Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 20 uutta turbowarranttisarjaa 26.4.2017 (sarja 2017:C62 FI ja 2017:P62 FI)

25-04-2017 13:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 20 uutta turbowarranttisarjaa 26.4.2017. Turbowarranttien kohde-etuutena on Metso Oyj:n (MEO1V), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Nokia Oyj:n (NOKIA), Neste Oyj:n (NESTE), osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Metso Oyj:n (MEO1V), UPM-Kymmene Oyj:n   (UPM1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Nokia Oyj:n (NOKIA),   Neste Oyj:n (NESTE), osake tai DAX-indeksi
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x   Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000-500 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana   toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:   http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuiltawww.metso.com, www.upm-kymmene.com, www.outotec.com,   www.valmet.com, www.deutsche-boerse.com, www.nokia.com, www.neste.com Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
  ISIN-koodi
TMEO7F 28NDS FI4000254206 Metso   Oyj FI0009007835
TMEO7R 31NDS FI4000254214 Metso   Oyj FI0009007835
TUPM7F 22NDS FI4000254222 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
TUPM7R 25NDS FI4000254230 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
TOTE7F 66NDS FI4000254248 Outotec   Oyj FI0009014575
TOTE7F 64NDS FI4000254255 Outotec   Oyj FI0009014575
TOTE7R   7NDS FI4000254263 Outotec   Oyj FI0009014575
TOTE7R 72NDS FI4000254271 Outotec   Oyj FI0009014575
TVAL7F 16NDS FI4000254289 Valmet   Oyj FI4000074984
TVAL7R   175NDS FI4000254297 Valmet   Oyj FI4000074984
TDAX7F12000NDS2 FI4000254305 DAX   Index (Germany) DE0008469008
TDAX7F12100NDS1 FI4000254313 DAX   Index (Germany) DE0008469008
TDAX7F12200NDS2 FI4000254321 DAX   Index (Germany) DE0008469008
TDAX7F12300NDS FI4000254339 DAX   Index (Germany) DE0008469008
TDAX7F12400NDS FI4000254347 DAX   Index (Germany) DE0008469008
TDAX7R12900NDS FI4000254354 DAX   Index (Germany) DE0008469008
TDAX7R13000NDS FI4000254362 DAX   Index (Germany) DE0008469008
TNOK7E 49NDS3 FI4000254370 Nokia   Oyj FI0009000681
TNES7F 36NDS FI4000254388 Neste   Oyj FI0009013296
TNES7R 42NDS FI4000254396 Neste   Oyj FI0009013296

TAULUKKO 2

Turbo warrantin
  kaupankäyntitunnus
Lunastus
  hinta
Rajataso C/P
  *
Kerroin Liikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymispäivä
TMEO7F 28NDS 28,00 28,00 C 1/5 2017-04-26 2017-06-16
TMEO7R 31NDS 31,00 31,00 P 1/5 2017-04-26 2017-06-16
TUPM7F 22NDS 22,00 22,00 C 1 2017-04-26 2017-06-16
TUPM7R 25NDS 25,00 25,00 P 1 2017-04-26 2017-06-16
TOTE7F 66NDS 6,60 6,60 C 1/2 2017-04-26 2017-06-16
TOTE7F 64NDS 6,40 6,40 C 1/2 2017-04-26 2017-06-16
TOTE7R   7NDS 7,00 7,00 P 1/2 2017-04-26 2017-06-16
TOTE7R 72NDS 7,20 7,20 P 1/2 2017-04-26 2017-06-16
TVAL7F 16NDS 16,00 16,00 C 1/2 2017-04-26 2017-06-16
TVAL7R   175NDS 17,50 17,50 P 1/2 2017-04-26 2017-06-16
TDAX7F12000NDS2 12000 12000 C 1/150 2017-04-26 2017-06-16
TDAX7F12100NDS1 12100 12100 C 1/150 2017-04-26 2017-06-16
TDAX7F12200NDS2 12200 12200 C 1/150 2017-04-26 2017-06-16
TDAX7F12300NDS 12300 12300 C 1/150 2017-04-26 2017-06-16
TDAX7F12400NDS 12400 12400 C 1/150 2017-04-26 2017-06-16
TDAX7R12900NDS 12900 12900 P 1/150 2017-04-26 2017-06-16
TDAX7R13000NDS 13000 13000 P 1/150 2017-04-26 2017-06-16
TNOK7E 49NDS3 4,90 4,90 C 1 2017-04-26 2017-05-23
TNES7F 36NDS 36,00 36,00 C 1/2 2017-04-26 2017-06-16
TNES7R 42NDS 42,00 42,00 P 1/2 2017-04-26 2017-06-16

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 25.4 2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08. 

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet