Pohjoismaiset pankit torjuvat kyberrikollisuutta yhdessä

Lehdistötiedote | 10-04-2017 09:00

Pohjoismaiset pankit lisäävät yhteistyötään kyberrikollisuuden torjumiseksi. Tällainen rikollisuus on kasvava ongelma Pohjoismaissa ja eri puolilla maailmaa.

Pankit ja niiden asiakkaat saattavat joutua verkossa tapahtuvan varkauden, hakkeroinnin ja petoksen sekä muiden kyberrikosten uhreiksi. Uusi yhteistyöfoorumi Nordic Financial CERT, joka perustuu norjalaiseen FinansCERT-yksikköön, ottaa käyttöön uuden lähestymistavan. Pohjoismaisista pankeista muun muassa Danske Bank, Nordea, DNB, Sparebank 1 ja Eika Group ovat päättäneet jakaa keskenään tietoja, joita voidaan käyttää kyberrikollisuuden torjunnassa. Viime vuosina kyberrikollisuus on muuttunut entistä innovatiivisemmaksi, aggressiivisemmaksi ja järjestäytyneemmäksi.

Nordic Financial CERT pyrkii suojaamaan pankkien asiakkaiden varoja ja tarjoamaan turvaverkon niin suurille kuin pienillekin rahoitusalan toimijoille. Foorumin tavoitteena on pohjoismainen yhteisö, jossa finanssiala tunnistaa kyberriskejä ja puolustautuu niitä vastaan aktiivisesti ja ketterästi.

- Nordic Financial CERT on iso askel kohti pohjoismaisen rahoitusalan tietoturvan vahvistamista entisestään. Jakamalla tietoja rahoitusala voi syventää yhteistyötään tässä asiassa. Tärkeintä on yhteiskunnan ja asiakkaiden suojeleminen kyberrikollisuudelta, sanoo Danske Bankin operatiivinen johtaja Jim Ditmore.

Yhteistyö alkoi onnistuneesti neljä vuotta sitten Norjassa FinansCERT-yksikössä. Nyt yksiköstä tulee laajempi pohjoismainen foorumi, joka saa nimekseen Nordic Financial CERT.

- Aiomme jatkaa tärkeää työtä, jota FinansCERT on tehnyt Pohjoismaissa, sanoo Idar Kreutzer, Norjan rahoitusalaa edustavan Finance Norwayn toimitusjohtaja.

Yhteistyön kautta pankit voivat hyödyntää pohjoismaisen finanssisektorin parhaita käytäntöjä kyberrikollisuuden torjunnassa. Se luo myös useita synergioita, jotka parantavat sekä asiakkaiden että pankkien turvallisuutta.

- Asiakkaat ovat meillä aina etusijalla. Yhteiskuntavastuun nimissä meidän tulee vahvistaa yhteistyötä muiden pohjoismaisten toimijoiden kanssa, jotta voimme luoda mahdollisimman turvallisen ympäristön koko finanssialalle, sanoo Nordea-konsernin operatiivinen johtaja Torsten Hagen Jørgensen.

FinansCERTin nykyistä toimintaa laajentava Nordic Financial CERT tuo mukaan uusia pankkeja, ja siihen voivat liittyä kaikki pohjoismaisen finanssialan toimijat. Yhteistyön kautta haetaan aktiivisia toimintatapoja koko finanssialalle ja yhteiskunnassa yleisesti.  

Tavoitteena on laajentua entisestään seuraavan kahden vuoden aikana ottamalla mukaan uusia jäseniä ja syventämällä yhteistyötä. Tällä kaikella pyritään suojelemaan pohjoismaisia asiakkaita ja yhteiskuntia.

Lisätietoja:
Satu Malkamäki, konserniviestintä, 050 448 1182

Documents