Finanssivalvonnalta moitteet Nordealle

Lehdistötiedote | 08-03-2017 09:37

Nordea on saanut Suomen Finanssivalvonnalta julkisen varoituksen ja miljoonan euron seuraamusmaksun pankin antaman sijoitusneuvonnan puutteista.

- Nordea suhtautuu vakavasti Finanssivalvonnan havaintoihin pankin neuvonnassa. Olemme Nordeassa sitoutuneita siihen, että sijoitusneuvonta on asiakkaiden edun mukaista, sanoo liiketoimintajohtaja Riikka Laine-Tolonen.

Finanssivalvonnan tarkastuksessa tuli esiin puutteita esimerkiksi asiakastapaamisissa sovittujen asioiden ja asiakasta koskevien tietojen kirjaamisessa järjestelmään. Esiin ei tullut tapauksia, joissa neuvonta olisi ollut asiakkaan edun vastaista tai aiheuttanut vahinkoa asiakkaalle.

- Kuten Finanssivalvonta perusteluissaan toteaa, Nordea oli käynnistänyt parannustoimenpiteitä jo ennen Finanssivalvonnan tarkastusta. Niitä jatkettiin tarkastuksen jälkeen. Sääntely lisääntyy koko ajan. Nordean ja koko toimialan on parannettava jatkuvasti toimintaansa. Tämän eteen teemme töitä joka päivä.

Finanssivalvonta kävi tarkastuksessaan läpi pienen joukon asiakkaita. Puutteita todettiin muutaman asiakkaan kohdalla. Finanssivalvonta ei ole käsityksemme mukaan riittävästi huomioinut jo tehtyjä ja tekeillä olevia neuvonnan parannuksia sekä puutteiden tahattomuutta.

Finanssivalvonnan havainnot koskivat henkilöasiakkaita. Yritysasiakkaiden ja Private Banking -asiakkaiden neuvonnassa Nordealla on käytössä erilainen toimintamalli.

Lisätietoja:

Riikka Laine-Tolonen, liiketoimintajohtaja, 050 343 0585

Kati Tommiska, konserniviestintä, 050 382 1391

Documents