Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 51 uutta warranttisarjaa 17.3.2017 (sarja 2017:C47 FI ja 2017:P47 FI)

16-03-2017 13:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 51 uutta warranttisarjaa 17.3.2017. Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n (NOKIA), Stora Enso Oyj:n (STERV) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Warrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n,   Stora Enso Oyj:n (STERV) osake tai DAX-indeksi. 
Käteissuorituksen määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi –   Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi   on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta   – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi   on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Jos kohde-etuutena   on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi   erääntymispäivänä
Erääntymispäivä Erääntymispäivä   alla olevassa taulukossa 2
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 warrantti 
Warranttien kokonaismäärä 1 500 000 – 10 000 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana   toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan warrantille osto- ja   myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantille on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 warrantille. Warrantille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai   vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla   on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot.   Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos   kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:   http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.fortum.com, www.metso.com, www.nokia.com, www.storaenso.com ja www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

iikkeeseenlaskettavat warrantit 

TAULUKKO 1

Warrantin kaupankäynti-tunnus Warrantin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
DAX7U11600NDS FI4000245113 DAX   Index (Germany) DE0008469008
DAX7X11400NDS FI4000245121 DAX   Index (Germany) DE0008469008
FUM7D 14NDS FI4000245139 Fortum   Oyj FI0009007132
FUM7E 14NDS FI4000245147 Fortum   Oyj FI0009007132
FUM7F   145NDS FI4000245154 Fortum   Oyj FI0009007132
FUM7G   145NDS FI4000245162 Fortum   Oyj FI0009007132
FUM7G 15NDS FI4000245170 Fortum   Oyj FI0009007132
FUM7I 15NDS FI4000245188 Fortum   Oyj FI0009007132
FUM7L   155NDS FI4000245196 Fortum   Oyj FI0009007132
FUM7R 13NDS FI4000245204 Fortum   Oyj FI0009007132
FUM7S   135NDS FI4000245212 Fortum   Oyj FI0009007132
FUM7S 13NDS FI4000245220 Fortum   Oyj FI0009007132
FUM7U   125NDS FI4000245238 Fortum   Oyj FI0009007132
FUM7X   125NDS FI4000245246 Fortum   Oyj FI0009007132
MEO7D 28NDS FI4000245253 Metso   Oyj FI0009007835
MEO7E 28NDS FI4000245261 Metso   Oyj FI0009007835
MEO7F 29NDS FI4000245279 Metso   Oyj FI0009007835
MEO7G 29NDS FI4000245287 Metso   Oyj FI0009007835
MEO7S 25NDS FI4000245295 Metso   Oyj FI0009007835
STE7D 112NDS FI4000245311 Stora   Enso Oyj FI0009005961
STE7E 112NDS FI4000245337 Stora   Enso Oyj FI0009005961
STE7F 112NDS FI4000245345 Stora   Enso Oyj FI0009005961
STE7F 114NDS FI4000245352 Stora   Enso Oyj FI0009005961
STE7G 11NDS FI4000245360 Stora   Enso Oyj FI0009005961
STE7G 116NDS FI4000245386 Stora   Enso Oyj FI0009005961
STE7P 106NDS FI4000245394 Stora   Enso Oyj FI0009005961
STE7P 104NDS FI4000245402 Stora   Enso Oyj FI0009005961
STE7Q 106NDS FI4000245410 Stora   Enso Oyj FI0009005961
STE7Q 104NDS FI4000245428 Stora   Enso Oyj FI0009005961
STE7R 106NDS FI4000245436 Stora   Enso Oyj FI0009005961
STE7R 104NDS FI4000245444 Stora   Enso Oyj FI0009005961
STE7S 104NDS FI4000245451 Stora   Enso Oyj FI0009005961
STE7S 102NDS FI4000245469 Stora   Enso Oyj FI0009005961
NOK0L   7NDS FI4000245477 Nokia   Oyj FI0009000681
NOK0L 75NDS FI4000245485 Nokia   Oyj FI0009000681
NOK7D 53NDS FI4000245493 Nokia   Oyj FI0009000681
NOK7F 53NDS FI4000245501 Nokia   Oyj FI0009000681
NOK7G 53NDS FI4000245519 Nokia   Oyj FI0009000681
NOK7I 54NDS FI4000245527 Nokia   Oyj FI0009000681
NOK7L 54NDS FI4000245535 Nokia   Oyj FI0009000681
NOK7P 49NDS FI4000245543 Nokia   Oyj FI0009000681
NOK7Q 49NDS FI4000245550 Nokia   Oyj FI0009000681
NOK7S 49NDS FI4000245568 Nokia   Oyj FI0009000681
NOK7U 48NDS FI4000245576 Nokia   Oyj FI0009000681
NOK7X 48NDS FI4000245584 Nokia   Oyj FI0009000681
NOK8R 45NDS FI4000245592 Nokia   Oyj FI0009000681
NOK8X 45NDS FI4000245600 Nokia   Oyj FI0009000681
NOK9F   7NDS FI4000245618 Nokia   Oyj FI0009000681
NOK9L   7NDS FI4000245626 Nokia   Oyj FI0009000681
NOK9R 35NDS FI4000245634 Nokia   Oyj FI0009000681
NOK9X 35NDS FI4000245642 Nokia   Oyj FI0009000681

TAULUKKO 2

Warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
C/P
  *
Ker
  -roin
Warranttien
  kokonais-määrä
Liikkeeseen
  -laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
DAX7U11600NDS 11600 P 1/150 3 000 000 2017-03-17 2017-09-15
DAX7X11400NDS 11400 P 1/150 3 000 000 2017-03-17 2017-12-15
FUM7D 14NDS 14,00 C 1/5 1 500 000 2017-03-17 2017-04-21
FUM7E 14NDS 14,00 C 1/5 1 500 000 2017-03-17 2017-05-19
FUM7F   145NDS 14,50 C 1/5 1 500 000 2017-03-17 2017-06-16
FUM7G   145NDS 14,50 C 1/5 1 500 000 2017-03-17 2017-07-21
FUM7G 15NDS 15,00 C 1/5 1 500 000 2017-03-17 2017-07-21
FUM7I 15NDS 15,00 C 1/5 1 500 000 2017-03-17 2017-09-15
FUM7L   155NDS 15,50 C 1/5 1 500 000 2017-03-17 2017-12-15
FUM7R 13NDS 13,00 P 1/5 1 500 000 2017-03-17 2017-06-16
FUM7S   135NDS 13,50 P 1/5 1 500 000 2017-03-17 2017-07-21
FUM7S 13NDS 13,00 P 1/5 1 500 000 2017-03-17 2017-07-21
FUM7U   125NDS 12,50 P 1/5 1 500 000 2017-03-17 2017-09-15
FUM7X   125NDS 12,50 P 1/5 1 500 000 2017-03-17 2017-12-15
MEO7D 28NDS 28,00 C 1/5 1 500 000 2017-03-17 2017-04-21
MEO7E 28NDS 28,00 C 1/5 1 500 000 2017-03-17 2017-05-19
MEO7F 29NDS 29,00 C 1/5 1 500 000 2017-03-17 2017-06-16
MEO7G 29NDS 29,00 C 1/5 1 500 000 2017-03-17 2017-07-21
MEO7S 25NDS 25,00 P 1/5 1 500 000 2017-03-17 2017-07-21
STE7D 112NDS 11,20 C 1/5 3 000 000 2017-03-17 2017-04-21
STE7E 112NDS 11,20 C 1/5 3 000 000 2017-03-17 2017-05-19
STE7F 112NDS 11,20 C 1/5 3 000 000 2017-03-17 2017-06-16
STE7F 114NDS 11,40 C 1/5 3 000 000 2017-03-17 2017-06-16
STE7G 11NDS 11,00 C 1/5 3 000 000 2017-03-17 2017-07-21
STE7G 116NDS 11,60 C 1/5 3 000 000 2017-03-17 2017-07-21
STE7P 106NDS 10,60 P 1/5 3 000 000 2017-03-17 2017-04-21
STE7P 104NDS 10,40 P 1/5 3 000 000 2017-03-17 2017-04-21
STE7Q 106NDS 10,60 P 1/5 3 000 000 2017-03-17 2017-05-19
STE7Q 104NDS 10,40 P 1/5 3 000 000 2017-03-17 2017-05-19
STE7R 106NDS 10,60 P 1/5 3 000 000 2017-03-17 2017-06-16
STE7R 104NDS 10,40 P 1/5 3 000 000 2017-03-17 2017-06-16
STE7S 104NDS 10,40 P 1/5 3 000 000 2017-03-17 2017-07-21
STE7S 102NDS 10,20 P 1/5 3 000 000 2017-03-17 2017-07-21
NOK0L   7NDS 7,00 C 1/5 10 000 000 2017-03-17 2020-12-18
NOK0L 75NDS 7,50 C 1/5 10 000 000 2017-03-17 2020-12-18
NOK7D 53NDS 5,30 C 1/5 10 000 000 2017-03-17 2017-04-21
NOK7F 53NDS 5,30 C 1/5 10 000 000 2017-03-17 2017-06-16
NOK7G 53NDS 5,30 C 1/5 10 000 000 2017-03-17 2017-07-21
NOK7I 54NDS 5,40 C 1/5 10 000 000 2017-03-17 2017-09-15
NOK7L 54NDS 5,40 C 1/5 10 000 000 2017-03-17 2017-12-15
NOK7P 49NDS 4,90 P 1/5 10 000 000 2017-03-17 2017-04-21
NOK7Q 49NDS 4,90 P 1/5 10 000 000 2017-03-17 2017-05-19
NOK7S 49NDS 4,90 P 1/5 10 000 000 2017-03-17 2017-07-21
NOK7U 48NDS 4,80 P 1/5 10 000 000 2017-03-17 2017-09-15
NOK7X 48NDS 4,80 P 1/5 10 000 000 2017-03-17 2017-12-15
NOK8R 45NDS 4,50 P 1/5 10 000 000 2017-03-17 2018-06-15
NOK8X 45NDS 4,50 P 1/5 10 000 000 2017-03-17 2018-12-21
NOK9F   7NDS 7,00 C 1/5 10 000 000 2017-03-17 2019-06-20
NOK9L   7NDS 7,00 C 1/5 10 000 000 2017-03-17 2019-12-20
NOK9R 35NDS 3,50 P 1/5 10 000 000 2017-03-17 2019-06-20
NOK9X 35NDS 3,50 P 1/5 10 000 000 2017-03-17 2019-12-20

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 16.3.2017 

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08. 

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet