X 13NDS 13,00 P    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-12-15
UPM7P 22NDS 22,00 P    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-04-21
UPM7P 21NDS 21,00 P    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-04-21
UPM7Q 22NDS 22,00 P    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-05-19
UPM7Q 21NDS 21,00 P    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-05-19
UPM7F 23NDS 23,00 C    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-06-16
UPM7F 24NDS 24,00 C    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-06-16
UPM7F 25NDS 25,00 C    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-06-16
UPM7R 21NDS 21,00 P    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-06-16
UPM7R 22NDS 22,00 P    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-06-16
UPM7I 24NDS 24,00 C    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-09-15
UPM7I 25NDS 25,00 C    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-09-15
UPM7U 21NDS 21,00 P    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-09-15
UPM7L 25NDS 25,00 C    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-12-15
UPM7L 26NDS 26,00 C    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-12-15
UPM7X 20NDS 20,00 P    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-12-15
NES7O 32NDS 32,00 P    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-03-17
NES7P 32NDS 32,00 P    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-04-21
NES7Q 34NDS 34,00 P    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-05-19
NES7Q 32NDS 32,00 P    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-05-19
NES7F 36NDS 36,00 C    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-06-16
NES7F 38NDS 38,00 C    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-06-16
NES7F 40NDS 40,00 C    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-06-16
NES7R 34NDS 34,00 P    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-06-16
NES7R 32NDS 32,00 P    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-06-16
NES7I 38NDS 38,00 C    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-09-15
NES7I 40NDS 40,00 C    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-09-15
NES7U 30NDS 30,00 P    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-09-15
NES7L 38NDS 38,00 C    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-12-15
NES7L 40NDS 40,00 C    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-12-15
NES7X 30NDS 30,00 P    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-12-15
MEO7F 30NDS 30,00 C    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-06-16
MEO7F 32NDS 32,00 C    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-06-16
MEO7F 34NDS 34,00 C    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-06-16
MEO7R 26NDS 26,00 P    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-06-16
MEO7R 24NDS 24,00 P    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-06-16
NRE7O 35NDS 35,00 P    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-03-17
NRE7P 35NDS 35,00 P    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-04-21
NRE7Q 35NDS 35,00 P    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-05-19
NRE7F 375NDS 37,50 C    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-06-16
NRE7F 40NDS 40,00 C    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-06-16
NRE7F 425NDS 42,50 C    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-06-16
NRE7R 35NDS 35,00 P    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-06-16
NRE7R 325NDS 32,50 P    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-06-16
KNE7F 48NDS 48,00 C    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-06-16
KNE7F 46NDS 46,00 C    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-06-16
KNE7F 44NDS 44,00 C    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-06-16
KNE7R 40NDS 40,00 P    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-06-16
KNE7R 38NDS 38,00 P    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-06-16
STE7F 12NDS 12,00 C    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-06-16
STE7F 115NDS 11,50 C    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-06-16
STE7F 11NDS 11,00 C    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-06-16
STE7R 10NDS 10,00 P    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-06-16
STE7R 95NDS 9,50 P    1/5   3 000 000 2017-03-01 2017-06-16
WRT7C 52NDS 52,00 C    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-03-17
WRT7O 48NDS 48,00 P    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-03-17
WRT7D 54NDS 54,00 C    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-04-21
WRT7P 46NDS 46,00 P    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-04-21
WRT7E 54NDS 54,00 C    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-05-19
WRT7Q 46NDS 46,00 P    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-05-19
WRT7F 52NDS 52,00 C    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-06-16
WRT7F 54NDS 54,00 C    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-06-16
WRT7F 56NDS 56,00 C    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-06-16
WRT7R 48NDS 48,00 P    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-06-16
WRT7R 46NDS 46,00 P    1/5   1 500 000 2017-03-01 2017-06-16

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 28.2.2017 

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08. 

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet