Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 30 uutta sertifikaattisarjaa 30.5.2017

29-05-2017 13:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 30 uutta sertifikaattisarjaa 30.5.2017. Sertifikaattien kohde-etuutena ovat CME Silver futuurit ja OMX Stockholm 30 indeksin futuurit. Sertifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Sertifikaatti (BULL ja BEAR)
Sertifikaatin kohde-etuus CME Silver futuurit ja OMX Stockholm 30 indeksin   futuurit 
Vipukerroin Välillä -15 ja 15. Katso tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määrä Kumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BULL-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut   rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.BEAR-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut   rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta.
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäivä Aikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin   kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen tai BEAR-sertifikaatin   kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit   ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä   kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille   erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Katso tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Kohde-etuuden vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään   se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä,   onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa   rajatasoa varten.
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki
Vertailulähde Nasdaq Helsinki
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta Euro
Kauppakäyntierä 1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä 2 400 000 – 5 000 000 per ISIN
Markkinatakaaja Nordea Bank AB   (publ)Markkinantakaaja   antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti   on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on   voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa   kaupankäynnissä.Sertifikaateille,   joiden markkina-arvo on alle pienimmän kaupankäyntikoon (”tick-size”), ei   anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on   keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistä Lisätietoja kohde-etuuksista on saatavissa yhtiöiden   verkkosivuilta, www.cmegroup.com ja www.nasdaqomxnordic.com.Lisätietoja sertifikaattien arvonkehityksestä on   saatavissa Helsingin Pörssin verkkosivuilta http://www.nasdaqomxnordic.com/Sijoittajan   tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta   koskeviin tietoihin.  

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Sertifikaatin kaupankäynti-tunnus Sertifikaatin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
BULLHOPEAX1NONF FI4000254404 Precious Metals - Silver
BULLHOPEAX2NONF FI4000254412 Precious Metals - Silver
BULLHOPEAX3NONF FI4000254420 Precious Metals - Silver
BULLHOPEAX5NONF FI4000254438 Precious Metals - Silver
BULLHOPEAX8NONF FI4000254446 Precious Metals - Silver
BULLHOPEAX10NONF FI4000254453 Precious Metals - Silver
BULLHOPEAX12NONF FI4000254461 Precious Metals - Silver
BEARHOPEAX1NONF FI4000254479 Precious Metals - Silver
BEARHOPEAX2NONF FI4000254487 Precious Metals - Silver
BEARHOPEAX3NONF FI4000254495 Precious Metals - Silver
BEARHOPEAX5NONF FI4000254503 Precious Metals - Silver
BEARHOPEAX8NONF FI4000254511 Precious Metals - Silver
BEARHOPEAX10NONF FI4000254529 Precious Metals - Silver
BEARHOPEAX12NONF FI4000254537 Precious Metals - Silver
BULLOMX30X1NONF FI4000252549 OMX Stockholm 30 SE0000337842
BULLOMX30X2NONF FI4000252556 OMX Stockholm 30 SE0000337842
BULLOMX30X3NONF1 FI4000256656 OMX Stockholm 30 SE0000337842
BULLOMX30X5NONF1 FI4000256664 OMX Stockholm 30 SE0000337842
BULLOMX30X8NONF FI4000252580 OMX Stockholm 30 SE0000337842
BULLOMXX10NONF1 FI4000256672 OMX Stockholm 30 SE0000337842
BULLOMXX12NONF1 FI4000256680 OMX Stockholm 30 SE0000337842
BULLOMXX15NONF1 FI4000256698 OMX Stockholm 30 SE0000337842
BEAROMX30X1NONF FI4000252804 OMX Stockholm 30 SE0000337842
BEAROMX30X2NONF FI4000252812 OMX Stockholm 30 SE0000337842
BEAROMX30X3NONF1 FI4000256706 OMX Stockholm 30 SE0000337842
BEAROMX30X5NONF1 FI4000256714 OMX Stockholm 30 SE0000337842
BEAROMX30X8NONF FI4000252846 OMX Stockholm 30 SE0000337842
BEAROMXX10NONF1 FI4000256722 OMX Stockholm 30 SE0000337842
BEAROMXX12NONF1 FI4000256730 OMX Stockholm 30 SE0000337842
BEAROMXX15NONF1 FI4000256748 OMX Stockholm 30 SE0000337842

Taulukko 2

Sertifikaatin kaupankäyntitunnus Lähtökurssi Vipukerroin Hallinnointipalkkio Rajataso Korkoperustemarginaali
BULLHOPEAX1NONF EUR 10 1 0,49% 0,00% 0,50%
BULLHOPEAX2NONF EUR 10 2 0,49% 50,00% 1,50%
BULLHOPEAX3NONF EUR 10 3 0,49% 66,67% 2,50%
BULLHOPEAX5NONF EUR 10 5 0,49% 80,00% 6,50%
BULLHOPEAX8NONF EUR 10 8 0,49% 87,50% 21,50%
BULLHOPEAX10NONF EUR 10 10 0,49% 90,00% 27,50%
BULLHOPEAX12NONF EUR 10 12 0,49% 91,67% 33,50%
BEARHOPEAX1NONF EUR 10 -1 0,49% 200,00% 0,50%
BEARHOPEAX2NONF EUR 10 -2 0,49% 150,00% 1,50%
BEARHOPEAX3NONF EUR 10 -3 0,49% 133,33% 2,50%
BEARHOPEAX5NONF EUR 10 -5 0,49% 120,00% 6,50%
BEARHOPEAX8NONF EUR 10 -8 0,49% 112,50% 21,50%
BEARHOPEAX10NONF EUR 10 -10 0,49% 110,00% 27,50%
BEARHOPEAX12NONF EUR 10 -12 0,49% 108,33% 33,50%
BULLOMX30X1NONF EUR 10 1 0,49% 0,00% 0,50%
BULLOMX30X2NONF EUR 10 2 0,49% 50,00% 1,50%
BULLOMX30X3NONF1 EUR 10 3 0,49% 66,67% 2,50%
BULLOMX30X5NONF1 EUR 10 5 0,49% 80,00% 6,50%
BULLOMX30X8NONF EUR 10 8 0,49% 87,50% 21,50%
BULLOMXX10NONF1 EUR 10 10 0,49% 90,00% 27,50%
BULLOMXX12NONF1 EUR 10 12 0,49% 91,67% 33,50%
BULLOMXX15NONF1 EUR 10 15 0,49% 93,33% 42,50%
BEAROMX30X1NONF EUR 10 -1 0,49% 200,00% 0,50%
BEAROMX30X2NONF EUR 10 -2 0,49% 150,00% 1,50%
BEAROMX30X3NONF1 EUR 10 -3 0,49% 133,33% 2,50%
BEAROMX30X5NONF1 EUR 10 -5 0,49% 120,00% 6,50%
BEAROMX30X8NONF EUR 10 -8 0,49% 112,50% 21,50%
BEAROMXX10NONF1 EUR 10 -10 0,49% 110,00% 27,50%
BEAROMXX12NONF1 EUR 10 -12 0,49% 108,33% 33,50%
BEAROMXX15NONF1 EUR 10 -15 0,49% 106,67% 42,50%

Tukholmassa 29.5.2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet