Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 16 uutta turbowarranttisarjaa 21.3.2017 (sarja 2017:C48 FI ja 2017:P48 FI)

20-03-2017 13:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 16 uutta turbowarranttisarjaa 21.3.2017. Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Nokia Oyj:n (NOKIA), Stora Enso Oyj:n (STERV), YIT Oyj:n (YTY1V), Outotec Oyj:n (OTE1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Nokia Oyj:n (NOKIA), Stora Enso   Oyj:n (STERV), YIT Oyj:n (YTY1V), Outotec Oyj:n (OTE1V) osake tai DAX-indeksi 
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x   Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000 - 500 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana   toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen   ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:   http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.deutsche-boerse.com, www.fortum.com, www.nokia.com,   www.storaenso.com, www.yitgroup.com, www.outotec.comSijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
  ISIN-koodi
TDAX7F12000NDS FI4000245691 DAX Index (Germany) DE0008469008
TFUM7P 145NDS FI4000245709 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM7P 15NDS FI4000245717 Fortum Oyj FI0009007132
TNOK7E   5NDS FI4000245725 Nokia Oyj FI0009000681
TSTE7D 105NDS FI4000245733 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE7P 12NDS FI4000245741 Stora Enso Oyj FI0009005961
TYTY7R 68NDS FI4000245758 YIT Oyj FI0009800643
TYTY7R 66NDS FI4000245766 YIT Oyj FI0009800643
TYTY7F 62NDS FI4000245774 YIT Oyj FI0009800643
TYTY7F   6NDS FI4000245782 YIT Oyj FI0009800643
TYTY7F 58NDS FI4000245790 YIT Oyj FI0009800643
TOTE7R   6NDS FI4000245808 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7R 58NDS FI4000245816 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7F 54NDS FI4000245824 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7F 52NDS FI4000245832 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7F   5NDS FI4000245840 Outotec Oyj FI0009014575

TAULUKKO 2

Turbo warrantin
  kaupankäyntitunnus
Lunastus
  hinta
Rajataso C/P
  *
Kerroin Liikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymispäivä
TDAX7F12000NDS 12000 12000 C 1/150 2017-03-21 2017-06-16
TFUM7P 145NDS 14,50 14,50 P 1/2 2017-03-21 2017-04-04
TFUM7P 15NDS 15,00 15,00 P 1/2 2017-03-21 2017-04-04
TNOK7E   5NDS 5,00 5,00 C 1 2017-03-21 2017-05-23
TSTE7D 105NDS 10,50 10,50 C 1 2017-03-21 2017-04-27
TSTE7P 12NDS 12,00 12,00 P 1 2017-03-21 2017-04-27
TYTY7R 68NDS 6,80 6,80 P 1/2 2017-03-21 2017-06-16
TYTY7R 66NDS 6,60 6,60 P 1/2 2017-03-21 2017-06-16
TYTY7F 62NDS 6,20 6,20 C 1/2 2017-03-21 2017-06-16
TYTY7F   6NDS 6,00 6,00 C 1/2 2017-03-21 2017-06-16
TYTY7F 58NDS 5,80 5,80 C 1/2 2017-03-21 2017-06-16
TOTE7R   6NDS 6,00 6,00 P 1/2 2017-03-21 2017-06-16
TOTE7R 58NDS 5,80 5,80 P 1/2 2017-03-21 2017-06-16
TOTE7F 54NDS 5,40 5,40 C 1/2 2017-03-21 2017-06-16
TOTE7F 52NDS 5,20 5,20 C 1/2 2017-03-21 2017-06-16
TOTE7F   5NDS 5,00 5,00 C 1/2 2017-03-21 2017-06-16

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 20.3.2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08. 

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet