Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 20 uutta turbowarranttisarjaa 24.3.2017 (sarja 2017:C49 FI ja 2017:P49 FI)

23-03-2017 13:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 20 uutta turbowarranttisarjaa 24.3.2017. Turbowarranttien kohde-etuutena on Metso Oyj:n (MEO1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Fortum Oyj:n (FUM1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Metso Oyj:n (MEO1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Fortum Oyj:n   (FUM1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), YIT Oyj:n (YTY1V) osake   tai DAX-indeksi 
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x   Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000 - 500 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana   toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa.Noteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:   http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.metso.com, www.valmet.com, www.deutsche-boerse.com,   www.fortum.com, www.neste.com, www.nokia.com, www.yitgroup.com. Sijoittajan   tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta   koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
  ISIN-koodi
TMEO7F 27NDS FI4000245857 Metso Oyj FI0009007835
TMEO7F 26NDS FI4000245865 Metso Oyj FI0009007835
TMEO7F 25NDS FI4000245873 Metso Oyj FI0009007835
TMEO7R 29NDS FI4000245881 Metso Oyj FI0009007835
TMEO7R 30NDS FI4000245899 Metso Oyj FI0009007835
TVAL7F 14NDS FI4000245907 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL7F 135NDS FI4000245915 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL7F 13NDS FI4000245923 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL7R 145NDS FI4000245931 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL7R 15NDS FI4000245949 Valmet Oyj FI4000074984
TDAX7R12100NDS1 FI4000245956 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7R12000NDS FI4000245964 DAX Index (Germany) DE0008469008
TFUM7P 145NDS1 FI4000245972 Fortum Oyj FI0009007132
TNES7D 34NDS FI4000245980 Neste Oyj FI0009013296
TNES7D 36NDS FI4000245998 Neste Oyj FI0009013296
TNES7P 40NDS FI4000246004 Neste Oyj FI0009013296
TNOK7E 49NDS1 FI4000246012 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7E 44NDS FI4000246020 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7Q 51NDS1 FI4000246038 Nokia Oyj FI0009000681
TYTY7R 66NDS1 FI4000246046 YIT Oyj FI0009800643

TAULUKKO 2

Turbo warrantin
  kaupankäyntitunnus
Lunastus
  hinta
Rajataso C/P
  *
Kerroin Liikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymispäivä
TMEO7F 27NDS 27,00 27,00 C 1/5 2017-03-24 2017-06-16
TMEO7F 26NDS 26,00 26,00 C 1/5 2017-03-24 2017-06-16
TMEO7F 25NDS 25,00 25,00 C 1/5 2017-03-24 2017-06-16
TMEO7R 29NDS 29,00 29,00 P 1/5 2017-03-24 2017-06-16
TMEO7R 30NDS 30,00 30,00 P 1/5 2017-03-24 2017-06-16
TVAL7F 14NDS 14,00 14,00 C 1/2 2017-03-24 2017-06-16
TVAL7F 135NDS 13,50 13,50 C 1/2 2017-03-24 2017-06-16
TVAL7F 13NDS 13,00 13,00 C 1/2 2017-03-24 2017-06-16
TVAL7R 145NDS 14,50 14,50 P 1/2 2017-03-24 2017-06-16
TVAL7R 15NDS 15,00 15,00 P 1/2 2017-03-24 2017-06-16
TDAX7R12100NDS1 12100 12100 P 1/150 2017-03-24 2017-06-16
TDAX7R12000NDS 12000 12000 P 1/150 2017-03-24 2017-06-16
TFUM7P 145NDS1 14,50 14,50 P 1/2 2017-03-24 2017-04-04
TNES7D 34NDS 34,00 34,00 C 1/2 2017-03-24 2017-04-05
TNES7D 36NDS 36,00 36,00 C 1/2 2017-03-24 2017-04-05
TNES7P 40NDS 40,00 40,00 P 1/2 2017-03-24 2017-04-05
TNOK7E 49NDS1 4,90 4,90 C 1 2017-03-24 2017-05-23
TNOK7E 44NDS 4,40 4,40 C 1 2017-03-24 2017-05-23
TNOK7Q 51NDS1 5,10 5,10 P 1 2017-03-24 2017-05-23
TYTY7R 66NDS1 6,60 6,60 P 1/2 2017-03-24 2017-06-16

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 23.3..2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08. 

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet