Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 40 uutta sertifikaattisarjaa 18.5.2017

17-05-2017 13:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 40 uutta sertifikaattisarjaa 18.5.2017. Sertifikaattien kohde-etuutena ovat Nokia Oyj, Orion Oyj B, Nokian Renkaat Oyj, Stora Enso Oyj ser. R, UPM-Kymmene Oyj, Outotec Oyj, Wärtsilä Oyj ja Outokumpu Oyj osake Sertifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista. 

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Sertifikaatti (BULL ja BEAR)
Sertifikaatin kohde-etuus Nokia Oyj, Orion Oyj B, Nokian Renkaat Oyj, Stora Enso   Oyj ser. R, UPM-Kymmene Oyj, Outotec Oyj, Wärtsilä Oyj ja Outokumpu Oyj osake
Vipukerroin Välillä -3 ja 3. Katso tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määrä Kumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BULL-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut   rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.BEAR-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut   rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta.
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäivä Aikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin   kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen tai BEAR-sertifikaatin   kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit   ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä   kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille   erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Katso tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Kohde-etuuden vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään   se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä,   onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa   rajatasoa varten.
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki
Vertailulähde Nasdaq Helsinki
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta Euro
Kauppakäyntierä 1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä 500 000 per ISIN
Markkinatakaaja Nordea Bank AB   (publ)Markkinantakaaja   antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti   on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on   voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa   kaupankäynnissä.Sertifikaateille,   joiden markkina-arvo on alle pienimmän kaupankäyntikoon (”tick-size”), ei   anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on   keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistä Lisätietoja kohde-etuuksista on saatavissa yhtiöiden   verkkosivuilta: www.nokia.fi, www.orion.fi ja www.nokianrenkaat.fi. www.nokianrenkaat.fi, www.storaenso.fi www.upm-kymmene.fi www.outotec.fi www.outokumpu.fi   www.wartsila.fi Lisätietoja sertifikaattien arvonkehityksestä on   saatavissa Helsingin Pörssin verkkosivuilta http://www.nasdaqomxnordic.com/Sijoittajan   tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta   koskeviin tietoihin.  

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Warrantin   kaupankäynti-tunnus Warrantin   ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden   ISIN-koodi
BULLNOKIAX2NONF FI4000252960 Nokia   Oyj FI0009000681
BULLNOKIAX3NONF FI4000252978 Nokia   Oyj FI0009000681
BULLORIONX2NONF FI4000253000 Orion   Oyj B FI0009014377
BULLORIONX3NONF FI4000253018 Orion   Oyj B FI0009014377
BULLNREX2NONF FI4000253026 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
BULLNREX3NONF FI4000253034 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
BEARNOKIAX1NONF FI4000253166 Nokia   Oyj FI0009000681
BEARNOKIAX2NONF FI4000253174 Nokia   Oyj FI0009000681
BEARNOKIAX3NONF FI4000253182 Nokia   Oyj FI0009000681
BEARORIONX1NONF FI4000253224 Orion   Oyj B FI0009014377
BEARORIONX2NONF FI4000253232 Orion   Oyj B FI0009014377
BEARORIONX3NONF FI4000253240 Orion   Oyj B FI0009014377
BEARNREX1NONF FI4000253257 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
BEARNREX2NONF FI4000253265 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
BEARNREX3NONF FI4000253273 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
BULLSTORAX2NONF FI4000253281 Stora Enso Oyj ser. R      FI0009007611
BULLSTORAX3NONF FI4000253299 Stora Enso Oyj ser. R      FI0009007611
BULLUPMX2NONF FI4000253323 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
BULLUPMX3NONF FI4000253331 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
BEARSTORAX1NONF FI4000253422 Stora Enso Oyj ser. R      FI0009007611
BEARSTORAX2NONF FI4000253430 Stora Enso Oyj ser. R      FI0009007611
BEARSTORAX3NONF FI4000253448 Stora Enso Oyj ser. R      FI0009007611
BEARUPMX1NONF FI4000253489 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
BEARUPMX2NONF FI4000253497 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
BEARUPMX3NONF FI4000253505 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
BULLOTEX2NONF FI4000253349 Outotec   Oyj FI0009014575
BULLOTEX3NONF FI4000253356 Outotec   Oyj FI0009014575
BULLWRTX2NONF FI4000253364 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
BULLWRTX3NONF FI4000253372 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
BULLOUTOKX2NONF FI4000253380 Outokumpu   Oyj FI0009002422
BULLOUTOKX3NONF FI4000253398 Outokumpu   Oyj FI0009002422
BEAROTEX1NONF FI4000253513 Outotec   Oyj FI0009014575
BEAROTEX2NONF FI4000253521 Outotec   Oyj FI0009014575
BEAROTEX3NONF FI4000253539 Outotec   Oyj FI0009014575
BEARWRTX1NONF FI4000253547 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
BEARWRTX2NONF FI4000253554 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
BEARWRTX3NONF FI4000253562 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
BEAROUTOKX1NONF FI4000253570 Outokumpu   Oyj FI0009002422
BEAROUTOKX2NONF FI4000253588 Outokumpu   Oyj FI0009002422
BEAROUTOKX3NONF FI4000253596 Outokumpu   Oyj FI0009002422

Taulukko 2

Sertifikaatin kaupankäyntitunnus Lähtökurssi Vipukerroin Hallinnointipalkkio Rajataso Korkoperustemarginaali
BULLNOKIAX2NONF EUR 5 2 0,49% 50,00% 1,50%
BULLNOKIAX3NONF EUR 5 3 0,49% 66,67% 2,50%
BULLORIONX2NONF EUR 5 2 0,49% 50,00% 1,50%
BULLORIONX3NONF EUR 5 3 0,49% 66,67% 2,50%
BULLNREX2NONF EUR 5 2 0,49% 50,00% 1,50%
BULLNREX3NONF EUR 5 3 0,49% 66,67% 2,50%
BEARNOKIAX1NONF EUR 5 -1 0,49% 200,00% 1,00%
BEARNOKIAX2NONF EUR 5 -2 0,49% 150,00% 2,50%
BEARNOKIAX3NONF EUR 5 -3 0,49% 133,33% 4,00%
BEARORIONX1NONF EUR 5 -1 0,49% 200,00% 1,00%
BEARORIONX2NONF EUR 5 -2 0,49% 150,00% 2,50%
BEARORIONX3NONF EUR 5 -3 0,49% 133,33% 4,00%
BEARNREX1NONF EUR 5 -1 0,49% 200,00% 1,00%
BEARNREX2NONF EUR 5 -2 0,49% 150,00% 2,50%
BEARNREX3NONF EUR 5 -3 0,49% 133,33% 4,00%
BULLSTORAX2NONF EUR 5 2 0,49% 50,00% 1,50%
BULLSTORAX3NONF EUR 5 3 0,49% 66,67% 2,50%
BULLUPMX2NONF EUR 5 2 0,49% 50,00% 1,50%
BULLUPMX3NONF EUR 5 3 0,49% 66,67% 2,50%
BEARSTORAX1NONF EUR 5 -1 0,49% 200,00% 1,00%
BEARSTORAX2NONF EUR 5 -2 0,49% 150,00% 2,50%
BEARSTORAX3NONF EUR 5 -3 0,49% 133,33% 4,00%
BEARUPMX1NONF EUR 5 -1 0,49% 200,00% 1,00%
BEARUPMX2NONF EUR 5 -2 0,49% 150,00% 2,50%
BEARUPMX3NONF EUR 5 -3 0,49% 133,33% 4,00%
BULLOTEX2NONF EUR 5 2 0,49% 50,00% 1,50%
BULLOTEX3NONF EUR 5 3 0,49% 66,67% 2,50%
BULLWRTX2NONF EUR 5 2 0,49% 50,00% 1,50%
BULLWRTX3NONF EUR 5 3 0,49% 66,67% 2,50%
BULLOUTOKX2NONF EUR 5 2 0,49% 50,00% 1,50%
BULLOUTOKX3NONF EUR 5 3 0,49% 66,67% 2,50%
BEAROTEX1NONF EUR 5 -1 0,49% 200,00% 3,00%
BEAROTEX2NONF EUR 5 -2 0,49% 150,00% 6,50%
BEAROTEX3NONF EUR 5 -3 0,49% 133,33% 10,00%
BEARWRTX1NONF EUR 5 -1 0,49% 200,00% 1,00%
BEARWRTX2NONF EUR 5 -2 0,49% 150,00% 2,50%
BEARWRTX3NONF EUR 5 -3 0,49% 133,33% 4,00%
BEAROUTOKX1NONF EUR 5 -1 0,49% 200,00% 1,00%
BEAROUTOKX2NONF EUR 5 -2 0,49% 150,00% 2,50%
BEAROUTOKX3NONF EUR 5 -3 0,49% 133,33% 4,00%

Tukholmassa 17.5.2017 

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08. 

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet