Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 69 uutta warranttisarjaa 30.3.2017 (sarja 2017:C52 FI ja 2017:P52 FI)

29-03-2017 13:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 69 uutta warranttisarjaa 30.3.2017. Warranttien kohde-etuutena on) Neste Oyj:n (NESTE), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), KONE Oyj:n (KNEBV) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Warrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Neste Oyj:n (NESTE), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V),   Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV),   UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), KONE Oyj:n (KNEBV)   osake tai DAX-indeksi. 
Käteissuorituksen määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi –   Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi   on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta   – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi   on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Jos   kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi   erääntymispäivänä
Erääntymispäivä Erääntymispäivä   alla olevassa taulukossa 2
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 warrantti 
Warranttien kokonaismäärä 1 500 000 – 3 000 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana   toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan warrantille osto- ja   myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantille on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 warrantille. Warrantille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai   vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla   on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot.   Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos   kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:   http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.neste.com, www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.wartsilaa.fi, www.kone.com www.upm-kymmene.com ja www.deutsche-boerse.com  Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

iikkeeseenlaskettavat warrantit 

TAULUKKO 1

Warrantin kaupankäynti-tunnus Warrantin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
DAX7D12400NDS FI4000246137 DAX   Index (Germany) DE0008469008
DAX7E12400NDS FI4000246145 DAX   Index (Germany) DE0008469008
DAX7S11700NDS FI4000246152 DAX   Index (Germany) DE0008469008
DAX7I12400NDS FI4000246160 DAX   Index (Germany) DE0008469008
DAX7L12300NDS FI4000246178 DAX   Index (Germany) DE0008469008
DAX7X11300NDS FI4000246186 DAX   Index (Germany) DE0008469008
NES7D 37NDS FI4000246194 Neste   Oyj FI0009013296
NES7P 35NDS FI4000246202 Neste   Oyj FI0009013296
NES7P 34NDS FI4000246210 Neste   Oyj FI0009013296
NES7E 37NDS FI4000246228 Neste   Oyj FI0009013296
NES7Q 35NDS FI4000246236 Neste   Oyj FI0009013296
NES7F 39NDS FI4000246244 Neste   Oyj FI0009013296
NES7R 35NDS FI4000246251 Neste   Oyj FI0009013296
NES7G 38NDS FI4000246269 Neste   Oyj FI0009013296
NES7G 39NDS FI4000246277 Neste   Oyj FI0009013296
NES7S 35NDS FI4000246285 Neste   Oyj FI0009013296
NES7S 34NDS FI4000246293 Neste   Oyj FI0009013296
NES7I 39NDS FI4000246301 Neste   Oyj FI0009013296
NES7U 33NDS FI4000246319 Neste   Oyj FI0009013296
NES7L 39NDS FI4000246327 Neste   Oyj FI0009013296
NES7X 33NDS FI4000246335 Neste   Oyj FI0009013296
NRE7D 41NDS FI4000246343 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7P 38NDS FI4000246350 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7E 41NDS FI4000246368 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7Q 38NDS FI4000246376 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7R 38NDS FI4000246384 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7G 42NDS FI4000246392 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7S 37NDS FI4000246400 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
SAM7P 43NDS FI4000246418 Sampo   Oyj FI0009003305
SAM7Q 43NDS FI4000246426 Sampo   Oyj FI0009003305
SAM7F 47NDS FI4000246434 Sampo   Oyj FI0009003305
SAM7R 43NDS FI4000246442 Sampo   Oyj FI0009003305
SAM7G 47NDS FI4000246459 Sampo   Oyj FI0009003305
SAM7S 43NDS FI4000246467 Sampo   Oyj FI0009003305
SAM7I 47NDS FI4000246475 Sampo   Oyj FI0009003305
SAM7U 41NDS FI4000246483 Sampo   Oyj FI0009003305
SAM7L 47NDS FI4000246491 Sampo   Oyj FI0009003305
SAM7X 42NDS FI4000246509 Sampo   Oyj FI0009003305
STE7D 114NDS FI4000246517 Stora   Enso Oyj FI0009005961
STE7P 108NDS FI4000246525 Stora   Enso Oyj FI0009005961
STE7E 114NDS FI4000246533 Stora   Enso Oyj FI0009005961
STE7Q 108NDS FI4000246541 Stora   Enso Oyj FI0009005961
STE7F 116NDS FI4000246558 Stora   Enso Oyj FI0009005961
STE7R 108NDS FI4000246566 Stora   Enso Oyj FI0009005961
STE7G 114NDS FI4000246574 Stora   Enso Oyj FI0009005961
STE7G 118NDS FI4000246582 Stora   Enso Oyj FI0009005961
STE7S 106NDS FI4000246590 Stora   Enso Oyj FI0009005961
UPM7D   225NDS FI4000246608 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7P   215NDS FI4000246616 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7E   225NDS FI4000246624 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7Q   215NDS FI4000246632 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7F   245NDS FI4000246640 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7R   215NDS FI4000246657 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7G 23NDS FI4000246665 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7G   245NDS FI4000246673 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7S   215NDS FI4000246681 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
WRT7D 51NDS FI4000246699 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7P 48NDS FI4000246707 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7E 51NDS FI4000246715 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7Q 48NDS FI4000246723 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7F 51NDS FI4000246731 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7F 53NDS FI4000246749 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7G 51NDS FI4000246756 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7G 53NDS FI4000246764 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7S 47NDS FI4000246772 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
KNE7D 43NDS FI4000246780 Kone   Oyj FI0009013403
KNE7E 43NDS FI4000246798 Kone   Oyj FI0009013403
KNE7G 44NDS FI4000246806 Kone   Oyj FI0009013403
KNE7S 39NDS FI4000246814 Kone   Oyj FI0009013403

TAULUKKO 2

Warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
C/P
  *
Ker
  -roin
Warranttien
  kokonais-määrä
Liikkeeseen
  -laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
DAX7D12400NDS 12400 C 1/150 3 000 000 2017-03-30 2017-04-21
DAX7E12400NDS 12400 C 1/150 3 000 000 2017-03-30 2017-05-19
DAX7S11700NDS 11700 P 1/150 3 000 000 2017-03-30 2017-07-21
DAX7I12400NDS 12400 C 1/150 3 000 000 2017-03-30 2017-09-15
DAX7L12300NDS 12300 C 1/150 3 000 000 2017-03-30 2017-12-15
DAX7X11300NDS 11300 P 1/150 3 000 000 2017-03-30 2017-12-15
NES7D 37NDS 37,0 C 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-04-21
NES7P 35NDS 35,0 P 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-04-21
NES7P 34NDS 34,0 P 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-04-21
NES7E 37NDS 37,0 C 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-05-19
NES7Q 35NDS 35,0 P 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-05-19
NES7F 39NDS 39,0 C 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-06-16
NES7R 35NDS 35,0 P 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-06-16
NES7G 38NDS 38,0 C 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-07-21
NES7G 39NDS 39,0 C 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-07-21
NES7S 35NDS 35,0 P 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-07-21
NES7S 34NDS 34,0 P 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-07-21
NES7I 39NDS 39,0 C 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-09-15
NES7U 33NDS 33,0 P 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-09-15
NES7L 39NDS 39,0 C 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-12-15
NES7X 33NDS 33,0 P 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-12-15
NRE7D 41NDS 41,0 C 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-04-21
NRE7P 38NDS 38,0 P 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-04-21
NRE7E 41NDS 41,0 C 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-05-19
NRE7Q 38NDS 38,0 P 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-05-19
NRE7R 38NDS 38,0 P 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-06-16
NRE7G 42NDS 42,0 C 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-07-21
NRE7S 37NDS 37,0 P 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-07-21
SAM7P 43NDS 43,0 P 1/5 1 500 000 2017-03-30 2017-04-21
SAM7Q 43NDS 43,0 P 1/5 1 500 000 2017-03-30 2017-05-19
SAM7F 47NDS 47,0 C 1/5 1 500 000 2017-03-30 2017-06-16
SAM7R 43NDS 43,0 P 1/5 1 500 000 2017-03-30 2017-06-16
SAM7G 47NDS 47,0 C 1/5 1 500 000 2017-03-30 2017-07-21
SAM7S 43NDS 43,0 P 1/5 1 500 000 2017-03-30 2017-07-21
SAM7I 47NDS 47,0 C 1/5 1 500 000 2017-03-30 2017-09-15
SAM7U 41NDS 41,0 P 1/5 1 500 000 2017-03-30 2017-09-15
SAM7L 47NDS 47,0 C 1/5 1 500 000 2017-03-30 2017-12-15
SAM7X 42NDS 42,0 P 1/5 1 500 000 2017-03-30 2017-12-15
STE7D 114NDS 11,4 C 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-04-21
STE7P 108NDS 10,8 P 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-04-21
STE7E 114NDS 11,4 C 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-05-19
STE7Q 108NDS 10,8 P 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-05-19
STE7F 116NDS 11,6 C 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-06-16
STE7R 108NDS 10,8 P 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-06-16
STE7G 114NDS 11,4 C 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-07-21
STE7G 118NDS 11,8 C 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-07-21
STE7S 106NDS 10,6 P 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-07-21
UPM7D   225NDS 22,5 C 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-04-21
UPM7P   215NDS 21,5 P 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-04-21
UPM7E   225NDS 22,5 C 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-05-19
UPM7Q   215NDS 21,5 P 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-05-19
UPM7F   245NDS 24,5 C 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-06-16
UPM7R   215NDS 21,5 P 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-06-16
UPM7G 23NDS 23,0 C 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-07-21
UPM7G   245NDS 24,5 C 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-07-21
UPM7S   215NDS 21,5 P 1/5 3 000 000 2017-03-30 2017-07-21
WRT7D 51NDS 51,0 C 1/5 1 500 000 2017-03-30 2017-04-21
WRT7P 48NDS 48,0 P 1/5 1 500 000 2017-03-30 2017-04-21
WRT7E 51NDS 51,0 C 1/5 1 500 000 2017-03-30 2017-05-19
WRT7Q 48NDS 48,0 P 1/5 1 500 000 2017-03-30 2017-05-19
WRT7F 51NDS 51,0 C 1/5 1 500 000 2017-03-30 2017-06-16
WRT7F 53NDS 53,0 C 1/5 1 500 000 2017-03-30 2017-06-16
WRT7G 51NDS 51,0 C 1/5 1 500 000 2017-03-30 2017-07-21
WRT7G 53NDS 53,0 C 1/5 1 500 000 2017-03-30 2017-07-21
WRT7S 47NDS 47,0 P 1/5 1 500 000 2017-03-30 2017-07-21
KNE7D 43NDS 43,0 C 1/5 1 500 000 2017-03-30 2017-04-21
KNE7E 43NDS 43,0 C 1/5 1 500 000 2017-03-30 2017-05-19
KNE7G 44NDS 44,0 C 1/5 1 500 000 2017-03-30 2017-07-21
KNE7S 39NDS 39,0 P 1/5 1 500 000 2017-03-30 2017-07-21

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 29.3.2017 

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08. 

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet