Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 20 uutta sertifikaattisarjaa 2.5.2017

28-04-2017 13:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 20 uutta sertifikaattisarjaa 2.5.2017. Sertifikaattien kohde-etuutena ovat DAX-indeksin ja OMX Stockholm 30 indeksin futuurit. Sertifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Sertifikaatti (BULL ja BEAR)
Sertifikaatin kohde-etuus DAX-indeksin ja OMX Stockholm   30 indeksin futuurit 
Vipukerroin Välillä -15 ja 15. Katso tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määrä Kumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BULL-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut   rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.BEAR-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut   rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta.
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäivä Aikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin   kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen tai BEAR-sertifikaatin   kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit   ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä   kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille   erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Katso tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Kohde-etuuden vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään   se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä,   onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa   rajatasoa varten.
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki
Vertailulähde Nasdaq Helsinki
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta Euro
Kauppakäyntierä 1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä 5 000 000 per ISIN
Markkinatakaaja Nordea Bank AB   (publ)Markkinantakaaja   antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti   on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on   voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa   kaupankäynnissä.Sertifikaateille,   joiden markkina-arvo on alle pienimmän kaupankäyntikoon (”tick-size”), ei   anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on   keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistä Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:   http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuiltaLisätietoja kohde-etuuksista on saatavissa yhtiöiden   verkkosivuilta, www.deutsche-boerse.com ja www.nasdaqomxnordic. Sijoittajan   tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta   koskeviin tietoihin.  

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Sertifikaatin   kaupankäynti-tunnus Sertifikaatin   ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden   ISIN-koodi
BULLDAXX3NONF FI4000252465 DAX Index (Germany) DE0008469008
BULLDAXX5NONF FI4000252473 DAX Index (Germany) DE0008469008
BULLDAXX10NONF FI4000252499 DAX Index (Germany) DE0008469008
BULLDAXX12NONF FI4000252507 DAX Index (Germany) DE0008469008
BULLDAXX15NONF FI4000252515 DAX Index (Germany) DE0008469008
BULLOMX30X3NONF FI4000252564 OMX Stockholm 30 SE0000337842
BULLOMX30X5NONF FI4000252572 OMX Stockholm 30 SE0000337842
BULLOMX30X10NONF FI4000252598 OMX Stockholm 30 SE0000337842
BULLOMX30X12NONF FI4000252606 OMX Stockholm 30 SE0000337842
BULLOMX30X15NONF FI4000252614 OMX Stockholm 30 SE0000337842
BEARDAXX3NONF FI4000252721 DAX Index (Germany) DE0008469008
BEARDAXX5NONF FI4000252739 DAX Index (Germany) DE0008469008
BEARDAXX10NONF FI4000252754 DAX Index (Germany) DE0008469008
BEARDAXX12NONF FI4000252762 DAX Index (Germany) DE0008469008
BEARDAXX15NONF FI4000252770 DAX Index (Germany) DE0008469008
BEAROMX30X3NONF FI4000252820 OMX Stockholm 30 SE0000337842
BEAROMX30X5NONF FI4000252838 OMX Stockholm 30 SE0000337842
BEAROMX30X10NONF FI4000252853 OMX Stockholm 30 SE0000337842
BEAROMX30X12NONF FI4000252861 OMX Stockholm 30 SE0000337842
BEAROMX30X15NONF FI4000252879 OMX Stockholm 30 SE0000337842

Taulukko 2

Sertifikaatin kaupankäyntitunnus Lähtökurssi Vipukerroin Hallinnointipalkkio Rajataso Korkoperustemarginaali
BULLDAXX3NONF EUR   10 3 0,49% 66,67% 2,50%
BULLDAXX5NONF EUR   10 5 0,49% 80,00% 6,50%
BULLDAXX10NONF EUR   10 10 0,49% 90,00% 27,50%
BULLDAXX12NONF EUR   10 12 0,49% 91,67% 33,50%
BULLDAXX15NONF EUR   10 15 0,49% 93,33% 42,50%
BULLOMX30X3NONF EUR   10 3 0,49% 66,67% 2,50%
BULLOMX30X5NONF EUR   10 5 0,49% 80,00% 6,50%
BULLOMX30X10NONF EUR   10 10 0,49% 90,00% 27,50%
BULLOMX30X12NONF EUR   10 12 0,49% 91,67% 33,50%
BULLOMX30X15NONF EUR   10 15 0,49% 93,33% 42,50%
BEARDAXX3NONF EUR   10 -3 0,49% 133,33% 2,50%
BEARDAXX5NONF EUR   10 -5 0,49% 120,00% 6,50%
BEARDAXX10NONF EUR   10 -10 0,49% 110,00% 27,50%
BEARDAXX12NONF EUR   10 -12 0,49% 108,33% 33,50%
BEARDAXX15NONF EUR   10 -15 0,49% 106,67% 42,50%
BEAROMX30X3NONF EUR   10 -3 0,49% 133,33% 2,50%
BEAROMX30X5NONF EUR   10 -5 0,49% 120,00% 6,50%
BEAROMX30X10NONF EUR   10 -10 0,49% 110,00% 27,50%
BEAROMX30X12NONF EUR   10 -12 0,49% 108,33% 33,50%
BEAROMX30X15NONF EUR   10 -15 0,49% 106,67% 42,50%

Tukholmassa 28.4.2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08. 

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet